Poistenie právnej ochrany

Poistenie právnej ochrany MOTO

Byť súčasťou združenia ČESMAD Slovakia sa naozaj oplatí. Pre našich členov ponúkame jedinečné podmienky so spoločnosťou Allianz na službu Právna ochrana vozidiel. 

Tento jedinečný produkt prináša členom združenia množstvo výhod a tí ho môžu mať až o 15 % lacnejšie, ako je bežná cena.  Ide o najvýhodnejšiu ponuku na trhu, ktorá je k dispozícii len pre členov združenia. V rámci Poistenie ochrany práv MOTO má člen združenia množstvo výhod:
- odbornú právnu pomoc nielen v SR, ale aj v zahraničí v zmysle poistných podmienok,
- mimosúdne alebo súdne presadzovanie nárokov klienta,
- možnosť voľby vlastného advokáta,
- úhradu nákladov spojených s presadzovaním práv klienta,
- poistná suma sa vzťahuje na každú poistnú udalosť,
- kauciu za účelom vylúčenia väzby.
V prípade, ak máte ďalšie otázky, alebo záujem o zriadenie služby, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, mailom, alebo osobne v regionálnych kanceláriách.

Kontakty:
Bratislava: Ingrid Nedorostová, nedorostova@cesmad.sk, 0911 467 856
Zvolen: Anna Kymanová, kymanova@cesmad.sk, 0915 981 528
Košice: Alena Havrillová, havrillova@cesmad.sk, 0903 754 640

Posledná aktualizácia: 14. 02. 2024