IRU Diploma of Honour

Nominácia vodičov na IRU Diploma of Honour

Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU) prijíma každý rok nominácie na udelenie častného ocenenia IRU Diploma of Honour pre vodičov, ktorí dlhodobo a kvalitne vykonávajú svoje povolanie v oblasti vnútroštátnej alebo medzinárodnej cestnej dopravy tovarov alebo osôb.

Ocenenie sa každoročne udeľuje najlepším vodičom, ktorých kvalitná práca slúži ako vzor pre mladších vodičov, pričom súčasne zvyšuje bezpečnosť na cestách a zlepšuje obraz tejto profesie.

Podľa ustanovení nariadenia IRU, ktoré prijalo prezídium IRU v roku 2007, v znení z roku 2022, je ocenenie udeľované vodičom vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej dopravy tovaru alebo osôb, ktorí robili česť svojej profesii tým, že jazdili bezpečne, boli lojálni voči svojmu zamestnávateľovi a prejavili morálne kvality.

Ocenenie IRU Diploma of Honour pozostáva z diplomu a odznaku IRU a odovzdá sa každému vodičovi, ktorý:

- aktívne a pravidelne vykonáva svoju profesiu po dobu najmenej 20 rokov, a to k úplnej spokojnosti zamestnávateľa;
- pracuje pre rovnakú dopravnú spoločnosť najmenej päť rokov;
- najazdil ako profesionálny vodič vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej cestnej doprave minimálne 1 000 000 km;
- v priebehu posledných 20 rokov nespôsobil vlastnou vinou závažnú dopravnú nehodu (s ublížením na zdraví);
- v priebehu posledných piatich rokov nespáchal vážny dopravný, colný alebo administratívny priestupok.

Termín
Nominácie, po ich otvorení, ktoré sa realizuje spravidla po zasadnutiach orgánov IRU v júni, môže posielať iba dopravná spoločnosť, ktorá je členom združenia ČESMAD Slovakia, a to najneskôr do 31. augusta príslušného roka prostredníctvom elektronickej žiadosti, ktorú združenie zverejní pre členov prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

Posledná aktualizácia: 02. 07. 2024