Ponuka Školení

Podľa kategórie:
Ponuka Školení
Vydarený vodič

Vydarený vodič

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ Najmä pre vodičov osobnej dopravy (autobusovej), ktorí chcú profesionálne reprezentovať svoju firmu a zlepšovať pohodlie cestujúcich svojim pozitívnym prístupom.   CIEĽ ŠKOLENIA Naučíte sa excelentne komunikovať s cestujúcimi, efektívne riešiť náročné situácie a jednoznačne čítať seba a ostatných.   TYP  A ROZSAH ŠKOLENIA Zážitkový workshop...
 
Hviezdny manažér - 1. krok

Hviezdny manažér - 1. krok

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ Pre tých, ktorí na ceste k hviezdnemu manažérovi nechcú zablúdiť. Začiatočníkov, ale aj mierne pokročilých v oblasti vedenia ľudí a riadenia oddelení a firiem.   CIEĽ ŠKOLENIA Naučíte sa excelentne komunikovať, efektívne riadiť svoj čas a jednoznačne čítať seba a ostatných.   TYP  A ROZSAH...
 
Kurz pravidelného výcviku vodičov - KKV

Kurz pravidelného výcviku vodičov - KKV

CIEĽ Zabezpečiť Kurz pravidelného výcviku vodičov, na ktorých sa vzťahuje táto povinnosť:•    pre vodičov nákladnej dopravy s vodičským oprávnením na skupinu C, CE alebo C1, C1E získaným do 10.9.2009•    pre vodičov osobnej dopravy s vodičským oprávnením na skupinu  D, DE alebo D1, D1E získaným do 10.9. 2008•    pre vodičov osobnej...
 
Incoterms - obchodné podmienky v medzinárodnom obchode

Incoterms - obchodné podmienky v medzinárodnom obchode

CIEĽ Cieľom je oboznámiť účastníkov s pravidlami INCOTERMS a s ich správnym uplatňovaním v praxi, aby si uľahčili uzatváranie kontraktov a realizovanie dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.   OBSAH ŠKOLENIA Charakteristika pravidiel INCOTERMS. Výklad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel INCOTERMS 2010. Prehľad jednotlivých dodacích doložiek podľa...
 
Nakladanie a upevňovanie nákladu

Nakladanie a upevňovanie nákladu

CIEĽ Poskytnúť účastníkom ucelený prehľad o problematike nakladania a upevnenia nákladu a oboznámiť ich s legislatívou a technickými pravidlami, ktoré sa týkajú naloženia, umiestnenia a upevňovania nákladu.   OBSAH ŠKOLENIA Zodpovednosť za uloženie a zaistenie nákladu na vozidle, zákony a predpisy Zaťaženie a namáhanie nákladu Nákladné dopravné prostriedky Spôsob preťaženia,...
 
Sociálna legislatíva a digitálne tachografy

Sociálna legislatíva a digitálne tachografy

CIEĽ Vysvetliť súčasné sociálne predpisy, ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej a osobnej doprave, či už pri preprave na národnej alebo medzinárodnej úrovni nariadeniami EÚ a Dohodou AETR. Zámerom školenia je podrobne oboznámiť účastníkov o aktuálnych problémoch v oblasti cestnej dopravy vo vzťahu k predpisom sociálnej...
 
Školenie o Dohovore TIR

Školenie o Dohovore TIR

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ pre všetkých, ktorí sa rozhodli zabezpečiť colný dlh prepravovaného tovaru karnetom TIR pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť so systémom TIR a jeho výhodami Školenie je povinné: pre dopravcov vstupujúcich do systému TIR pre dopravcov využívajúcich systém TIR základné vstupné školenie preškolenie raz za 2...
 
Školenie odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Školenie odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ Školenie je určené prevádzkovateľom cestnej dopravy a vedúcim dopravy, ktorí nespĺňajú podmienky pre udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Obsah školenia je určený aj iným zamestnancom dopravných firiem,...