Aktuality

Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú a technickú kontrolu v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní.

Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú a technickú kontrolu v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní.

Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú a technickú kontrolu v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní. Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo Okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. 3. 2020 do odvolania. Automaticky generované rozkazy na pokuty vydávajú...
 
Víza do Ruskej federácie – upozornenie

Víza do Ruskej federácie – upozornenie

Ruské vízové centrum v Bratislave oznámilo, že z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 budú úradné hodiny pre verejnosť od 17. do 27. marca 2020 zrušené. V tomto období nebude možné podávať žiadosti o vystavenie ruských víz. Pasy s hotovými vízami, o vystavenie ktorých združenie požiadalo v predchádzajúcom období, budú združeniu vydané v piatok, 20. marca 2020...
 
Karanténne opatrenia medzinárodná cestná doprava

Karanténne opatrenia medzinárodná cestná doprava

OTÁZKA: Som vodič medzinárodnej nákladnej dopravy, aké zdravotno-bezpečnostné opatrenia v súvislosti s prepravou sa ma týkajú? ODPOVEĎ: Podľa aktualizovanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP-2567-2020 treba pri nakládke a vykládke používať ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí, mať vo vozidle gumené rukavice na použitie podľa potreby a dezinfekčné prostriedky na pravidelné...
 
Predaj karnetov na základe elektronickej objednávky

Predaj karnetov na základe elektronickej objednávky

Oznamujeme dopravcom, že združenie ČESMAD Slovakia bude od 17. marca 2020 vydávať karnety TIR na základe elektronickej objednávky tak, aby bol výdaj karnetov TIR zrealizovaný bez osobnej návštevy dopravcu na regionálnom pracovisku združenia. Záväznú objednávku na výdaj karnetov TIR treba zaslať príslušnému regionálnemu pracovisku e-mailom: Bratislava:  (vidlickova@cesmad.sk, prokopiusova@cesmad.sk)Banská Bystrica: (kymanova@cesmad.sk)Košice:...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Regionálne pracoviská a predajne  Motoexpert

Regionálne pracoviská a predajne Motoexpert

Na základe aktuálneho rozhodnutia Vlády SR, s účinnosťou od 16. marca od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach okrem: predajni potravín, lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok, drogérií, pohonných hmôt a palív, novinových stánkov, predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií, prevádzok...
 
Aktualizované opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Aktualizované opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Nižšie je možné nájsť aktualizované opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR. Podstatná zmena je v bode č. 4: Pôvodné znenie: Vodičom nákladnej dopravy, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom a strojvodcom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri...
 
Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Bieloruska v Bratislave dočasne uzavreté pre verejnosť

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Bieloruska v Bratislave dočasne uzavreté pre verejnosť

Od pondelka, 16. marca 2020 konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Bratislave zrušilo úradné hodiny pre verejnosť do odvolania. Opatrenie bolo prijaté v súvislosti so šírením vírusu COVID-19. Žiadosti o vystavenie bieloruských víz bude od vyššie uvedeného dátumu prijímať konzulárne oddelenie iba prostredníctvom pošty, osobné podania žiadostí sú vylúčené. Vízové dotazníky spolu s požadovanými...
 
Zmena poplatku za vystavenie jednovstupových tureckých víz

Zmena poplatku za vystavenie jednovstupových tureckých víz

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Tureckej republiky v Bratislave oznámilo zvýšenie poplatkov za vystavenie jednovstupových víz (obyčajných aj tranzitných) pre občanov schengenských krajín. Poplatok sa zvyšuje od 11. marca 2020 o sumu 20 EUR. Cena za vybavenie víz platná od uvedeného dátumu: jednovstupové obyčajné vízum: 85 EUR jednovstupové tranzitné vízum: 85 EUR