Ponuka Školení

Podľa kategórie:
Ponuka Školení
Nakladanie a upevňovanie nákladu

Nakladanie a upevňovanie nákladu

CIEĽ Poskytnúť účastníkom ucelený prehľad o problematike nakladania a upevnenia nákladu a oboznámiť ich s legislatívou a technickými pravidlami, ktoré sa týkajú naloženia, umiestnenia a upevňovania nákladu.   OBSAH ŠKOLENIA Zodpovednosť za uloženie a zaistenie nákladu na vozidle, zákony a predpisy Zaťaženie a namáhanie nákladu Nákladné dopravné prostriedky Spôsob preťaženia,...
Zdroj: AISÖ
 
Incoterms - obchodné podmienky v medzinárodnom obchode

Incoterms - obchodné podmienky v medzinárodnom obchode

CIEĽ Cieľom je oboznámiť účastníkov s pravidlami INCOTERMS a s ich správnym uplatňovaním v praxi, aby si uľahčili uzatváranie kontraktov a realizovanie dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.   OBSAH ŠKOLENIA Charakteristika pravidiel INCOTERMS. Výklad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel INCOTERMS 2010. Prehľad jednotlivých dodacích doložiek podľa...
Zdroj: AISÖ
 
Sociálna legislatíva a digitálne tachografy

Sociálna legislatíva a digitálne tachografy

CIEĽ Vysvetliť súčasné sociálne predpisy, ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej a osobnej doprave, či už pri preprave na národnej alebo medzinárodnej úrovni nariadeniami EÚ a Dohodou AETR. Zámerom školenia je podrobne oboznámiť účastníkov o aktuálnych problémoch v oblasti cestnej dopravy vo vzťahu k predpisom sociálnej...
Zdroj: AISÖ
 
Dohovor CMR

Dohovor CMR

CIEĽ Detailné vysvetlenie vzťahov medzi odosielateľom, príjemcom a prepravcom. Výklad ustanovení Dohovoru CMR a praktický dopad na každodenné fungovanie cestnej dopravy.   OBSAH ŠKOLENIA Výklad jednotlivých ustanovení Dohovoru CMR Nákladný list CMR – vysvetlenie obsahu Zodpovednosť dopravcu a odosielateľa Poistenie zodpovednosti dopravcu - súvisiace právne predpisy Najčastejšie prípady škôd Poistné zmluvy...
Zdroj: AISÖ
 
Školenie odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Školenie odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ Školenie je určené prevádzkovateľom cestnej dopravy a vedúcim dopravy, ktorí nespĺňajú podmienky pre udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Obsah školenia je určený aj iným zamestnancom dopravných firiem,...
Zdroj: AISÖ
 
Kurz pravidelného výcviku vodičov - KKV

Kurz pravidelného výcviku vodičov - KKV

CIEĽ Zabezpečiť Kurz pravidelného výcviku vodičov, na ktorých sa vzťahuje táto povinnosť:•    pre vodičov nákladnej dopravy s vodičským oprávnením na skupinu C, CE alebo C1, C1E získaným do 10.9.2009•    pre vodičov osobnej dopravy s vodičským oprávnením na skupinu  D, DE alebo D1, D1E získaným do 10.9. 2008•    pre vodičov osobnej...
Zdroj: AISÖ
 
Obnovenie vízovej povinnosti v Kazachstane

Obnovenie vízovej povinnosti v Kazachstane

Ministerstvo zahraničných vecí Kazašskej republiky oznámilo, že v súlade s nariadením vlády Kazašskej republiky zo dňa 30. októbra 2020 č. 727 sa pozastavuje bezvízový režim pre občanov 57 krajín do 1. mája 2021. Výnimku majú iba občania Spojených arabských emirátov, Kórejskej republiky a Tureckej republiky, s ktorými má Kazachstan uzatvorené bilaterálne dohody o bezvízovom režime...
Zdroj: MZV
 
Školenie o Dohovore TIR

Školenie o Dohovore TIR

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ pre všetkých, ktorí sa rozhodli zabezpečiť colný dlh prepravovaného tovaru karnetom TIR pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť so systémom TIR a jeho výhodami Školenie je povinné: pre dopravcov vstupujúcich do systému TIR pre dopravcov využívajúcich systém TIR základné vstupné školenie preškolenie raz za 2...