Dohovor TIR, karnet TIR a platné ceny karnetov TIR

Dohovor TIR - colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu TIR, pri ktorej aspoň časť prepravy musí byť vykonaná po ceste.

Hlavným cieľom Dohovoru TIR je zabezpečiť plynulosť dopravy bez dlhých colných odbavovaní na hraničných priechodoch a zabezpečenie ohrozených ciel a poplatkov. 

Maximálna suma ručenia za všetky dovozné, vývozné clá a súvisiace poplatky na jeden karnet TIR je 100 000 EUR, 60 000 EUR alebo 50 000 USD v závislosti od schválenej výšky záruky pre konkétnu zmluvnú krajinu Dohovoru TIR.

Päť základných princípov tranzitného systému TIR:

  • Tovar je prepravovaný v colne bezpečných vozidlách alebo kontajneroch.
  • Ohrozené clá a dane budú počas prepravy zaistené medzinárodne platnou zárukou.
  • Tovar bude sprevádzaný medzinárodne uznávaným dokladom – karnetom TIR, ktorý vstupuje do platnosti v krajine odoslania a je platný vo všetkých tranzitujúcich krajinách, ako aj v krajine určenia.
  • Kontrolné opatrenia colníc uskutočnené v krajine odoslania sú uznané v tranzitných krajinách i v krajine určenia.
  • Kontrolovaný prístup do systému TIR – každý držiteľ karnetu TIR musí byť schválený colnými orgánmi svojej krajiny.

Karnet TIR – medzinárodný tranzitný colný doklad platný v zmluvných krajinách Dohovoru TIR 

V súčasnosti má Dohovor TIR 68 zmluvných strán vrátane Európskej únie a prepravy na podklade karnetov TIR sa vykonávajú v 58 krajinách. 

Pôsobí v celej Európe a zasahuje do Severnej Ameriky (Kanada, USA - podpísali Dohovor TIR, avšak prepravy na podklade karnetov TIR sa na týchto územiach nevykonávajú), ako aj na Blízky a Stredný východ. IRU má tendenciu rozširovať pôsobnosť systému TIR aj na ďalšie územia.

(Bývalé Československo pristúpilo k Dohovoru TIR v roku 1982, Slovenská republika v roku svojho vzniku - 1993.) 

Ceny karnetov TIR platné od 15. apríla 2020 (vrátane DPH):
  
  6-listový karnet TIR                50,00 EUR
14-listový karnet TIR                85,00 EUR

Kontakt 

Tatiana Prokopiusová 
vedúca regionálnej kancelárie Bratislava, colné záležitosti
mobil: 0903 282 739
e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023