Aktuality

Rusko: Zákaz dovozu tovarov z Ukrajiny

Rusko: Zákaz dovozu tovarov z Ukrajiny

Rozhodnutie Vlády Ruskej federácie č. 1716 -83 zo dňa 29. decembra 2018 „O opatreniach na realizáciu Vyhlášky prezidenta Ruskej federácie č. 592“ zo dňa 22. októbra 2018 Podľa odseku b) bodu 2 Vyhlášky prezidenta Ruskej federácie č. 592 zo dňa 22. októbra 2018 „O prijatí špeciálnych ekonomických opatrení v súvislosti s nepriateľskými aktivitami Ukrajiny...
 
Nové sadzby minimálnej mzdy v Rakúsku

Nové sadzby minimálnej mzdy v Rakúsku

Vyššie sadzby minimálnej mzdy pre vodičov, ktorí prepravujú tovar v Rakúsku, nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2019. Rakúsky zákon o minimálnej mzde (Lohn und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz: LSD-BG) zahŕňa, okrem prepravy aj všetky dopravné operácie, ktoré sa v danej krajine realizujú. Zahraniční dopravcovia sú povinní nahlásiť vyslanie vodičov na územie Rakúska a zaplatiť...
 
Dodatočný zákaz jazdy v Rakúsku

Dodatočný zákaz jazdy v Rakúsku

Rakúsko pokračuje v obmedzovaní jazdy vozidiel cez územie Tirolska. Počas jedenástich po sebe  nasledujúcich sobôt v období od 5. januára do 16. marca 2019 bude platiť zákaz tranzitu pre nákladné vozidlá na diaľniciach A12 (Inntal) a A13 (Brenner) v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. Zákaz sa bude týkať iba vozidiel smerujúcich do...
 
Kazachstan:  Zvýšenie limitu ručenia v systéme TIR

Kazachstan: Zvýšenie limitu ručenia v systéme TIR

Združenie medzinárodných cestných dopravcov Kazašskej republiky (KazATO) informovalo o zmenách a doplneniach záručnej zmluvy medzi ním a Štátnym daňovým výborom Ministerstva financií Kazašskej republiky. Podľa týchto zmien sa od 1. januára 2019 zvyšuje limit ručenia v systéme TIR na 100 000 EUR pri jednej preprave na podklade karnetu TIR.
Zdroj: IRU
 
Aj hesenský finančný súd zastavil kontroly v rámci zákona o minimálnej mzde

Aj hesenský finančný súd zastavil kontroly v rámci zákona o minimálnej mzde

Hesenský finančný súd v Kasseli rozhodnutím zo 7. 11. 2018 (spis č. 7 V 476/18) zastavil kontrolu minimálnej mzdy v poľskej dopravnej spoločnosti na hlavnom colnom úrade v Gießene. Hlavný colný úrad v Gießene kontroloval na nemeckej diaľničnej servisnej stanici totožnosť vodiča počas medzinárodnej prepravy s miestom nakládky v Nemecku a teraz si chcel...
 
Dojazd kamiónov na Slovensku

Dojazd kamiónov na Slovensku

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 24. decembra 2018 a 1. januára 2019 . Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na...
Zdroj: PPZ
 
Turecko – Bulharsko: Presmerovanie prepráv cez hraničný priechod Hamzabeyli

Turecko – Bulharsko: Presmerovanie prepráv cez hraničný priechod Hamzabeyli

Vzhľadom na veľký objem tranzitných operácií cez hraničné priechody Kapikule a Kapitan Andreevo, bolo prijaté rozhodnutie, že odo dňa 18. decembra 2018 pre prepravné operácie vykonávané v systéme TIR a v Spoločnom tranzitnom režime (T – systém), ktorých konečným cieľom je Bulharsko, je možné použiť iba hraničný turecko – bulharský...
 
Hraničné priechody medzi Bieloruskom a Ruskou federáciou by mali byť oficiálne sprístupnené pre medzinárodnú prepravu

Hraničné priechody medzi Bieloruskom a Ruskou federáciou by mali byť oficiálne sprístupnené pre medzinárodnú prepravu

Medzi Ruskou federáciou a Bieloruskom došlo k dohode o vzájomnom uznávaní víz, čo bude mať priaznivý dopad aj na medzinárodnú dopravu vstupujúcu na územie Ruska tranzitom cez Bielorusko. Hraničné priechody medzi Ruskom a Bieloruskom by mali získať štatút medzinárodných priechodov. Na základe medzinárodného tlaku ako aj intenzívneho rokovania medzi príslušnými bieloruskými a ruskými orgánmi došlo...