Aktuality

Eurázijská ekonomická únia: Stanovenie lehôt pre určité colné úkony

Eurázijská ekonomická únia: Stanovenie lehôt pre určité colné úkony

V súvislosti s upozorneniami dopravcov na dlhé lehoty colných procedúr pri preprave tovarov pod colnou kontrolou na území Eurázijskej ekonomickej únie, poskytujeme nasledujúcu informáciu. V súlade s ustanoveniami Colného kódexu Eurázijskej ekonomickej únie (CK EEÚ), vstupujúcimi do platnosti 1. januára 2018, boli upravené (skrátené) niektoré lehoty colných úkonov: lehota registrácie tranzitného vyhlásenia colným orgánom...
Zdroj: ASMAP
 
Zjednodušenie pohybu alkoholu a tabakových výrobkov na území Uzbekistanu

Zjednodušenie pohybu alkoholu a tabakových výrobkov na území Uzbekistanu

Od 1. marca 2018 vstúpil do platnosti Dekrét prezidenta Uzbeckej republiky č. UP-5366 „O opatreniach pre ďalšie zjednodušenie procedúr vykonávania tranzitu cez územie Uzbeckej republiky“. V súlade s ustanoveniami uvedeného dekrétu sa pri preprave alkoholu a tabakových výrobkov po ceste tranzitom cez územie Uzbeckej republiky rušia skôr prijaté opatrenia. Od 1 marca 2018...
Zdroj: ASMAP
 
Predkladanie predbežných informácií colným orgánom Bieloruska

Predkladanie predbežných informácií colným orgánom Bieloruska

Podľa informácií zverejnených na webovej stránke Štátneho colného výboru Bieloruskej republiky a Beltamožservisu (agentúra založená Štátnym colným výborom Bieloruskej republiky), bude od 10. apríla 2018 zrušený bezplatný portál EPI na predkladanie predbežných informácií colným orgánom Bieloruska. Po tomto dátume bude možné predkladať predbežné informácie colným orgánom Bieloruska nasledujúcimi spôsobmi: bezplatnou...
Zdroj: ASMAP
 
Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Rakúske združenie AISÖ nás dnes informovalo o zmenách dodatočných zákazov jázd v Rakúsku. Z dôvodu neskorého dodania údajov sú v časopise Kilometer uvedené nesprávne údaje, a preto by sme radi upozornili dopravcov, aby sa v prípade dodatočných zákazov jázd v Rakúsku riadili podľa informácií, ktoré sú uvedené nižšie. Zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov ostali...
 
Dojazd kamiónov na Slovensku

Dojazd kamiónov na Slovensku

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 30. marca. a 2. apríla 2018. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky...
Zdroj: PPZ
 
Požiadavka bieloruských colných orgánov predkladať Osvedčenie TIR

Požiadavka bieloruských colných orgánov predkladať Osvedčenie TIR

V poslednej dobe sa stretávame s požiadavkou bieloruských colných orgánov predkladať schvaľovacie Osvedčenie TIR aj pri colných režimoch mimo systém TIR. Z tohto dôvodu sme sa obrátili na bieloruské záručné združenie BAMAP a Medzinárodnú úniu cestnej dopravy IRU, aby preverili oprávnenosť tejto požiadavky. Zo stanoviska bieloruského záručného združenia BAMAP vyberáme: „Bieloruské colné orgány požadujú...
Zdroj: BAMAP
 
Ruská Federácia:  Rozšírenie zoznamu colných úradov schválených pre systém TIR

Ruská Federácia: Rozšírenie zoznamu colných úradov schválených pre systém TIR

Dňa 13. marca 2018 zaregistrovalo Ministerstvo spravodlivosti Ruskej federácie príkaz Ministerstva financií Ruskej federácie č. 159n zo dňa 24. októbra 2017 „O pohybe tovarov v súlade s Colným dohovorom o medzinárodnej preprave tovarov na podklade karnetov TIR“. Podľa tohto príkazu sa rozširuje zoznam colných úradov schválených pre systém TIR o hraničné priechody Troebotnoe (rusko-ukrajinská...
Zdroj: ASMAP
 
Núdzový režim na bulharských hraničných priechodoch

Núdzový režim na bulharských hraničných priechodoch

V termíne od 8. apríla od 20:00 hod. do 10. apríla 2018 do 08:00 hod. sa bude realizovať plánovaná optimalizácia Bulharského integrovaného colného a informačného systému v časti „Cestné poplatky a povoľovací režim“. Z tohto dôvodu budú v danom období všetky hraničné priechody Bulharskej republiky (vstup/výstup) pracovať v núdzovom režime,...
Zdroj: MZV