Aktuality

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

V prílohe nájdete Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 vydanú 30.3.2020 (šiesta aktualizácia).
 
Obnovenie prijímania žiadostí o vystvenie tureckých víz

Obnovenie prijímania žiadostí o vystvenie tureckých víz

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Tureckej republiky v Bratislave informovalo, že od pondelka 30. marca 2020 obnovuje prijímanie žiadostí o víza pre šoférov vykonávajúcich cestnú nákladnú dopravu. V rámci prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 upravili úradné hodiny konzulárneho oddelenia, a to nasledovne: v pondelok, stredu a v piatok od 9:00 do 12:00 hod. Zdroj: konzulárne oddelenie Veľvyslanectva...
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2777/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2777/2020

S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,2. predajní...
 
Situácia na hraničných priechodoch

Situácia na hraničných priechodoch

Aktualizácia 27. marca 2020 23.00 h Podľa informácií z Policajného zboru SR sú od 23.00 opäť otvorené všetky hraničné priechody okrem hraničného priechodu Brodské (SK) - Břeclav (CZ). Situáciu aktívne monitorujeme a budeme vás priebežne informovať. Aktualizácia 27. marca 2020 17.00 hUpresnenie informácie ohľadne zatvorených hraničných priechodoch Na slovensko –...
 
Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

SlovenskoPrezídium Policajného zboru SR v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 s cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie SR povoľuje všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy z § 39 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na...
 
Novela zákona o sociálnom poistení

Novela zákona o sociálnom poistení

Slovenský parlament dňa 25. marca 2020 schválil tri zákony, okrem iného aj novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša: Nemocenské: rozšírenie podmienky nároku na nemocenské aj o prípady, kedy bola poistencovi nariadená izolácia alebo karanténa; vznik nároku na nemocenské už od 1. dňa dočasnej práceneschopnosti („DPN“) (namiesto 11.teho dňa) – vzťahuje...
 
Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU tiež podrobne monitoruje situáciu okolo šírenia vírusu COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia v doprave. Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť aktuálne informácie pre každú krajinu jednotlivo: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf Viac informácií: https://www.iru.org/coronavirus-covid-19-information Maďarsko Maďarsko uzavrelo svoje vnútorné a vonkajšie hranice s účinnosťou od utorka 17. marca 2020 0.00 h. Maďarskí...
 
Označovanie vozidiel pri preprave potravín

Označovanie vozidiel pri preprave potravín

Ako informuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, vzhľadom na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 pri tuzemskej a medzinárodnej preprave potravín, zvierat a technológií pre výrobu a spracovanie surovín na potraviny považuje za dôležité zabezpečiť zachovanie chodu hospodárstva a verejného života pre kľúčové odvetvia, medzi ktoré...