Aktuality

Dojazd kamiónov na Slovensku

Dojazd kamiónov na Slovensku

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 24. decembra 2018 a 1. januára 2019 . Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na...
Zdroj: PPZ
 
Turecko – Bulharsko: Presmerovanie prepráv cez hraničný priechod Hamzabeyli

Turecko – Bulharsko: Presmerovanie prepráv cez hraničný priechod Hamzabeyli

Vzhľadom na veľký objem tranzitných operácií cez hraničné priechody Kapikule a Kapitan Andreevo, bolo prijaté rozhodnutie, že odo dňa 18. decembra 2018 pre prepravné operácie vykonávané v systéme TIR a v Spoločnom tranzitnom režime (T – systém), ktorých konečným cieľom je Bulharsko, je možné použiť iba hraničný turecko – bulharský...
 
Hraničné priechody medzi Bieloruskom a Ruskou federáciou by mali byť oficiálne sprístupnené pre medzinárodnú prepravu

Hraničné priechody medzi Bieloruskom a Ruskou federáciou by mali byť oficiálne sprístupnené pre medzinárodnú prepravu

Medzi Ruskou federáciou a Bieloruskom došlo k dohode o vzájomnom uznávaní víz, čo bude mať priaznivý dopad aj na medzinárodnú dopravu vstupujúcu na územie Ruska tranzitom cez Bielorusko. Hraničné priechody medzi Ruskom a Bieloruskom by mali získať štatút medzinárodných priechodov. Na základe medzinárodného tlaku ako aj intenzívneho rokovania medzi príslušnými bieloruskými a ruskými orgánmi došlo...
 
Dopravcovia vyzvali štát k riešeniu ich situácie, zvažujú svoj odchod do zahraničia

Dopravcovia vyzvali štát k riešeniu ich situácie, zvažujú svoj odchod do zahraničia

Slovenskí cestní dopravcovia prehodnocujú svoje ďalšie pôsobenie na území Slovenskej republiky, dôvodom je stagnácia riešenia ich nepriaznivých podmienok na podnikanie. Slovenskí cestní dopravcovia sa v sobotu 1. decembra 2018 zišli na 28. Plenárnom zhromaždení združenia ČESMAD Slovakia. Pozvanie prijali okrem členov združenia aj zástupcovia ministerstva dopravy a osobnosti z pridružených asociácií.   Plenárne...
 
Dopravcovia vítajú dohodu ministrov Rady EÚ, aj keď nie je dokonalá

Dopravcovia vítajú dohodu ministrov Rady EÚ, aj keď nie je dokonalá

Rada ministrov dospela pri cestnom balíčku ku kompromisu, pre dopravcov je navrhovaná reforma prijateľná. Dvanásťhodinové rokovanie Rady ministrov dopravy EÚ o Cestnom balíčku, ktoré sa konalo v pondelok 3. decembra 2018 v Bruseli, prinieslo kompromis západných a východných krajín EÚ, ktorý je pre slovenských dopravcov prijateľný. Cestný balíček zverejnila Európska komisia v máji minulého...
 
Aké bolo 28. plenárne zhromaždenie?

Aké bolo 28. plenárne zhromaždenie?

V sobotu 1. decembra 2018 sa konalo 28. Plenárne zhromaždenie v Hoteli Chopok v Demänovskej Doline. Plenárneho zhromaždenia sa zúčastnilo 60 členov združenia s váhou hlasov 11 002. Z dôvodu nízkej účasti nebolo plenárne zhromaždenie uznášaniaschopné. V zmysle platných stanov združenia je potrebná najmenej jedno-štvrtinová účasť riadnych členov na to, aby bolo plenárne zhromaždenia uznášaniaschopné. V zmysle stanov...
 
Predajné miesta MOTOEXPERT a a regionálna kancelária budú zatvorené

Predajné miesta MOTOEXPERT a a regionálna kancelária budú zatvorené

Dovoľujeme si vás informovať, že 27. novembra 2018 budú všetky obchodné miesta Motoexpertu a regionálna kancelária v Nových Zámkoch zatvorené. Na našich obchodných miestach Vás opäť radi privítame 28. novembra 2018. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu návštevu.
 
Plenárne zhromaždenie

Plenárne zhromaždenie

                  Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia si Vás dovoľuje srdečne pozvať na 28. Plenárne zhromaždenie cestných dopravcov, ktoré sa bude konať:  Termín: 1. decembra 2018 (sobota) o 10:00 hod. Miesto konania: Hotel CHOPOK, Demänovská dolina 20, 031 01  Liptovský Mikuláš...