Víza do Kazachstanu

Od 1. januára 2017 sa zrušila vízová povinnosť do Kazachstanu pre občanov 45 krajín, vrátane občanov Slovenskej republiky na pobyty nepresahujúce 30 dní.

Vodiči pri vstupe do Kazachstanu musia mať pri sebe nasledujúce doklady:

  1. prepravné povolenie na vstup do Kazachstanu;
  2. kópiu povolenia na vykonávanie medzinárodnej dopravy;
  3. vodičský preukaz ako aj jeho kópiu;
  4. doklady k vozidlu a ich kópie. 

Upozorňujeme žiadateľov o víza, že na príslušné ambasády a ruské vízové centrum bude chodiť pracovník združenia 2 x týždenne, a to v stredu a v piatok. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste vízové dotazníky s príslušnou dokumentáciou zasielali na adresu združenia v dostatočnom časovom predstihu pred požadovanou platnosťou nových víz. Ďakujeme za spoluprácu.

Podmienky na vybavenie víz do Kazachstanu  

Jednovstupové vízum:  1 vstup, 1 výstup, vydané na 90 dní, ale žiadateľ môže byť na území Kazachstanu maximálne 30 dní od vstupu.

Potrebné doklady:

-          cestovný pas platný 6 mesiacov odo dňa skončenia platnosti víza;
-          vyplnený formulár žiadosti o vízum;
-          fotografiu 3,5 x 4,5 cm

Lehota na vybavenie: 5 pracovných dní (7 kalendárnych dní)

Pokiaľ slovenský občan žiada o vízum nad 30 dní, resp. na dva a viac vstupov je potrebné priložiť list – pozvanie s vyznačením čísla vízovej podpory.

Poplatky za vybavenie víz:

  • Jednovstupové                     58 EUR   
  • Dvojvstupové                       78 EUR   
  • Viacvstupové 1 rok             178 EUR 

Po obdržaní pasu s novými vízami je potrebné skontrolovať ich platnosť. Po zistení nezrovnalostí kontaktujte výdajné miesto v Bratislave.

Kontakt:
Mgr. Ingrid Nedorostová
mobil:  0911 467 856
e-mail: nedorostova@cesmad.sk

Tatiana Prokopiusová, vedúca regionálnej kancelárie, colné záležitosti
mobil: 0903 282 739
e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

 

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023