Sociálna legislatíva a digitálne tachografy

Sociálna legislatíva a digitálne tachografy
CIEĽ

Vysvetliť súčasné sociálne predpisy, ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej a osobnej doprave, či už pri preprave na národnej alebo medzinárodnej úrovni nariadeniami EÚ a Dohodou AETR. Zámerom školenia je podrobne oboznámiť účastníkov o aktuálnych problémoch v oblasti cestnej dopravy vo vzťahu k predpisom sociálnej legislatívy v doprave a informovať účastníkov o pripravovaných zmenách v oblasti sociálnej legislatívy.

 
OBSAH ŠKOLENIA
 • Výklad právnych predpisov pri preprave na národnej a nariadení EÚ v medzinárodnej doprave v obolasti sociálnej legislatívy:
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
  • Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) v kontexte so sociálnymi predpismi EÚ a ich zmenami
  • Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene ďalších zákonov.
 • Praktické príklady na výpočet limitov doby vedenia vozidla a odpočinku
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 a mení nariadenie EP a Rady (ES) č. 561/2006
 • Vývoj v oblasti digitálnych tachografov
 • Kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy a používania tachografov
 • Najčastejšie chyby pri obsluhe digitálnych tachografov
 • Diskusia
 
 TYP ŠKOLENIA
 Školenie
 Minimálny počet účastníkov na otvorenie školenia je 15
 *pri menšom počte účastníkov si vyhradzujeme právo školenie zrušiť
 
LEKTOR
Ing. Lukáš Reištetter
+ ďalší odborníci  na danú tému
 
CENA (s DPH)
69 EUR,- Člen
99 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
 
TERMÍNY ŠKOLENÍ
Školenia otvárame podľa záujmu v nasledujúcich mestách:
Bratislava

Banská Bystrica

 

Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii sa školenie aktuálne realizuje online.
 
Školenie je možné realizovať ako firemné vzdelávanie pripravené na mieru podľa Vašich požiadaviek.
 
Termíny otvorených kurzov nájdete TU
 
KONTAKT
skolenia@cesmad.sk
+421 915 981 528
 

 


Zdroj: AISÖ

Posledná aktualizácia: 12. 05. 2021