Aktuality

Vyplňovanie ruských povolení

Vyplňovanie ruských povolení

V prílohe nájdete originálne znenie a taktiež preklad nariadenia Ruskej federácie č. 52 z 8. februára 2018 o zavedení zmien pravidiel pre vyplňovanie ruských prepravných povolení a špeciálnych jednorazových prepravných povolení pre medzinárodnú cestnú dopravu z územia alebo na územie tretieho štátu. Nariadenie sa týka štátov, schválené nariadením ministerstva dopravy z Ruskej...
 
Vstup autobusov do Ruskej federácie počas Svetového pohára FIFA 2018

Vstup autobusov do Ruskej federácie počas Svetového pohára FIFA 2018

V súlade s Nariadením vlády Ruskej federácie č. 1426 z 25. novembra 2017 „O schválení pravidiel pre vybavenie autobusov satelitnou navigáciou, jej identifikácie v štátnom automatizovanom informačnom systéme „ERA-GLONASS“, súbore informácií o polohe, smere a rýchlosti autobusov a tiež o zasielaní takýchto informácií „Dopravnému riaditeľstvu Svetového pohára FIFA 2018 v Ruskej federácii“ a článku 5 Nariadenia č. 202 „O...
 
Poistenie zahraničných vozidiel v Gruzínsku

Poistenie zahraničných vozidiel v Gruzínsku

Zahraničné vozidla, ktorých pobyt na území Gruzínska prekročí 15 dní, musia byť poistené. Dňa 1. marca 2018 nadobudol účinnosť nový zákon, ktorý ukladá zahraničným majiteľom vozidiel povinnosť poistiť svoje vozidlá pri vstupe do Gruzínska v prípade, ak pobyt vozidla na území Gruzínska prekročí lehotu 15 dní. Poistenie bude možné získať na...
Zdroj: IRU
 
Francúzsko bude vykonávať kontroly vodičov, konkrétne časy jázd vozidiel do 3,5 t

Francúzsko bude vykonávať kontroly vodičov, konkrétne časy jázd vozidiel do 3,5 t

Francúzska inšpekcia práce oznámila kontroly pracovného času vodičov vozidiel do 3,5 t. Miestne kontrolné orgány budú vyžadovať dokument, ktorý uvádza, koľko hodín vodič strávil za volantom. Francúzska inšpekcia práce, regionálne riaditeľstvá pre dopravu a životné prostredie, polícia a colní úradníci dostali pokyny na kontrolu pracovného času vodičov. Na základe zmeneného...
 
Regionálne kancelárie a predajne MOTOEXPERT budú krátkodobo zatvorené

Regionálne kancelárie a predajne MOTOEXPERT budú krátkodobo zatvorené

Vážený člen. Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu povinného školenia zamestnancov združenia ČESMAD Slovakia vo veci implementácie nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) budú regionálne pracoviská a predajne MOTOEXPERT zatvorené nasledovne: Bratislava – 22. mája od 12.00 hod. Nové Zámky – 22. mája od 11.00 hod. Košice – 23. mája od...
 
Zákaz trávenia pravidelného týždenného odpočinku v kabíne vozidla v Taliansku

Zákaz trávenia pravidelného týždenného odpočinku v kabíne vozidla v Taliansku

Taliansko začalo uplatňovať rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o zákaze pravidelného týždenného odpočinku v kabíne. Dňa 30. apríla 2018 vydalo talianske ministerstvo vnútra stanovisko v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie. To bolo zverejnené 20. decembra 2017 a stanovilo zákaz pravidelného týždenného odpočinku v kabíne. V prípade porušenia je sankcia rovnaká...
 
Preukazovanie pôvodu pri vývoze tovaru v rámci colnej únie EÚ – TR

Preukazovanie pôvodu pri vývoze tovaru v rámci colnej únie EÚ – TR

Vo februári 2018 zaviedlo Turecko pre niektoré druhy tovarov opatrenie vo forme dodatočných dovozných ciel. Z dôvodu, aby tieto dodatočné colné sadzby neboli aplikované na tovary pochádzajúce z krajín EÚ a Turecka, ktoré sú dovážané v rámci colnej únie EÚ – TR a sprevádzané osvedčením A.TR, musí byť pri prepúšťaní tovaru do voľného obehu v Turecku...
 
Výnimka zo zákazu jazdy vo Francúzsku

Výnimka zo zákazu jazdy vo Francúzsku

Na základe informácie z Veľvyslanectva slovenskej republiky v Paríži by sme vás chceli informovať o zmene v nadchádzajúcich zákazoch jázd počas štátnych sviatkov vo Francúzsku. Podľa vyhlášky francúzskych kompetentných orgánov nebude v platnosti zákaz jazdy pre nákladné vozidlá v utorok dňa 8. mája 2018 počas štátneho sviatku. Dôvodom sú možné ekonomické a logistické následky. Zákaz jazdy počas...