Informácie podľa krajín


Ukrajina: Dočasné obmedzenie dopravy

[Ukraina] - Ukrajina: Dočasné obmedzenie dopravy

Štátna správa diaľnic Ukrajiny zavádza dočasné obmedzenia pohybu vozidiel s hmotnosťou nad 24 ton a záťažou jednej nápravy nad 7 ton.Takéto rozhodnutie je zamerané na ochranu povrchu vozovky na cestách pri bežnej prevádzke v období, kedy denné teploty dosahujú vysoké teploty. (nad 22°C). Uvedené obmedzenia sú stanovené v predmetnom období denne...
Zdroj: User Admin
Zmena sídla Pobočky colného úradu Nitra

[Slovensko] - Zmena sídla Pobočky colného úradu Nitra

Od 1. júna 2017 sa mení sídlo Pobočky colného úradu Nitra z doterajšej adresy Bratislavská ulica č. 3, 950 50 Nitra, na novú adresu TRACKCENTRUM SCORE, Trnavská cesta 3561, 949 01 Nitra – Kynek. Na tejto pobočke colného úradu bude zabezpečované colné konanie pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru z a do tretích krajín....
Zdroj: User Admin
Rakúsko: Zmeny v zákone o minimálnej mzde

[Rakúsko] - Rakúsko: Zmeny v zákone o minimálnej mzde

Rakúske orgány dňom 1.6.2017 zmenili niektoré povinnosti vyplývajúce zo zákona o minimálnej mzde od LSD-BG. Hlavnou zmenou je vydanie nového ohlasovacieho formulára (ZKO3-T), ktorý už má platnosť 6 mesiacov a bol prispôsobený pre sektor dopravy. Ďalšou zmenou je zrušenie povinnosti mať vo vozidle výplatnú pásku vodiča. Tieto pásky bude musieť dopravca...
Zdroj: User Admin
Uzávierka cesty I/18 popod hrad Strečno

[Slovensko] - Uzávierka cesty I/18 popod hrad Strečno

V dňoch 03. – 04. júna 2017, 10. – 11. júna 2017, 17. – 18. júna 2017 a 24. – 25. júna 2017 v čase od soboty 08:00 hod. do nedele 16:00 hod. bude realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine. Cesta I/18 bude uzavretá v smere od Žiliny pred...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Pokuty za prekročenie rýchlosti

[Francúzsko] - Francúzsko: Pokuty za prekročenie rýchlosti

Aktualizácia 26. 5. 2017 Na základe udelených pokút má vlastník/držiteľ vozidla možnosť preniesť pokutu na vodiča, ktorý viedol v čase spáchania priestupku vozidlo. Dopravca má v zásade niekoľko možností, ako postupovať. V prvom rade môže namietať, že vozidlo v čase spáchania priestupku neviedol on. Urobí tak na priloženom formulári modrej farby,...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Problémy v prístave Calais

[Francúzsko] - Francúzsko: Problémy v prístave Calais

Podľa informácií od vodičov boli počas nedeľnej noci 21. mája na vchode do prístavu Calais imigrantmi umiestnené odpadkové koše a zablokované vozidlá boli napadnuté kameňmi, pretože migranti sa takto pokúšali dostať do vozidiel, ktoré cestujú do prístavu. Český vodič bol hospitalizovaný s malými zraneniami a na rozptýlenie migrantov polícia použila donucovacie prostriedky....
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Pokuty za chýbajúce plakety Crit´Air

[Francúzsko] - Francúzsko: Pokuty za chýbajúce plakety Crit´Air

Vo Francúzsku vošli do platnosti nové tarify sankcií za chýbajúcu emisnú plaketu Crit´Air pre oblasti, kde je vyžadovaná. Rovnaké pokuty môžu byť uložené aj v prípade, kedy sú v platnosti dopravné obmedzenia z dôvodu zlej smogovej situácie (náhradné trasy, rýchlostné limity...).Sankcie: 68 € pre ľahké nákladné vozidlá - pokuta tretej triedy 135 €...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zákaz týždenného odpočinku vo vozidle

[Nemecko] - Nemecko: Zákaz týždenného odpočinku vo vozidle

Nemecko je ďalšou krajinou, ktorá pod hrozbou pokút zavádza zákaz trávenia týždenného (45 hodinového) odpočinku vo vozidle. Účinnosť zákazu je od 25. 5. 2017. Odpočinok by mal byť trávený v sídle spoločnosti alebo na odpočinkových miestach, ktoré sú vybavené ubytovaním a sociálnym zariadením.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zavedenie hraničných kontrol

[Nemecko] - Nemecko: Zavedenie hraničných kontrol

Z dôvodu konania summitu G20 v meste Hamburg v dňoch 7. a 8. júla 2017 zavedie Nemecko bezpečnostné kontroly na hraničných priechodoch. Podrobné informácie o čase a mieste konania hraničných kontrol budú oznámené bezprostredne pred ich zahájením.
Zdroj: User Admin
Ukrajina - Bielorusko: Obmedzenie na hraničnom priechode „Novaja Guta

[Ukraina] - Ukrajina - Bielorusko: Obmedzenie na hraničnom priechode „Novaja Guta

Z dôvodu vykonania stavebných prác bude na hraničnom priechode „Novaja Guta"(Novje Jarilovichy - ukrajinská strana) obmedzená premávka od 12. do 24 mája 2017. Na hraničnom priechode bude inštalovaný nový radiačný kontrolný systém. Hraničný priechod sa nachádza 35 km od Homelu a je jedným z najväčších priechodov medzi Bieloruskom a Ukrajinou. Cez deň sa tu...
Zdroj: User Admin
Nové nariadenie o kontajneroch v Turecku

[Turecko] - Nové nariadenie o kontajneroch v Turecku

Turecko: Nové nariadenie o kontajneroch Turecké ministerstvo colníc a obchodu prijalo Nariadenie o aplikácii Colného dohovoru o kontajneroch, 1972, ktorý ukladá povinnosť podať elektronické vyhlásenie pre kontajnery prepravované do/z Turecka po morských aj cestných komunikáciách. Pre tento účel bola vytvorená špeciálna internetová aplikácia – Elektronický systém registrovania a sledovania kontajnerov, ktorý umožní dopravcom...
Zdroj: User Admin
Lotyšsko: Nové funkcie v aplikácii IRU TIR EPD

[Lotyšsko] - Lotyšsko: Nové funkcie v aplikácii IRU TIR EPD

Lotyšsko: Nové funkcie v aplikácii IRU TIR EPD Do aplikácie  IRU TIR EPD bola zavedená nová funkcia, ktorá umožňuje užívateľom elektronicky nahrať kópie naskenovaných prepravných dokumentov pre potreby lotyšských colných orgánov v súlade s príslušnými požiadavkami, ktoré  v Lotyšsku vstúpili do platnosti 1. januára 2017. Táto nová funkcia je dostupná na stránke „Zásielka“, v časti...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

[Slovensko] - Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 8. mája 2017. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých...
Zdroj: User Admin
Poľsko: Hlásenie prepráv niektorých druhov tovarov

[Poľsko] - Poľsko: Hlásenie prepráv niektorých druhov tovarov

Od 1. mája 2017 vstúpi v Poľsku do platnosti nový zákon, ktorý umožňuje dohľad Ministerstva financií Poľska nad nákladnými vozidlami. Jedná sa o vládny nástroj, ktorý by mal pomôcť v boji proti šedej ekonomike, kde práve pri vyššie uvedených komoditách dochádza ku najväčším daňovým únikom. Viac informácií nájdete na nasledujúcom...
Zdroj: User Admin
Podávanie predbežných colných vyhlásení - doplnenie

[Turecko] - Podávanie predbežných colných vyhlásení - doplnenie

Podávanie predbežných colných vyhlásení pre tovary vstupujúce do Turecka Generálne riaditeľstvo colníc Turecka poskytlo doplňujúce informácie o podávaní predbežných elektronických vyhlásení, ktoré sú od 25. apríla 2017 povinné pre všetky prepravné operácie vstupujúce do Turecka. Vzhľadom na informáciu poskytnutú zo strany IRU (CAD/GE5149/VZA) o nových požiadavkách pri podávaní elektronických predbežných informácií o tovare...
Zdroj: User Admin
Nové požiadavky uplatňované na prepravy do Turecka

[Turecko] - Nové požiadavky uplatňované na prepravy do Turecka

Nové požiadavky uplatňované na prepravy do Turecka Generálne riaditeľstvo colníc Turecka oznámilo, že s účinnosťou od 25. apríla 2017 bude povinné podávanie elektronických predbežných informácií (predbežných vyhlásení) o prepravovanom tovare pre všetky cestné prepravné operácie vstupujúce do Turecka. V tejto súvislosti pripomíname, že pre podávanie predbežných vyhlásení TIR tureckej colnej správe je možné...
Zdroj: User Admin