Aktuality

ČESMAD Slovakia pokračuje v pomoci Ukrajine

ČESMAD Slovakia pokračuje v pomoci Ukrajine

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 27. februára 2022) – V noci zo soboty 26. februára na nedeľu 27. februára na žiadosť Ukrajinského veľvyslanectva na Slovensku a v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR združenie ČESMAD Slovakia operatívne zorganizovalo prepravy humanitárnej pomoci zo Slovenska pre Ukrajinu. Na základe koordinácie medzi členskými dopravnými spoločnosťami boli vyčlenené voľné vozidlá...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Dopravcovia pomáhajú pri kríze na Ukrajine

Dopravcovia pomáhajú pri kríze na Ukrajine

Pomocnú ruku pri zvládaní následkov vojenského konfliktu na Ukrajine podávajú aj slovenskí autobusoví dopravcovia. Spoločnosť ARRIVA, ktorá zabezpečuje cez svoju dcérsku spoločnosť ARRIVA Michalovce prímestskú prepravu osôb v Košickom samosprávnom kraji priamo v dotknutej oblasti ukrajinských hraníc, jeden z členov združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia, začal po dohode s ministrom...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Reštriktívne opatrenia uvalené EÚ na nevládne oblasti Donecka a Luhanska

Reštriktívne opatrenia uvalené EÚ na nevládne oblasti Donecka a Luhanska

V reakcii na uznanie nevládnych oblastí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny na nariadenie vstupu ruských ozbrojených síl do tejto oblasti prijala Európska únia Nariadenie , ktoré stanovuje reštriktívne opatrenia namierené na tieto oblasti. Nariadenie je účinné od 24. februára 2022. Nariadením sa zakazuje predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať tovar a...
Zdroj: MDV SR
 
Stanovisko ČESMAD Slovakia

Stanovisko ČESMAD Slovakia

ČESMAD Slovakia vyjadruje sklamanie, že napriek snahe spoločne riešiť problémy v autodoprave, zdržaniu sa útokov a komentovania konania kolegov z UNAS, viacerí čelní predstavitelia tohto združenia opakovane neadekvátne a bezdôvodne útočia na autodopravcov, ktorí majú iný názor na riešenie problémov v odvetví. Dňa 23. februára 2022 sme sa zúčastnili trojstranného stretnutia ministra dopravy, UNAS a ČESMAD...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
 
Uzávierka diaľnice A7 v Nemecku

Uzávierka diaľnice A7 v Nemecku

Z dôvodu dostavby labského tunela bude úsek diaľnice A7 pri meste Hamburg kompletne...
Zdroj: IRU
 
Štrajk dopravcov v Taliansku

Štrajk dopravcov v Taliansku

Na diaľnici A18 na križovatke pre vjazd a výjazd do mesta Katánia...
Zdroj: ČESMAD Bohemia
 
Viac tovarov podliehajúcich registrácii v poľskom systéme SENT

Viac tovarov podliehajúcich registrácii v poľskom systéme SENT

S platnosťou od 22. februára 2022 sa rozšíri zoznam tovaru, pre ktorý...
Zdroj: ZMPD
 
Zmeny od 21. februára 2022

Zmeny od 21. februára 2022

Upozorňujeme, že 21. februára 2022 nadobúda účinnosť nariadenie EP a Rady 2020/1055, ktoré...
Zdroj: MDaV