Aktuality

Výnimka na dojazd kamiónov

Výnimka na dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na stredu 1. mája 2019 a stredu 8. mája 2019. Udelené výnimky platia pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre...
 
Dopady prijatých zákonov

Dopady prijatých zákonov

V poslednom období bolo v Národnej rade Slovenskej republiky prijatých niekoľko zákonov, ktoré majú dopad na hospodárenie firiem, na Vás ako zamestnávateľa (napr. zvýšenie príplatkov, nárast minimálnej mzdy a pod.). Okrem toho sa od roku 2020 navrhuje ďalšie zvýšenie minimálnej mzdy na sumu 600 EUR. Je preto nevyhnutné pre nás disponovať reálnymi a konkrétnymi...
 
Výnimka na dojazd kamiónov

Výnimka na dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na piatok 19. apríla 2019 a pondelok 22. apríla 2019. Udelené výnimky platia pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre...
 
Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Nižšie nájdete zákazy jázd počas veľkonočného obdobia v Rakúsku. Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku Typ vozidla Nákladné vozidlá a súpravy vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5 Zákazy jázd - 19. apríl od 16.00 h. do 22.00 h. - 20. apríl od 11.00 h. do 15.00 h. - 25. apríl od...
 
Bielorusko - slovenská zmiešaná komisia

Bielorusko - slovenská zmiešaná komisia

Dňa 20. marca 2019 sa v hlavnom meste Bieloruska, v Minsku, konalo pravidelné zasadnutie bielorusko-slovenskej zmiešanej komisie pre otázky medzinárodnej cestnej dopravy, zriadenej v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave zo dňa 24. októbra 1996. Za bieloruskú stranu sa zasadnutia zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy a komunikácií Bieloruskej republiky,...
 
Veľká Británia a migranti

Veľká Británia a migranti

Pri vstupe do UK sa zintenzívnia kontroly vozidiel a osôb v súvislosti s nelegálnou migráciou. Kontroly za účelom odhalenia nelegálnych migrantov v prístavoch z EÚ budú prebiehať aj naďalej a náhodne budú posilnené. Znovu upozorňujeme na zvýšené zabezpečenie vozidla a pravidelné vykonávanie kontrol. Združenie ČESMAD Slovakia obdržalo od britskej pohraničnej kontroly informácie, ktoré sa týkajú hraničných kontrol...
 
Zabezpečenie colného dlhu pri prepravách medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou

Zabezpečenie colného dlhu pri prepravách medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou

Na zabezpečenie colného dlhu tovaru prepravovaného medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou bude možné od 30. marca 2019 použiť systém TIR (na základe ustanovení článkov 226 a 227 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie). Záujemcovia, ktorí chcú využiť systém TIR pri prepravách...
 
Zvýšenie limitu záruky TIR na 100 000 EUR

Zvýšenie limitu záruky TIR na 100 000 EUR

K zvýšeniu záručného limitu TIR na 100 000 EUR pristúpili ďalšie 3 krajiny, a to Estónsko, Bulharsko a Kazachstan. Zoznam krajín so zvýšeným ručením  bol aktualizovaný a nasledujúca tabuľka obsahuje všetky zmluvné krajiny Dohovoru TIR, ktoré poskytujú ručenie TIR do výšky 100 000 EUR. Por. č. Krajina Dátum platnosti zvýšenej záruky 1 Arménsko 1.7.2016 2 Azerbajdžan...
Zdroj: IRU