Incoterms - obchodné podmienky v medzinárodnom obchode

Incoterms - obchodné podmienky v medzinárodnom obchode
CIEĽ

Cieľom je oboznámiť účastníkov s pravidlami INCOTERMS a s ich správnym uplatňovaním v praxi, aby si uľahčili uzatváranie kontraktov a realizovanie dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

 
OBSAH ŠKOLENIA
  • Charakteristika pravidiel INCOTERMS.
  • Výklad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel INCOTERMS 2010.
  • Prehľad jednotlivých dodacích doložiek podľa pravidiel INCOTERMS 2010.
  • Vplyv použitia jednotlivých dodacích doložiek na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru.
  • Praktické príklady.
  • Diskusia, konzultácie.
 
TYP ŠKOLENIA
Školenie
Minimálny počet účastníkov na otvorenie školenia je 15
*pri nedostatočnom počte prihlášok si vyhradzujeme právo školenie zrušiť
 
LEKTOR
Odborníci na danú tému
 
CENA (s DPH)
90 EUR,- Člen
120 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
 
TERMÍNY ŠKOLENÍ
Školenia otvárame podľa záujmu v nasledujúcich mestách:
Bratislava
Banská Bystrica
Hurbanovo
Malý Šariš
alebo priamo u vás.
 
Ponuku otvorených škoelní nájdete TU
 
KONTAKT
skolenia@cesmad.sk
+421 903 467 848

 


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020