Rozloženie tovaru

Tu si môžete stiahnuť program, ktorý slúži na vizuálne zobrazenie správneho rozloženia a upevnenia tovaru. Návod na obsluhu nájdete priamo v programe v položke Aplikácia/Návod na používanie.
Súbor na stiahnutie: setup_truck_stow.exeAby ste mohli pracovať s programom, musíte ho najprv aktivovať klúčom, ktorý Vám prišiel infomailom.

Európska príručka pre zabezpečenie nákladu
Európska komisia na základe skupiny expertov z celej Európy spracovala príručku s názvom „Európska príručka najlepších postupov zabezpečenia nákladu pre cestnú prepravu“, ktorá zrozumiteľným spôsobom vysvetluje dopravcom, profesionálnym vodičom a kontrolným orgánom správny spôsob upevnenia nákladu na vozidle. Príručka je k dispozícii tu: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/30c7c1dc-f26e-44af-bd4c-2434b43edd7e/language-sk/format-PDF

Posledná aktualizácia: 27. 07. 2021