Tabule TIR – upozornenie

Slovenská colná správa sa na nás obrátila s problémom nesprávneho umiestnenia tabuliek TIR na jazdnej súprave, ako aj s problémom nedodržiavania predpísaných technických parametrov tabuliek TIR.

Ak sa preprava TIR vykonáva cestným vozidlom alebo jazdnou súpravou, umiestnia sa vpredu i vzadu na cestnom vozidle alebo jazdnej súprave totožné obdĺžnikové tabuľky s nápisom "TIR", zhodné s údajmi uvedenými v Prílohe 5 Dohovoru TIR. Tieto tabuľky sa umiestnia tak, aby boli dobre viditeľné. Tabuľky majú byť snímateľné, uspôsobené alebo konštruované takým spôsobom, aby mohli byť obrátené, prekryté, preložené, zložené, alebo aby akýmkoľvek spôsobom označovali, že sa preprava TIR neuskutočňuje.

Pri jazdnej súprave musia byť tabuľkou TIR označené: vpredu ťahač a vzadu náves.

Technické charakteristiky tabuliek TIR - Tabuľky TIR musia byť pevné a zodpovedať technickým požiadavkám článku 16 a prílohy 5 Dohovoru TIR. Samolepiace nálepky nie sú prijateľné pre použitie ako tabuľky TIR. (TRANS/WP.30/157, odsek 61). 

Ak jazdná súprava nebude správne označená tabuľkami TIR v zmysle platných ustanovení Dohovoru TIR, budú to colné orgány považovať za nedostatok, ktorý môže byť dôvodom pre odmietnutie otvoriť operáciu TIR. 

Z tohto dôvodu žiadame dopravcov vykonávajúcich prepravy v systéme TIR, aby rešpektovali náležitosti ohľadne umiestnenia a technických parametrov tabuliek TIR.

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023