Aktuality

Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na štvrtok 29. augusta 2019. Udelená výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na...
Zdroj: PPZ
 
Brexit stále nejasný

Brexit stále nejasný

Po výmene na poste premiéra Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Veľká Británia“)  došlo k tvrdšiemu postoju k odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Nový premiér Boris Johnson jednoznačne presadzuje, aby Veľká Británia opustila Európsku úniu do 31. októbra 2019 bez ohľadu na to, či parlament schváli alebo neschváli dohodu o...
 
Prerušenie premávky na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod

Prerušenie premávky na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod

Na slovensko-ukrajinskom colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod dôjde dňa 14.8.2019 k dočasnému prerušeniu premávky z dôvodu úplnej odstávky elektrickej energie. Dočasne pozastavená premávka bude v smere na Ukrajinu aj na Slovensko, v osobnej aj nákladnej doprave.   Colný úrad Michalovce upozorňuje cestujúcich, dopravcov a podnikateľskú verejnosť, že dňa...
 
Uzavretie mosta Hlohovec

Uzavretie mosta Hlohovec

Od 12. augusta 2019 sa uzatvára most v Hlohovci pre nákladnú dopravu nad 12 t. Dôvodom dopravných obmedzení je havarijný stav mosta a jeho odľahčenie do času, kým neprebehne jeho komplexná rekonštrukcia, ktorá je naplánovaná na rok 2020. Výnimku na prejazd budú mať iba autobusy, vozidlá pre údržbu komunikácií a komunálne služby. Bližšie...
 
TIR-EPD v Bielorusku obnovené

TIR-EPD v Bielorusku obnovené

Elektronická výmena dát s bieloruskými colnými orgánmi sa obnovila. Predbežné informácie o tovare sa bieloruským colným orgánom zasielajú po uhradení stanoveného poplatku, ktorý sa netýka iba systému TIR, treba ho uhradiť pri všetkých colných vyhláseniach. V súlade s novou vnútroštátnou legislatívou sa predkladanie EPI bieloruským colným orgánom vykonáva iba na platenej platforme. Podľa Medzinárodnej...
Zdroj: IRU
 
Bielorusko: Aktualizácia zoznamu tovarov prednostne vybavovaných colnou správou

Bielorusko: Aktualizácia zoznamu tovarov prednostne vybavovaných colnou správou

Štátny colný výbor Bieloruskej republiky na svojej webovej stránke zverejnil aktualizovaný zoznam tovarov, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu (rýchlo sa kaziace tovary), v súlade s článkom 81 Colného kódexu Eurázijskej hospodárskej únie. Tieto tovary sú colnou správou prednostne vybavované. Aktualizovaný zoznam nájdete na: http://www.customs.gov.by/ru/pervoocherednoy_poradok-ru/
 
Obmedzenie prevádzky na lotyšskom hraničnom priechode Terekhovo

Obmedzenie prevádzky na lotyšskom hraničnom priechode Terekhovo

Colná správa Štátnej daňovej služby Lotyšskej republiky informovala, že 20. mája 2019 sa začala rekonštrukcia hraničného priechodu Terekhovo (z ruskej strany Burachki). Stavebné a rekonštrukčné práce potrvajú 16 mesiacov. Z tohto dôvodu boli zavedené dočasné obmedzenia toku vozidiel, konkrétne budú mimo prevádzky niektoré jazdné pruhy na určité časové obdobia: 3 jazdné pruhy...
 
Azerbajdžan: Schválený odosielateľ a príjemca v systéme TIR

Azerbajdžan: Schválený odosielateľ a príjemca v systéme TIR

Koncept „schváleného odosielateľa a príjemcu“ (ďalej len ACC) v systéme TIR je už niekoľko rokov aktívne propagovaný zo strany IRU. V súčasnosti sa čaká na oficiálne prijatie príslušných zmien do Dohovoru TIR (Vysvetlivka 0.49). Medzitým už niekoľko krajín začalo používať systém schváleného odosielateľa a príjemcu. V Európskej únii sa aplikuje v súlade s Dohovorom TIR...
Zdroj: IRU