Legislatíva

Lex Corona resp. podnikateľské kilečko

Lex Corona resp. podnikateľské kilečko

V utorok 21. júla 2020 bol vyhlásený v Zbierke zákonov zákon č. 198/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 tzv. Lex Corona resp. podnikateľské kilečkoZákon novelizuje približne 40 právnych predpisov z rôznych oblastí.Okrem...
Zdroj: zbierka.sk
 

68/1967 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 2. júna 1967 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave
 

95/1966 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 27.októbra 1966 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
 

72/1963 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 13. septembra 1963 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave
 

20/1996 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskejrepubliky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikyoznamuje, že 21. júla 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzivládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o medzinárodnej cestnej doprave
 

110/1969 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 31. augusta 1969 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
 

34/1982 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí zo 16. februára 1982 o Dohode o medzinárodnej cestnej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky
 

145/1980 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 15. septembra 1980 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej dopravel