Aktuality

Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

SlovenskoPrezídium Policajného zboru SR v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 s cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie SR povoľuje všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 10. apríla, 12. apríla a 13. apríla.Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach,...
 
Hyenizmus: Veľké firmy požadujú od malých a stredných firiem, aby im postúpili pomoc, ktorú dostávajú od štátu

Hyenizmus: Veľké firmy požadujú od malých a stredných firiem, aby im postúpili pomoc, ktorú dostávajú od štátu

BRATISLAVA (ČESMAD Slovakia, 9. apríla 2020) - Uplatňovanie neférových a nekalých obchodných praktík veľkých firiem, zneužívajúcich štátnu pomoc malým a stredným podnikateľom nebudú cestní dopravcovia tolerovať. ČESMAD Slovakia, najväčšie združenie cestných dopravcov na Slovensku, upozorňuje na nekalé praktiky objednávateľov dopravy na Slovensku a vyzýva na verejnú kontrolu serióznosti a morálnosti...
 
Kontroly potrebujú efektívne riešenie situácie

Kontroly potrebujú efektívne riešenie situácie

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 8. apríla 2020) – V súvislosti so zavedením kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky a kontrol osôb v rámci prekračovania okresov v krajine na základe uznesenia vlády SR zo 6. apríla, hodnotí združenie ČESMAD Slovakia situáciu v rámci cestnej infraštruktúry Slovenska na základe kontinuálneho monitorovania ako vážnu....
 
Dopravcovia rázne odmietajú návrhy na spoplatnenie ciest II. a III. triedy

Dopravcovia rázne odmietajú návrhy na spoplatnenie ciest II. a III. triedy

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 8. apríla 2020) – Združenie ČESMAD Slovakia veľmi negatívne vníma koncepciu prípadného spoplatnenia všetkých ciest II. a III. triedy elektronickým mýtom. Tieto cesty majú dĺžku takmer 14 000 km a spolu s dnes spoplatnenými viac ako 2 300 km infraštruktúry a zvyškom ciest I. triedy by to znamenalo fakticky spoplatnenie celej...
 
Balík opatrení v oblasti mobility: Rada prijala reformu týkajúcu sa vodičov nákladných vozidiel

Balík opatrení v oblasti mobility: Rada prijala reformu týkajúcu sa vodičov nákladných vozidiel

Rada dnes prijala zásadnú reformu v odvetví cestnej dopravy EÚ, ktorá je známa ako balík opatrení v oblasti mobility. Novými pravidlami sa zlepšia pracovné podmienky vodičov, zavedú sa osobitné pravidlá vysielania vodičov v medzinárodnej doprave a aktualizujú sa ustanovenia o prístupe na trh nákladnej dopravy. Zároveň sa nimi zlepší účinnosť dodržiavania...
 
Víza do Ruskej federácie

Víza do Ruskej federácie

Oznamujeme záujemcom o vystavenie víz do Ruskej federácie, že nakoľko je ruské vízové centrum pre verejnosť od 16. marca 2020 uzavreté, budú sa žiadosti o víza podávať priamo na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave, Maróthyho 3, 811 06 Bratislava. Z tohto dôvodu žiadame záujemcov, aby v elektronickom vízovom dotazníku uvádzali ako miesto...
 
Obmedzenie pohybu obyvateľstva

Obmedzenie pohybu obyvateľstva

Vláda pristúpila k obmedzeniu pohybu obyvateľstva a kontrolám na hraniciach pred a počas veľkonočných sviatkov Voľný pohyb osôb bude od 8. apríla 2020 od 00.00 hod.  do 13. apríla 2020 do 23.59 hod. obmedzený. V rámci návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného...
 
Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU tiež podrobne monitoruje situáciu okolo šírenia vírusu COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia v doprave. Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť aktuálne informácie pre každú krajinu jednotlivo: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf Viac informácií: https://www.iru.org/coronavirus-covid-19-information Maďarsko Maďarsko uzavrelo svoje vnútorné a vonkajšie hranice s účinnosťou od utorka 17. marca 2020 0.00 h. Maďarskí...