Aktuality

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 12.2.2020

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 12.2.2020

Dávame Vám do pozornosti Verejnú vyhlášku ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a...
 
Výnimky zo zákazu jázd Slovensko

Výnimky zo zákazu jázd Slovensko

Ako nás informovalo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 s cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie SR povoľuje všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy z  § 39 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene...
 
Upozornenie na mimoriadnu situáciu COVID-19  pre medzinárodnú cestnú nákladnú a autobusovú dopravu

Upozornenie na mimoriadnu situáciu COVID-19 pre medzinárodnú cestnú nákladnú a autobusovú dopravu

Autobusová doprava V nadväznosti na rozhodnutie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 12. marca 2020 upozorňujeme všetkých dopravcov osobnej cestnej dopravy na zákaz prevádzkovania všetkých medzinárodných autobusových liniek a zákaz medzinárodnej autobusovej dopravy cez územie SR od 07.00 hod. dňa 13. marca 2020  do odvolania. Počas tohto obdobia nesmie byť prevádzkovaná...
 
Oficiálna informácia zverejnená na portáli Úradu verejného zdravotníctva SR

Oficiálna informácia zverejnená na portáli Úradu verejného zdravotníctva SR

Štvrtok, 12 Marec 2020 17:05 - Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Zavádza sa povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za...
 
Stručný prehľad situácie so šírením koronavírusu

Stručný prehľad situácie so šírením koronavírusu

Stav k 12. marcu Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Príznaky ochorenia: horúčka,  kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava. V prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia je podľa rozhodnutia...
 
Karanténne a preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19. Výnimky pre vodičov nákladnej dopravy

Karanténne a preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19. Výnimky pre vodičov nákladnej dopravy

Na  zasadnutí krízového štábu v pondelok 9. marca 2020 boli prijaté preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu.Pre všetky ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy aktuálne platí na 14 dní zákaz organizovania akýchkoľvek verejných športových či kultúrnych podujatí.Od utorka  10. marca začnú preventívne kontroly na všetkých hraničných priechodoch na...
 
COVID-19 aktuálne informácie

COVID-19 aktuálne informácie

Vzhľadom na výskyt nového koronavírusu v Európe odporúčame, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára. Občanov upozorňujeme, aby po spozorovaní príznakov kontaktovali lekára telefonicky a nechodili do nemocnice osobne z...
 
Moratórium na registráciu vodičov v Holandsku

Moratórium na registráciu vodičov v Holandsku

Začiatkom marca vstúpil v Holandsku do platnosti zákon, ktorý ukladá povinnosť registrácie vysielaných pracovníkov. Podobné zákony sú v platnosti vo viacerých krajinách Európskej únie (Rakúsko, Nemecko, Francúzsko). Povinnosti sa týkajú prepráv do a z Holandska a kabotážnej dopravy. Výnimku majú iba vozidlá, ktoré vykonávajú tranzit. Do dnešných dní bola otázna aj povinnosť mať zástupcu. Podľa...