Sociálna legislatíva a digitálne tachografy

Sociálna legislatíva a digitálne tachografy
CIEĽ

Vysvetliť súčasné sociálne predpisy, ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej a osobnej doprave, či už pri preprave na národnej alebo medzinárodnej úrovni nariadeniami EÚ a Dohodou AETR. Zámerom školenia je podrobne oboznámiť účastníkov o aktuálnych problémoch v oblasti cestnej dopravy vo vzťahu k predpisom sociálnej legislatívy v doprave a informovať účastníkov o pripravovaných zmenách v oblasti sociálnej legislatívy.

 
OBSAH ŠKOLENIA
 • Výklad právnych predpisov pri preprave na národnej a nariadení EÚ v medzinárodnej doprave v obolasti sociálnej legislatívy:
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
  • Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) v kontexte so sociálnymi predpismi EÚ a ich zmenami
  • Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene ďalších zákonov.
 • Praktické príklady na výpočet limitov doby vedenia vozidla a odpočinku
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 a mení nariadenie EP a Rady (ES) č. 561/2006
 • Vývoj v oblasti digitálnych tachografov
 • Kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy a používania tachografov
 • Najčastejšie chyby pri obsluhe digitálnych tachografov
 • Diskusia
 
 TYP ŠKOLENIA
 Školenie
 Minimálny počet účastníkov na otvorenie školenia je 10
 *pri menšom počte účastníkov si vyhradzujeme právo školenie zrušiť
 
LEKTOR
Interní lektori
odborníci  na danú tému
 
CENA (s DPH)
99 EUR,- Člen
129 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
 
TERMÍNY ŠKOLENÍ
Školenia otvárame podľa záujmu v nasledujúcich mestách:
Bratislava

Banská Bystrica

Firemné školenie na mieru - priamo u Vás

školenie sa realizuje aj online formou
 
Školenie je možné realizovať ako firemné vzdelávanie pripravené na mieru podľa Vašich požiadaviek.
 
Termíny otvorených kurzov nájdete TU
 
KONTAKT
skolenia@cesmad.sk
+421 915 981 528
 

 


Zdroj: AISÖ

Posledná aktualizácia: 12. 05. 2021