Legislatíva

Zákon o cestnej premávke

Zákon o cestnej premávke

ZÁKON 8/2009 z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene...
 
Vyhláška o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Vyhláška o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Vyhláška 64/1987 z 26. mája 1987 o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej...
 
Zákon o organizácii pracovného času v doprave

Zákon o organizácii pracovného času v doprave

462/2007 Z.z. ZÁKON z 13. septembra 2007 o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona...
 
Zákon o cestnej doprave

Zákon o cestnej doprave

Zákon 56/2012 Z.z. z 31. januára 2012, o cestnej doprave.
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009, pokiaľ ide o dokumenty pre medzinárodnú dopravu cestujúcich autokarmi a autobusmi
 

211/1995 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júna 1995 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o princípoch spolupráce a podmienkach vzájomných vzťahov v oblasti dopravy.
 
Povolenia a licencie ES

Povolenia a licencie ES

Informácie nájdete v prílohe.
 
Nariadenie RE a EP č. 561/2006

Nariadenie RE a EP č. 561/2006

Dňa 11. apríla 2007 vstúpilo v plnom rozsahu do platnosti nariadenie Rady Európy a Európskeho parlamentu č. 561/2006. Prehľad o rozdelení doby jazdy, iných prác, bezpečnostných prestávok, denných a týždenných odpočinkov v pracovnom výkone vodiča nájdete tu: