Legislatíva

90/1991 Zb. OZNÁMENIE Federálneho ministerstva zahraničných vecí Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 7. januára 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej ľudovej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave a Protokol k nej. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 17...
 

124/1982 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí zo 4. októbra 1982 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
 

51/1971 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 10. marca 1971 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
 

117/1979 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 20. júna 1979 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
 

105/2000 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. marca 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
 

87/2000 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. apríla 1998 bola v Rige podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
 

38/2000 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. mája 1999 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
 

45/1999 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskejrepubliky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikyoznamuje, že 16. apríla 1998 bola v Starom Smokovci podpísaná Dohodamedzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave