Zľava na povinnú výmenu

Podmienky 10 % zľavy na povinnú výmenu tachografu iba pre členov združenia

Združenie ČESMAD Slovakia pre svojich členov v súvislosti s povinnou inštaláciou inteligentných tachografov verzie 2 dohodlo so spoločnosťou TAMEX zľavu vo výške minimálne 10 % z ceny tachografu DTCO 4.1 alebo sady tachografu DTCO 4.1 s DSRC anténou / DSRC káblom 3 m.

Zľava pre dopravnú spoločnosť, ktorá je členom združenia a preukáže sa zľavovým kódom, ktorý dostala mailom od združenia, sa vzťahuje aj na materiál a služby súvisiace s výmenou tachografu za tachograf DTCO 4.1 (inteligentný tachograph verzie 2). Zoznam vybraných technických pracovísk nájdete nižšie na webe v prílohe. Zľava sa vzťahuje na každú samostatnú výmenu.

Na získanie zľavy je potrebné sa nezáväzne predregistrovať v systéme VOS na https://vymeny.tachografy.sk/7i8DREosJW v stanovenom termíne a uviesť do predregistrácie zľavový kód, ktorý bol členovi doručený. Počet jednotlivých kódov pre dopravnú firmu sa odvíja od počtu licencií, na základe ktorých platí člen združenia členský príspevok. Pre výmenu tachografu v roku 2024 je potrebná predregistrácia do 31. 8. 2023.  Pre výmenu tachografu v roku 2025 je potrebná predregistrácia do 31. 8. 2024 a pre výmenu tachografu v roku 2026 je potrebná predregistrácia do 31. 8. 2025. Upozorňujeme, že zľava sa nevzťahuje na výmenu analógového tachografu za inteligentný tachograf verzie 2, pretože podľa slovenskej legislatívy nejde o výmenu tachografu, ale montáž.

Výmeny tachografov sa odporúčajú pri overení a periodickej prehliadke nevyhovujúceho tachografu, aby ste získali hneď nový tachograf a získali tak aj výhody s tým spojené. Nezáväzná predregistrácia do stanovených termínov je potrebná pre včasnú rezerváciu vo výrobe. Na záväzné potvrdenie objednávky systém VOS vyzve dopravcu na základe predregistrácie 30 dní pred začiatkom kvartálu, v ktorom končí platnosť overenia alebo periodickej prehliadky tachografu.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktná osoba:

Michaela Žiačiková
+ 421 918 892 584
ziacikova@cesmad.sk

Posledná aktualizácia: 26. 09. 2023