Aktuality

Ako by vyzerala medzinárodná nákladná doprava bez papierovej CMR?

Ako by vyzerala medzinárodná nákladná doprava bez papierovej CMR?

Medzinárodná únia cestných dopravcov (IRU) zverejnila zaujímavé video v súvislosti s digitalizáciou dopravy. Video hovorí o e-CMR. Aká by mohla byť nákladná doprava bez zbytočných "papierovačiek"?  
Zdroj: IRU
 
Zvýšenie limitu záruky TIR na 100 000 EUR

Zvýšenie limitu záruky TIR na 100 000 EUR

K zvýšeniu záručného limitu TIR zo 60 000 EUR na 100 000 EUR pristúpilo ďalších 11 krajín, a to  Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Poľsko, Holandsko, Švédsko, Belgicko, Luxembursko, Fínsko, Veľká Británia a Litva, ktoré zvýšenie ručenia zakomponovali do svojich záručných zmlúv s príslušnou colnou správou.   Zoznam krajín so zvýšeným ručením  bol aktualizovaný a nasledujúca tabuľka obsahuje všetky...
Zdroj: IRU
 
Kontroly vozidiel do 3,5 t vykonávajúce kabotáž na území Nemecka

Kontroly vozidiel do 3,5 t vykonávajúce kabotáž na území Nemecka

Nemecké ministerstvo dopravy v spolupráci so Spolkovým úradom pre nákladnú dopravu (BAG) oznámilo, že kontroly sa zamerajú aj na kontroly kabotáže ktoré vykonávajú nákladné vozidlá do 3,5 t podľa Nariadenia Rady č. 1072/2009. V praxi to znamená, že aj takéto vozidlá musia dodržiavať podmienky 3 prepravných operácií v priebehu 7 dní.
Zdroj: IRU
 
Poplatok za atestácie pri Francúzskej minimálnej mzde

Poplatok za atestácie pri Francúzskej minimálnej mzde

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU nás informovala, že plánovaný poplatok za vystavenie atestácie pre zamestnanca vysielaného na územie Francúzska bol zrušený. Tento poplatok mal byť zavedený od 1. januára 2018 a mal byť hradený online vo výške 40 EUR.
Zdroj: IRU
 
Nemecko a Rakúsko: Toll Collect software aktalizácia

Nemecko a Rakúsko: Toll Collect software aktalizácia

OBU jednotky sa pripravujú na plánované rozšírenie mýtneho od 1. júla 2018. Z tohto dôvodu postupne dostanú nový software. Momentálne sa aktualizuje prvých 25,000 OBU. Dopravné spoločnosti, ako aj vodiči nemusia nič robiť.   Aktualizácia OBU jednotiek sa vykoná automaticky. Bude to zrejmé z novej obrazovky na displeji mýtnej jednotky....
 
Zákaz trávenia týždnného času odpočinku vo vozidle v Holandsku

Zákaz trávenia týždnného času odpočinku vo vozidle v Holandsku

Holandsko je ďalšou krajinou, ktorá zavádza zákaz trávenia týždenného času odpočinku (45 hodín) vo vozidle. Holandské kontrolné orgány začnú udeľovať pokuty vo výške 1 500 eur. Za dodržiavanie zákona je zodpovedný zamestnávateľ, ktorý by mal vodičovi umožniť čerpanie odpočinku na vhodnom mieste. Začiatkom januára budú na holandskom území rozdávané informačné letáky...
Zdroj: IRU
 
Aplikácia IRU TIR-EPD v Kazachstane

Aplikácia IRU TIR-EPD v Kazachstane

Aplikácia IRU TIR-EPD bola dňa 14. 11. 2017 úspešne integrovaná do nového colného systému v Kazachstane ASTANA-1 a bola rozšírená na všetky kazašské colné úrady. Pri vstupe do Kazachstanu cez ktorýkoľvek kazašský colný úrad je od  30. 11. 2017 požadované elektronické podanie predbežných informácií o tovare prostredníctvom aplikácie TIR-EPD. Týka sa to všetkých...
Zdroj: IRU
 
Rozšírenie zoznamu tovarov zakázaných dovážať do Ruskej federácie

Rozšírenie zoznamu tovarov zakázaných dovážať do Ruskej federácie

Uvádzame aktualizovanú informáciu o zozname tovarov zakázaných dovážať do Ruskej federácie na základe Nariadenia prezidenta č. 560 zo 6. 8. 2014, č. 320 z 24. 6. 2015, č. 305 z 29. 6. 2013 a č. 293 z 30. 6. 2017. Dňa 13. 8. 2014 Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU Ženeva informovala svojich členov o obchodných...