Informácie podľa krajín


Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 7. apríla 2023. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky...
Zdroj: User Admin
Rozsiahly štrajk v Nemecku

[Nemecko] - Rozsiahly štrajk v Nemecku

Dva nemecké odborové zväzy zastrešujúce pracovníkov v doprave (ver.di a EVG) ohlásili spoločný štrajk, ktorý sa uskutoční v pondelok 27. marca 2023 od 00.00 h do 24.00 h. V tomto čase je potrebné počítať s rozsiahlymi obmedzeniami. Štrajk ovplyvní najmä verejnú osobnú dopravu a očakáva sa, že v jeho dôsledku nastane prudký...
Zdroj: User Admin
Rekonštrukčné práce v tuneli Mont Blanc

[Francúzsko] - Rekonštrukčné práce v tuneli Mont Blanc

Plánované rekonštrukčné práce na vozovke a klenbe tunela obmedzia premávku v tuneli Mont Blanc od polovice apríla do polovice júna a od začiatku septembra do polovice decembra 2023.  Rekonštrukčné práce budú vyžadovať: 25 nočných uzávierok medzi 17. aprílom a 13. júnom 2023 v čase od 19:30 do 6.00 hodiny; jednu predĺženú uzávierku v trvaní...
Zdroj: User Admin
Ukončenie vydávania prepravných povolení na hraničných priechodoch Azerbajdžanu

[Azerbajdžan] - Ukončenie vydávania prepravných povolení na hraničných priechodoch Azerbajdžanu

Agentúra pozemnej dopravy Ministerstva digitálneho rozvoja a dopravy Azerbajdžanskej republiky oznámila, že v blízkej budúcnosti ukončí vydávanie prepravných povolení pre medzinárodnú cestnú dopravu na hraničných priechodoch Azerbajdžanskej republiky.
Zdroj: User Admin
Zmena zákazu jazdy počas sviatku v Maďarsku

[Maďarsko] - Zmena zákazu jazdy počas sviatku v Maďarsku

Maďarské združenie cestných dopravcov MKFE nás informovalo o rozhodnutí tamojšieho ministerstva dopravy a výstavby o úprave zákazu jazdy v Maďarsku v stredu 15. marca 2023, ktorý bude pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t v platnosti v čase od 6.00 h do 22.00 h.
Zdroj: User Admin
Zákon upravujúci rezerváciu času pri prekračovaní štátnych hraníc

[Rusko] - Zákon upravujúci rezerváciu času pri prekračovaní štátnych hraníc

Ruský prezident, podpísal zákon upravujúci prekračovanie štátnych hraníc nákladnými automobilmi. Dokument je zverejnený na Oficiálnom portáli právnych informácií Ruskej federácie: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302170015?index=0&rangeSize=1 Podľa tohto zákona si kamióny budú musieť rezervovať dátum a čas prekročenia konkrétneho hraničného priechodu. Rezervácia bude bezplatná. Rezerváciu bude možné odmietnuť iba v prípade, ak nebude poskytnutý úplný balík požadovanej...
Zdroj: User Admin
Kalkulácia nákladov a tvorba ceny návesovej súpravy

[Slovensko] - Kalkulácia nákladov a tvorba ceny návesovej súpravy

Podnikanie v cestnej nákladnej doprave nie je jednoduché a v tomto dynamickom prostredí je veľmi dôležitá kalkulácia všetkých nákladov a stanovenie reálnej ceny za prepravy. My vám prinášame základný jednoduchý návod, ako postupovať. V minulom roku sme po výraznom medziročnom raste všetkých nákladov priniesli vzorový modelový výpočet ako určiť mesačný náklad pre klasickú návesovú súpravu...
Zdroj: User Admin
Colné konanie v Turecku

[Turecko] - Colné konanie v Turecku

Z dôvodu zemetrasenia zastavili niektoré colné správy na území Turecka svoju činnosť. Jedná sa o colné správy Antakya, Adıyaman, Islahiye a Kahramanmaraş. Budovy týchto colných úradov už nie sú v prevádzke. Z tohto dôvodu je nutné zabezpečiť colné konanie na iných colných úradoch.
Zdroj: User Admin
Poľsko obmedzuje premávku na ďalšom hraničnom priechode s Bieloruskom

[Bielorusko] - Poľsko obmedzuje premávku na ďalšom hraničnom priechode s Bieloruskom

Dňa 20. februára 2023 poľská vláda rozhodla o obmedzení nákladnej medzinárodnej dopravy na hraničnom priechode Kukuryki (PL) – Kozlovichi (BY). Obmedzenia sa nevzťahujú na osobnú dopravu na hraničnom priechode Terespol – Brześć. Obmedzenia pri odbavení nákladných vozidiel sa nebudú vzťahovať na vozidlá registrované v členských štátoch Európskej únie, Európskom združení voľného obchodu...
Zdroj: User Admin
Dotazník IRU k nedostatku vodičov

[Slovensko] - Dotazník IRU k nedostatku vodičov

Z dôvodu globálneho problému s nedostatkom vodičov v cestnej doprave vykonáva Medzinárodné únia cestnej dopravy IRU každoročný prieskum, ktorým sleduje rozsah nedostatku vodičov, skúma hlavné príčiny a identifikuje riešenia.Vaše údaje sú pre získanie spoľahlivých údajov o našom odvetví rozhodujúce. Spoločne môžeme získať poznatky založené na údajoch a prinútiť orgány, aby podnikli odvážne kroky...
Zdroj: User Admin
Informácie k žiadostiam o úhradu za nezaplatené mýto z Talianska

[Taliansko] - Informácie k žiadostiam o úhradu za nezaplatené mýto z Talianska

V Taliansku je diaľničná sieť vlastnená viacerými subjektmi, ktoré môžu byť ako štátneho (ANAS SPA), tak aj súkromného charakteru. V prípade súkromných spoločností sú to napríklad: AUTOSTRADE PER L´ITALIA SPA, ATIVA SPA, ASTI-CUNEO, SATAP TORINO-MILANO SPA.   Podľa zistení združenia tieto súkromné spoločnosti poverili vymáhaním neuhradeného mýta spoločnosť NIVI CREDIT S.r.l....
Zdroj: User Admin
Výnimka zo zákazu jazdy pre humanitárne prepravy vo Francúzsku

[Francúzsko] - Výnimka zo zákazu jazdy pre humanitárne prepravy vo Francúzsku

Francúzsko udelilo výnimku zo zákazu jázd pre humanitárne prepravy. Výnimka platí do 5. marca 2023 a týka sa všetkých nákladných vozidiel nad 7,5 t, ktoré prepravujú do Turecka alebo do konsolidačných miest humanitárnu pomoc. Návrat prázdnych vozidiel je povolený pokiaľ na území Francúzsak neplatí zákaz jazdy. Pre prepravu zdravotníckeho materiálu...
Zdroj: User Admin
Poľsko uzavrie priechod Bobrowniki – Berestovica

[Poľsko] - Poľsko uzavrie priechod Bobrowniki – Berestovica

Poľský minister vnútra  Mariusz Kaminski informoval dňa  9. februára 2023 krátko popoludní na svojom twitterovom účte o tom, že Poľsko od 10. februára 2023 od 12:00 hod. uzatvorí až do odvolania hraničný priechod s Bieloruskom Bobrowniki – Berestovica. Ako dôvod uviedol „záujmy štátnej bezpečnosti“. Po uzavretí tohto priechodu zostane pre...
Zdroj: User Admin
Zmena pravidiel prepravy tovaru územím Ukrajiny

[Ukraina] - Zmena pravidiel prepravy tovaru územím Ukrajiny

S platnosťou od 1. februára 2023 končí výnimka pre dovoz, vývoz a tranzit určitých kategórií tovarov cez colné územie Ukrajiny bez poskytnutia zábezpeky na zaplatenie ciel a daní, ktorá bola udelená dňa 27. septembra 2022 Kabinetom ministrov Rezolúciou č. 1091. Od 1. februára 2023 sa na tovar uvedený v bodoch 5 a 6 Rezolúcie č....
Zdroj: User Admin
Varovanie pred nepriaznivým počasím v Katalánsku

[Španielsko] - Varovanie pred nepriaznivým počasím v Katalánsku

V pondelok 6. februára 2023 bolo v Katalánsku aktivované núdzové opatrenie s odporúčaním pre sektor dopravy z dôvodu nepriaznivého počasia. Vodiči by mali venovať zvýšenú pozornosť aktuálnej predpovedi počasia a s ohľadom na jeho vývoj plánovať prepravy. Aktuálne dopravné obmedzenia je možné nájsť na stránke Katalánskeho dopravného úradu: TU V prípade,...
Zdroj: User Admin