Legislatíva

161/1970 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 1. decembra 1970 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
 

96/1969 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 27. júna 1969 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
 

210/1996 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov
 

3/1974 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 25. októbra 1973 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
 

97/1980 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 5. júna 1980 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave osôb a nákladov
 

170/2000 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. februára 1999 bola v Ľubľane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave
 

136/1998 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. novembra 1997 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
 

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave  (NOVÉ)