Aktuality

Znížená cena za podanie elektronického vyhlásenia TIR-EPD

Znížená cena za podanie elektronického vyhlásenia TIR-EPD

Vďaka neustálym rokovaniam IRU s príslušnými kompetentnými orgánmi Bieloruska za aktívnej účasti združenia BAMAP sa dosiahlo úspešné pripojenie aplikácie TIR-EPD k národnému automatizovanému informačnému systému (OAIS). Tým sa umožní prenos elektronických predbežných informácií (EPI) generovaných v aplikácii TIR-EPD priamo do informačného systému bieloruských colných orgánov. Výsledkom tejto zmeny je zníženie nákladov na jedno...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU tiež podrobne monitoruje situáciu okolo šírenia vírusu COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia v doprave. Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť aktuálne informácie pre každú krajinu jednotlivo: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf Viac informácií: https://www.iru.org/coronavirus-covid-19-information MaďarskoAktualizácia 19. júna 2020.18. júna 2020 bol v Maďarsku odvolaný núdzový stav. Ako nás informovalo maďarské združenie MKFE,...
Zdroj: AISÖ
 
Oznámenie o prijatých opatreniach v rámci zmluvných štátov CEMT – predĺženie obdobia do 31. decembra 2020

Oznámenie o prijatých opatreniach v rámci zmluvných štátov CEMT – predĺženie obdobia do 31. decembra 2020

Medzinárodné dopravné fórum je koordinátorom oblasti licencií CEMT. Ministerstvo dopravy a výstavby SR bolo v súvislosti s opatreniami, týkajúcich sa pandémie koronavírusu Covid 19 informované sekretariátom medzinárodného dopravného fóra o prijatých opatreniach medzi zmluvnými štátmi CEMT*. Nadväzne na odporúčanie sekretariátu medzinárodného dopravného fóra je počas obdobia od 1. apríla 2020...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Česká republika - Obmedzenie na diaľnici D1

Česká republika - Obmedzenie na diaľnici D1

Dve nasledujúce víkendové noci, z 20. júna na 21. júna a z 21. júna na 22. júna, dôjde ku krátkodobému uzavretiu diaľnice v úseku EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec z dôvodu montáže nosníkov na dvoch nadjazdoch na km 83 a km 88.V noci z 20. júna na 21....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Maďarsko - odvolanie núdzového stavu, zrušenie tranzitných trás

Maďarsko - odvolanie núdzového stavu, zrušenie tranzitných trás

Včera bol v Maďarsku odvolaný núdzový stav. Ako nás informovalo maďarské združenie MKFE, v tejto súvislosti sa od dnes 19. júna 2020 prestali uplatňovať povinné tranzitné trasy. Všetky hraničné priechody by mali byť opäť v režime ako pred vyhlásením núdzového stavu. Výnimky zo zákazu jázd počas tohoto víkendu (20. júna...
Zdroj: MKFE
 
Podmienky vstupu do Veľkej Británie

Podmienky vstupu do Veľkej Británie

Od 8. júna 2020 začnú platiť pre vstup do Veľkej Británie nové pravidlá. Zmeny sa týkajú aj vodičov medzinárodnej autobusovej a nákladnej dopravy. Na týchto vodičov sa nebude vzťahovať 14 dňová povinná karanténa. Povinní sú však vyplniť formulár preukazujúci účel cesty. Podľa dostupných informácií vo formulári nie je potrebné uviesť...
Zdroj: IRU
 
Opatrenia ÚVZ SR

Opatrenia ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12. marca 2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 vydal opatrenie, ktorým nariadil „karanténne opatrenia“.Posledné platné opatrenie, ktorým sa špecifikujú karanténne opatrenia, je opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4739/2020 z 9. júna 2020 (.pdf,...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Aktuálny stav – kartel výrobcov nákladných vozidiel

Aktuálny stav – kartel výrobcov nákladných vozidiel

Ponúkame zhodnotenie aktuálneho stavu vo veci kartelu výrobcov nákladných vozidiel, ktoré nám poskytol za spoločnosť Financialright konateľ Dr. Sven Bode.   I. Aktuálny stav žalôb Po zamietnutí prvej žaloby proti kartelu výrobcov nákladných vozidiel z roku 2017 Financialright okamžite podal odvolanie a spoločnosťou poverená advokátska kancelária Hausfeld podala 7. mája 2020...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU