Prezídium združenia

Ing. Pavol Jančovič
prezident

TOPNAD a.s.     
Pod Kalváriou 4602/72A
955 01 Topoľčany
tel.: 038/536 70 11
fax: 038/536 70 19
jancovic@topnad.sk

 

Juraj Pavlík
I. viceprezident

predseda – východ
UND-03 akciová spoločnosť Košice
Rastislavova 106
040 01  Košice
Tel.: 055/625 06 06
Fax.: 055/729 47 55
und03@und03.sk

 

Ing. Peter Sádovský
II. viceprezident
    
SLOVAK LINES a.s.    
Mlynské Nivy 31
820 04 Bratislava
tel.: 02/55 56 21 95
fax: 02/55 56 92 73    
psadovsky@slovaklines.sk

 

Ing. Ján Adamčík
predseda - západ

Adaja spol. s.r.o.
č. 274    
916 31  Nová Ves n.Váhom    
Tel.:   +421 / 32 7741 622
Fax:  +421 / 32 7798 075
adaja@adaja.sk

 

Ing. Ľubomír Honíšek
predseda – stred

KUHO-mix spol. s r.o.
Na Štepnici 1379/1
960 01  Zvolen
Tel.: 045/532 16 55
Fax: 045/532 16 58
lubomir.honisek@kuhomix.sk

 

Ing. Pavol Hudák
člen prezídia

HUDOS s.r.o.    
Priemyselná 1455/5
085 01 Bardejov
tel.: 054/486 00 12    
fax: 054/474 47 75    
hudak@hudos.sk

 

Ing. Martin Sojka
člen prezídia

eurobus, a.s.
Staničné námestie 9
041 46 Košice
tel.: 055/684 18 66
fax: 055/684 18 69
msojka@tempus.sk

 

Ján Jurica
člen prezídia    
J.A.A.S., s.r.o.
Hviezdoslavova 309/1
905 01 Senica
tel.: 034/657 43 26
fax: 034/657 43 26
janjurica68@gmail.com

 

Ing. Igor Škutil ml.
člen prezídia
NAD Nitra a.s.
Jakuba Hašku 3
950 47 Nitra
tel.: 037/692 56 19
fax: 037/656 62 51
obchod@nadnitra.sk

 

Ing. Slávka Štefancová
člen prezídia
                
ALUTIREX s.r.o.
Priemyselná 12
965 63  Žiar nad Hronom
tel.: 045/608 89 40
fax: 045/608 89 49
stefancova@alutirex.sk

 

Ing. Miroslav Rakovan
člen prezídia
IMI Sped, spol.s.r.o.
Jánošíkova 21
010 01  Žilina
Tel: +421 41 5625985
Fax: +421 41 5622353
rakovan@imisped.sk

 

Ing. Ondrej Grendár
člen prezídia
HERMES s.r.o.                
Na Vartičke 10                
965 01 Žiar n. Hronom
tel.: 045/67 22 331    
fax: 045/67 22 330         
ogrendar@hermes-sro.sk 

 

Ján Drozd
člen prezídia

STD DONIVO a.s.
Mlynská 1346
093 01  Vranov nad Topľou
tel.: 057/48 60 718
fax: 057/48 60 716
drozd@std.sk

Pavol Provazník
člen prezídia
N.D.F. spol. s.r.o.
SNP 1402/56    
914 01  Nové Mesto n.Váhom    
tel.: 032/6554 010
fax: 032/6554 025
provaznik@ndf.sk
 

 

Posledná aktualizácia: 29. 05. 2019