Rozšírené sankcie voči Rusku a Bielorusku - možné komplikácie pri prepravách

Rozšírené sankcie voči Rusku a Bielorusku - možné komplikácie pri prepravách

Aktualizácia 9. apríla 2022

Európska únia schválila piaty balík reštrikčných opatrení voči Rusku a Bielorusku. Tieto opatrenia sú účinné od 9. apríla 2022.
Predmetným balíkom sa  rozširuje zoznam kontrolovaných položiek, ktoré by mohli prispieť k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti. Zavádzajú sa ním dodatočné obmedzenia dovozu určitého tovaru z Ruska, najmä uhlia a iných tuhých fosílnych palív. Zavádzajú sa ním aj ďalšie obmedzenia vývozu, najmä pokiaľ ide o letecké palivo a iný tovar, do Ruska.
Zavádza zákaz pre podniky cestnej dopravy usadené v Rusku a Bielorusku prepravovať v Únii tovar po ceste. Tento zákaz sa vzťahuje aj na tranzit.

Zoznam tovarov, o ktoré sa rozširuje zákaza z dovozu alebo vývozu tovarov z alebo do Ruska nájdete TU .

Aktualizácia 8.apríla 2022

Európska únia pripravuje piaty balík sankcií voči Rusku a Bielorusku z dôvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Tento pripravonaný balík bude zahŕňať zákaz vjazdu pre vozidlá s EČV Ruska alebo Bieloruska na územie Európskej únie.  V prípade, ak sa vozidlo s takouto EČV bude nachádzať na území EÚ, bude mať 7 dní na opustenie tohto územia.
Ďalšie avizované sankcie sa týkajú zákazu prístupu ruských a bieloruských plavidiel do EU prístavov, rozšírenie zákazu exportu o ďalšie tovari ako aj rozšírenie zákazu importu určitých tovarov.

Upozorňujeme dopravcov vykonávajúcich prepravy do Ruska a Bieloruska, že nie je vylúčené zavedenie recipročných opatrení zo strany týchto štátov.

Tento balík sankcií je momentálne v procese schvalovania.

 


Zdroj: IRU

Posledná aktualizácia: 08. 04. 2022