Aktuality

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

V prílohe nájdete Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 vydanú 30.3.2020 (šiesta aktualizácia).
 
Obnovenie prijímania žiadostí o vystavenie tureckých víz

Obnovenie prijímania žiadostí o vystavenie tureckých víz

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Tureckej republiky v Bratislave informovalo, že od pondelka 30. marca 2020 obnovuje prijímanie žiadostí o víza pre šoférov vykonávajúcich cestnú nákladnú dopravu. V rámci prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 upravili úradné hodiny konzulárneho oddelenia, a to nasledovne: v pondelok, stredu a v piatok od 9:00 do 12:00 hod. Zdroj: konzulárne oddelenie Veľvyslanectva...
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2777/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2777/2020

S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,2. predajní...
 
Novela zákona o sociálnom poistení

Novela zákona o sociálnom poistení

Slovenský parlament dňa 25. marca 2020 schválil tri zákony, okrem iného aj novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša: Nemocenské: rozšírenie podmienky nároku na nemocenské aj o prípady, kedy bola poistencovi nariadená izolácia alebo karanténa; vznik nároku na nemocenské už od 1. dňa dočasnej práceneschopnosti („DPN“) (namiesto 11.teho dňa) – vzťahuje...
 
Označovanie vozidiel pri preprave potravín

Označovanie vozidiel pri preprave potravín

Ako informuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, vzhľadom na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 pri tuzemskej a medzinárodnej preprave potravín, zvierat a technológií pre výrobu a spracovanie surovín na potraviny považuje za dôležité zabezpečiť zachovanie chodu hospodárstva a verejného života pre kľúčové odvetvia, medzi ktoré...
 
Stanoviská sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností  ÚVZ SR

Stanoviská sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností  ÚVZ SR

V Bratislave, dňa 20. 3. 2020 Pri riešení rôznych praktických (modelových) situácií, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vybranými ustanoveniami Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR č. OLP/2640/2020 zo dňa 18. 3. 2020 vám na odstránenie pochybností a s cieľom zjednotiť interpretáciu výkladu vyššie citovaného Opatrenia dávame k dispozícii stanovisko sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných...
 
Výzva na odkúpenie majetku ČESMAD Slovakia a na poskytovanie asistenčných služieb ČESMAD Assistance

Výzva na odkúpenie majetku ČESMAD Slovakia a na poskytovanie asistenčných služieb ČESMAD Assistance

Dovoľujeme si vám oznámiť, že združenie ČESMAD Slovakia má záujem aktuálnym členom združenia predať techniku používanú pre účel služby ČESMAD Assistance. Dňa 27. 9. 2018 sa konalo 24. riadne zasadnutie Prezídia združenia ČESMAD Slovakia, na ktorom bolo prijaté Uznesenie č. 231 vo veci asistenčnej služby ČESMAD Slovakia, v zmysle ktorého:   ...