Aktuality

Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na piatok 5. júla 2019. Udelená výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na...
Zdroj: PPZ
 
Bezvízový vstup do Bieloruska počas II. Európskych hier 2019

Bezvízový vstup do Bieloruska počas II. Európskych hier 2019

Počas konania II. Európskych hier 2019 (ďalej len Hier) v Bielorusku platí Dohoda medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Ruskej federácie o niektorých otázkach spojených so vstupom cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na medzinárodné športové podujatia (ďalej len Dohoda). V zmysle Dohody sa bude uplatňovať nasledujúci režim: V období od 10 júna 2019 do 10. júla...
 
Vydávanie víz vo forme elektronického dokumentu pre cudzincov

Vydávanie víz vo forme elektronického dokumentu pre cudzincov

Vláda Ruskej federácie prijala dňa 15.  mája 2019 Uznesenie č. 595 „O  podmienkach vydávania víz vo forme elektronického dokumentu a vstupe na územie Ruskej federácie na základe víz vo forme elektronického dokumentu zahraničných občanov prichádzajúcich do Ruskej federácie cez hraničné priechody štátnej hranice Ruskej federácie, nachádzajúce sa na území  osobitnej hospodárskej...
Zdroj: ASMAP, Rusko
 
Doplnenie dodatočných merných jednotiek do aplikácie TIR EPD pre Bielorusko

Doplnenie dodatočných merných jednotiek do aplikácie TIR EPD pre Bielorusko

Aplikácia TIR-EPD bola doplnená o možnosť pridania dodatočných merných jednotiek, ak sa zadávajú dáta pre Bielorusko. Kolónka pre dodatočné merné jednotky sa zobrazuje rovnakým spôsobom ako “balenie” a “priložené doklady”: Treba otvoriť časť “Dodatočné merné jednotky” a vyplniť položku “množstvo”, aby mohla byť táto informácia odoslaná colníkom. Ak zostane položka...
Zdroj: IRU
 
Seminár: „Novinky v colnom práve“

Seminár: „Novinky v colnom práve“

Dňa 4. júna 2019 sa v priestoroch agentúry SARIO na Trnavskej ceste v Bratislave konal seminár „Novinky v colnom práve“. Prednášateľmi boli advokáti z advokátskej kancelárie Prosman§Pavlovič, ktorá sa špecializuje na colné a daňové právo (vrátane práva spotrebných daní a práva registračných pokladníc) a transportného práva. Za združenie ČESMAD Slovakia sa seminára zúčastnila vedúca colného oddelenia Tatiana...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Európska komisia objasnila zákaz pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle

Európska komisia objasnila zákaz pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle

Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu Európskej komisie poskytlo Medzinárodnej únii cestnej dopravy (IRU) vysvetlenie týkajúce sa kontrolných opatrení prijatých kompetentnými národnými orgánmi príslušných štátov na zabezpečenie zákazu pravidelného týždenného odpočinku vodiča v kabíne vozidla. Komisia vo svojom stanovisku potvrdila, že vnútroštátne kontrolné orgány nie sú oprávnené požadovať od vodičov predloženie dokumentov...
 
Bielorusko – výnimka z mýta

Bielorusko – výnimka z mýta

Počas konania Európskych hier v Bielorusku od 10. júna do 10 júla sú od platenia mýta oslobodené vozidlá s hmotnosťou do 3,5t. Tieto vozidlá môžu v spomínanom období využívať spoplatnené úseky bez uzavretej zmluvy s prevádzkovateľom mýta BelToll a teda bez palubnej jednotky. Ak sa vo vozidle palubná jednotka už nachádza, bude sa mýto načítavať,...
Zdroj: BelToll Press-Service
 
Opäť témou Vyšné Nemecké

Opäť témou Vyšné Nemecké

Dňa 29. apríla 2019  sa na Ministerstve financií SR opätovne rokovalo o nepriaznivej situácii na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Za Ministerstvo financií SR sa rokovania zúčastnil JUDr. Marián Kačmár, riaditeľ odboru colného a za Združenie ČESMAD Slovakia Ing. Ľubomír Honíšek, člen Prezídia a predseda stredoslovenského regionálneho výboru, Peter Smrek, člen združenia a Tatiana Prokopiusová,...