Školenia

Podľa kategórie:
Školenia
Digitálne tachografy

Digitálne tachografy

Obsah školenia:      • legislatíva – súvisiace právne predpisy.     • Digitálny tachograf je nevyhnutný na dodržiavanie času jazdy a prestávok profesionálnych        vodičov nákladnej a autobusovej dopravy, na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky.     • Účelom tohto školenia je informovať dispečerov a vedúcich pracovníkov o spôsoboch používania        digitálnych tachografov, prenose údajov a ich...
 
Nakladanie a upevňovanie nákladu

Nakladanie a upevňovanie nákladu

CIEĽ Poskytnúť účastníkom ucelený prehľad o problematike nakladania a upevnenia nákladu a oboznámiť ich s legislatívou a technickými pravidlami, ktoré sa týkajú naloženia, umiestnenia a upevňovania nákladu. OBSAH ŠKOLENIA Zodpovednosť za uloženie a zaistenie nákladu na vozidle, zákony a predpisy Zaťaženie a namáhanie nákladu Nákladné dopravné prostriedky Spôsob preťaženia, nakladanie...
 
Odborný seminár - Ako riešiť poistné udalosti

Odborný seminár - Ako riešiť poistné udalosti

Obsah semináru:       • úskalia poistných produktov pre dopravcov v cestnej doprave      • ako sa čo najlepšie poistiť      • havarijné poistenie – poznáte svoje krytie      • povinné zmluvné poistenie, čo treba vedieť pred cestou      • poškodenie čelných skiel      • podrobné rozobratie dotazníkov a úskalia poistných podmienok CMR      • poistenie cudzích návesov so zahraničným EVC      • poistenie dopravy, prepravy,...
 
Sociálna legislatíva a digitálne tachografy

Sociálna legislatíva a digitálne tachografy

CIEĽ: Vysvetliť súčasné sociálne predpisy, ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej a osobnej doprave, či už pri preprave na národnej alebo medzinárodnej úrovni nariadeniami EÚ a Dohodou AETR. Zámerom školenia je podrobne oboznámiť účastníkov o aktuálnych problémoch v oblasti cestnej dopravy vo vzťahu k predpisom sociálnej...
 
Školenie ADR pre THP

Školenie ADR pre THP

Podľa platného znenia Dohody ADR, všetci účastníci prepravy nebezpečných vecí (dopravcovia, príjemcovia, odosielatelia, zasielatelia, baliace organizácie atď.) sú povinní mať všetkých pracovníkov, ktorých činnosť súvisí s týmito prepravami, vyškolených v oblasti požiadaviek na prepravu nebezpečných vecí.Aktualizácia ADR platná od 1. 1. 2013 Obsah školenia:      • Povinnosti a zodpovednosť účastníkov...
 
Školenie ADR pre vodičov

Školenie ADR pre vodičov

Základné školenie pre vodičov prepravujúcich nebezpečné veci v iných ako cisternových vozidlách.Základné školenie rozšírené na prepravu v cisternách a na tr. 1 a tr. 7Obnovovacie školenia ADR Obsah školenia:       • Všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí.       • Hlavné typy nebezpečenstva.       • Informácie o ochrane životného prostredia pri kontrole premiestňovania odpadov.      ...
 
Školenie Bezpečnostný poradca

Školenie Bezpečnostný poradca

Obsah školenia:     • Podľa Dohody ADR každá organizácia, ktorej činnosť zahŕňa dopravu, alebo sa vzťahuje na balenie, nakládku,      plnenie alebo vykládku nebezpečných vecí, musí vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu.      Poradca musí byť držiteľom osvedčenia o odbornom školení platnom na cestnú dopravu.    • Obsah školenia je daný bodom 1.8.3. Dohody...
 
Školenie o Dohovore TIR

Školenie o Dohovore TIR

Obsah školenia:       • Výklad Dohovoru TIR pre pracovníkov zabezpečujúcich prepravu tovaru podľa Dohovoru TIR Prednáša: vedúci pracovník regionálnej kancelárie Začiatok školenia je o 9.00, prezentácia od 8.30 do 9.00. Možno sa dohodnúť aj na individuálnom školení v inom termíne. Miesto: všetky regionálne pracoviská združenia