Legislatíva

Zákon o cestnej premávke

Zákon o cestnej premávke

ZÁKON 8/2009 z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Zákon 725/2004 z 2. decembra 2004 opodmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Zákon 280/2006 z 21. apríla 2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.
 
Zákon o cestnej doprave

Zákon o cestnej doprave

Zákon 56/2012 Z.z. z 31. januára 2012, o cestnej doprave.
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zákon o organizácii pracovného času v doprave

Zákon o organizácii pracovného času v doprave

462/2007 Z.z. ZÁKON z 13. septembra 2007 o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona...
 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009, pokiaľ ide o dokumenty pre medzinárodnú dopravu cestujúcich autokarmi a autobusmi