Informácie podľa krajín


Podmienky zákazu jazdy pre nákladné vozidlá v Česku

[Česká republika] - Podmienky zákazu jazdy pre nákladné vozidlá v Česku

Upozorňujeme, že počas štátnych sviatkov 5. a 6. júla 2024 bude platiť trvalý zákaz jázd pre nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 t v čase od 13.00 h do 22.00 h. Ministerstvo dopravy ČR zverejnilo túto informáciu s cieľom predísť možným nejasnostiam.
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 1. a 8. mája 2024. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej...
Zdroj: User Admin
Sadzby poplatkov pri SPS dopravcoch vo Veľkej Británii

[Veľká Británia] - Sadzby poplatkov pri SPS dopravcoch vo Veľkej Británii

Od 30. apríla 2024 bude súčasne so zavedením kontrol totožnosti a fyzických kontrol na hraničných priechodoch vyberaný poplatok na všetky oprávnené sanitárne a fytosanitárne dovozy, ktoré vstupujú do Veľkej Británie. Poplatok sa bude vzťahovať na všetky prepravy do Veľkej Británie bez ohľadu na to, či bola preprava vybraná na fyzickú kontrolu...
Zdroj: User Admin
Uzavretie tunela Mont Blanc

[Taliansko] - Uzavretie tunela Mont Blanc

Upozorňujeme, že v tuneli Mont Blanc začne prvá fáza rekonštrukčných prác, ktorá bude prebiehať od  pondelka 2. septembra 17.00 h  do pondelka 16. decembra 2024 17.00 h. Rekonštrukčné práce boli naplánované na rok 2023, ale z dôvodu zosuvu pôdy na úseku A43 bolo nevyhnuté zabezpečiť prepojenie medzi Talianskom a Francúzskom. Kalendár a mapu obchádzkových...
Zdroj: User Admin
Prerušenie premávky v tuneli Fréjus

[Taliansko] - Prerušenie premávky v tuneli Fréjus

Upozorňujeme, že z dôvodu údržbových prác v tuneli Fréjus je potrebné počítať s obmedzenou premávkou. Údržba bude prebiehať vo vybraných dňoch od 23. apríla do 1. júna. Podrobný kalendár s obmedzeniami je možné nájsť tu: kalendár.
Zdroj: User Admin
Štrajk v Taliansku

[Taliansko] - Štrajk v Taliansku

Upozorňujeme na celoštátny štrajk na území Talianska, ktorý sa má uskutočniť v utorok 30. apríla 2024. Na štrajk vyzvali dva odborové zväzy zo sektora logistiky. Bližšie informácie v tejto chvíli nie sú dostupné, situáciu monitorujeme a v prípade noviniek vás budeme informovať. 
Zdroj: User Admin
Oprava mosta Pustý hrad

[Slovensko] - Oprava mosta Pustý hrad

Upozorňujeme na dopravné obmedzenia vo Zvolene pri plánovanej rekonštrukcii mosta Pustý hrad. Dôvodom tejto rekonštrukcie je zistený nevyhovujúci technický stav mostnej konštrukcie, ktorý vážne ohrozuje bezpečnosť premávky. Začiatok prác je naplánovaný od polovice mája 2024. Pre minimalizovanie zdržania počas opravy sú navrhnuté obchádzkové trasy výlučne pre osobné automobily. Vodiči smerujúci...
Zdroj: User Admin
Rozšírenie hraničných kontrol na hraniciach s Českom

[Rakúsko] - Rozšírenie hraničných kontrol na hraniciach s Českom

Rakúsko opäť predlžuje hraničné kontroly na vnútorných hraniciach s Českou republikou do 16. júna 2024. Taktiež pripomíname, že Rakúsko už predtým predĺžilo kontroly so Slovenskom do 2. jún a so Slovinskom a Maďarskom do 11. mája 2024. 
Zdroj: User Admin
Uzávierka cesty I/2 v obci Kopčany

[Slovensko] - Uzávierka cesty I/2 v obci Kopčany

Upozorňujme na uzávierku v obci Kopčany I/2 od km 4,0 po km 5,0 z dôvodu konania podujatia Kopčiansky rýchlostný motookruh. Uzávierka bude prebiehať 1. júna 2024 od 8.00 do 19.00 h a 2. júna 2024 od 8.00 do 19.00 h. Obchádzka: smer od Holíča: z cesty I/2, ulica Bratislavská v meste Holíč po ceste II/590 smer...
Zdroj: User Admin
Obmedzenie nadmerných prepráv v prístave Dover, Veľká Británia

[Veľká Británia] - Obmedzenie nadmerných prepráv v prístave Dover, Veľká Británia

Z dôvodu nevyhnutných prác na ceste Homeward Way bolo uvedené embargo na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov z prístavu Dover. Toto obmedzenie bude zahájené v utorok 23. apríla 2024 od 7.00 h a potrvá do 1. mája 2024 24.00 h. Počas tohto obdobia nebude možné prepravovať nadmerné a nadrozmerné zásielky medzi Doverom a Francúzskom prostredníctvom spoločností DFDS...
Zdroj: User Admin
Čiastočné zrušenie zákazov jázd súvisiacich s konaním olympijských hier vo Francúzsku

[Francúzsko] - Čiastočné zrušenie zákazov jázd súvisiacich s konaním olympijských hier vo Francúzsku

Francúzska vláda čiastočne ruší zákazy jázd nákladných vozidiel s  hmotnosťou nad 7,5t, ktoré vykonávajú prepravu tovaru na olympijské a paraolympijské hry. Vymedzenie jednotlivých období: Od 1. mája do 31. októbra 2024 pre všeobecné a doplnkové obmedzenia, ktoré platia na celom území. Od 8. apríla do 16. septembra 2024 pre špecifické obmedzenia, ktoré...
Zdroj: User Admin
Čiastočné zrušenie letných zákazov jázd vo Francúzsku

[Francúzsko] - Čiastočné zrušenie letných zákazov jázd vo Francúzsku

Upozorňujeme, že Francúzska vláda tento rok rozhodla o zrušení letných zákazov jázd počas sobôt 6. júla a 24. augusta 2024 v týchto regiónoch: Dňa 6. júla 2024 V regiónoch Bourgogne-Franche-Comté a Grand Est, okrem diaľnic A6 a A31 v smere sever-juh (smerom na Lyon a smerom na Beaune), na ktorých je pre tieto vozidlá...
Zdroj: User Admin
Uzavretie hraničných priechodov medzi Fínskom a Ruskom

[Fínsko] - Uzavretie hraničných priechodov medzi Fínskom a Ruskom

Aktualizácia 11.4.2024 Rozhodnutie fínskej vlády o uzavretí hraničných priechodov s Ruskom bude platné aj po 14. apríli 2024, až do odvolania. Aktualizácia 14.2.2024 Upozorňujeme, že uzavretie hraničných priechodov bude prebiehať až do 14. apríla 2024. Aktualizácia 15.12.2023 Fínska vláda oznámila opätovné uzavretie všetkých hraničných priechodov s Ruskom. Nové opatrenia nadobudnú účinnosť od 20.00...
Zdroj: User Admin
Výnimka pri preprave detí vo Francúzsku

[Francúzsko] - Výnimka pri preprave detí vo Francúzsku

Zo zákazu prepráv detí vo Francúzsku bola udelená výnimka pre prepravy, ktorých cieľom/začiatkom cesty sú miesta konania olympijských udalostí alebo akcií organizovaných výborom pre letné olympijské a paraolympijské hry v roku 2024. Pod prepravou detí rozumieme prepravu osôb do 18 rokov, bez ohľadu na účel cesty, ktorá sa uskutočňuje vozidlom s viac ako...
Zdroj: User Admin
Zrušenie zákazu jazdy vo Francúzsku

[Francúzsko] - Zrušenie zákazu jazdy vo Francúzsku

Na základe zverejnenej vyhlášky sa počas štátneho sviatku 9. mája 2024 vo Francúzsku nebude uplatňovať zákaz jazdy pre nákladné vozidlá nad 7,5t. Rovnako tak sa zákazy jázd nebudú týkať ani prepráv vozidiel bez nákladu.
Zdroj: User Admin
Rekonštrukcia mosta Beveren v Belgicku

[Belgicko] - Rekonštrukcia mosta Beveren v Belgicku

Prípravné práce na rekonštrukciu budú zahájené od 12. apríla 2024 a rekonštrukcia bude prebiehať od 8. júla 2024 do leta 2025. Plánované uzávierky sú nasledovné: 8. apríl 2024 – uzávierka v smere na Gent; 9. apríl 2024 – uzávierka v smere na Gent; 10. apríl 2024 – uzávierka v smere...
Zdroj: User Admin