Zasadnutia

Blížia sa volebné regionálne zhromaždenia

Blížia sa volebné regionálne zhromaždenia

Vážený člen združenia, dávame Vám do pozornosti, že volebné regionálne zhromaždenia sa...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Aké bolo 30. plenárne zhromaždenie združenia?

Aké bolo 30. plenárne zhromaždenie združenia?

Vo štvrtok 7. októbra 2021 sa konalo 30. plenárne zhromaždenie v Hoteli...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Lode, vlaky, terminály – poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu

Lode, vlaky, terminály – poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva, združením ČESMAD Slovakia a Trnavskou regionálnou komorou SOPK vás srdečne pozývajú na 2. výročný bezplatný seminár v online forme s názvom Lode, vlaky, terminály – poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu, brexit je realitou plus loďou a vlakom na Ďaleký východ On-line diskusia prostredníctvom...
Zdroj: MZV
 
Bezpečnosť na cestách je najvyššou prioritou

Bezpečnosť na cestách je najvyššou prioritou

V piatok 21. februára  sa v Londýne uskutočnilo už v poradí druhé fórum logistiky a inovácií (IRU’s Logistics and Innovation Forum), ktoré organizovala Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU. Na fóre sa stretli lídri mobility, logistiky a inovatívni poskytovatelia služieb, ktorí diskutovali o budúcnosti a bezpečnosti v cestnej doprave. Bezpečnosť na cestách Fórum sa zameralo na odblokovanie obchodných príležitostí...
 
29. Plenárne zhromaždenie združenia ČESMAD Slovakia

29. Plenárne zhromaždenie združenia ČESMAD Slovakia

Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa konalo plánované 29. Plenárne zhromaždenie, ktoré bolo volebné.Najväčšie stretnutie dopravcov v tomto roku prinieslo nových zástupcov Prezídia a Revíznej komisie, a tak má ČESMAD Slovakia od včera nové zloženie. Zároveň sa zvolil aj prezident združenia, opätovne sa ním stal Pavol Jančovič. Prvým viceprezidentom sa stal Pavol Piešťanský...
 
Seminár: „Novinky v colnom práve“

Seminár: „Novinky v colnom práve“

Dňa 4. júna 2019 sa v priestoroch agentúry SARIO na Trnavskej ceste v Bratislave konal seminár „Novinky v colnom práve“. Prednášateľmi boli advokáti z advokátskej kancelárie Prosman§Pavlovič, ktorá sa špecializuje na colné a daňové právo (vrátane práva spotrebných daní a práva registračných pokladníc) a transportného práva. Za združenie ČESMAD Slovakia sa seminára zúčastnila vedúca colného oddelenia Tatiana...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Aké bolo 28. plenárne zhromaždenie?

Aké bolo 28. plenárne zhromaždenie?

V sobotu 1. decembra 2018 sa konalo 28. Plenárne zhromaždenie v Hoteli Chopok v Demänovskej Doline. Plenárneho zhromaždenia sa zúčastnilo 60 členov združenia s váhou hlasov 11 002. Z dôvodu nízkej účasti nebolo plenárne zhromaždenie uznášaniaschopné. V zmysle platných stanov združenia je potrebná najmenej jedno-štvrtinová účasť riadnych členov na to, aby bolo plenárne zhromaždenia uznášaniaschopné. V zmysle stanov...
 
Plenárne zhromaždenie

Plenárne zhromaždenie

                  Združenie cestných dopravcov...