Informácie podľa krajín - Ukraina Späť na mapu

Ukrajina: Dočasné obmedzenie dopravy

Ukrajina: Dočasné obmedzenie dopravy

Štátna správa diaľnic Ukrajiny zavádza dočasné obmedzenia pohybu vozidiel s hmotnosťou nad 24 ton a záťažou jednej nápravy nad 7 ton.Takéto rozhodnutie je zamerané na ochranu povrchu vozovky na cestách pri bežnej prevádzke v období, kedy denné teploty dosahujú vysoké teploty. (nad 22°C). Uvedené obmedzenia sú stanovené v predmetnom období denne...
Zdroj: User Admin
Ukrajina - Bielorusko: Obmedzenie na hraničnom priechode „Novaja Guta

Ukrajina - Bielorusko: Obmedzenie na hraničnom priechode „Novaja Guta

Z dôvodu vykonania stavebných prác bude na hraničnom priechode „Novaja Guta"(Novje Jarilovichy - ukrajinská strana) obmedzená premávka od 12. do 24 mája 2017. Na hraničnom priechode bude inštalovaný nový radiačný kontrolný systém. Hraničný priechod sa nachádza 35 km od Homelu a je jedným z najväčších priechodov medzi Bieloruskom a Ukrajinou. Cez deň sa tu...
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Zákaz jazdy

Ukrajina: Zákaz jazdy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nás informovalo o zákazoch jázd na Ukrajine. Zákaz jazdy sa dotkne nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 24t a vozidiel so zaťažením na nápravu vyššou ako 7t na pozemných komunikáciách v období, kedy teplota vzduchu presiahne 28 °C. Obmedzenie je v platnosti z dôvodu...
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Cestovné upozornenie

Ukrajina: Cestovné upozornenie

1. stupeň – upozornenie pre cestujúcich na Ukrajinu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, vzhľadom na ďalšie zhoršenie vnútropolitickej situácie na Ukrajine, opakovane odporúča slovenským občanom nachádzajúcim sa na Ukrajine, prípadne cestujúcim na Ukrajinu, predovšetkým do hlavného mesta Kyjev, aby sa nezapájali do protestných akcií a ani sa...
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Nový colný kódex

Ukrajina: Nový colný kódex

Dňa 1. júna 2012 vstúpil do platnosti nový colný kódex Ukrajiny. Uvádzame najdôležitejšie nariadenia, ktoré by mali dopravcovia akceptovať pri vykonávaní prepráv na územie Ukrajiny: a)      Nariadenia týkajúce sa colného tranzitu a súvisiacich formalít ∙   Lehota pre ukončenie tranzitu tovarov prepravovaných po ceste je 10 dní a 5 dní v prípade,...
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Obmedzenie pohybu nákladných automobilov na cestách

Ukrajina: Obmedzenie pohybu nákladných automobilov na cestách

V súlade so zákonmi Ukrajiny „O dopravnom ruchu“, a  „O automobilových cestách“ a nariadením Kabinetu ministrov Ukrajiny zo dňa 27.6.2007 č. 879 „O opatreniach na ochranu automobilových ciest všeobecného používania“, prijala Štátna služba automobilových ciest Ukrajiny (UKRAVTODOR) dňa 12.6.2009 obmedzenie prepravy cestnými nákladnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 24 ton a s nákladom...
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Predbežné vyhlásenie („PD“) musí byť v súlade so súčasnou národnou legislatívou týkajúcou sa dovozu tovaru

Ukrajina: Predbežné vyhlásenie („PD“) musí byť v súlade so súčasnou národnou legislatívou týkajúcou sa dovozu tovaru

Záručné ukrajinské združenie AsMAP UA, poskytlo IRUnasledujúcu informáciu týkajúcu sa novej zmeny v uplatňovaní procedúr na ukrajinskýchhraničných priechodoch: Aby bol možný dovoz tovarov na územie Ukrajiny, musí byťmiestnym príjemcom predložené Predbežné oznámenie („PP“) / Predbežné vyhlásenie(„PD“) colnej službe Ukrajiny v súlade s národnou legislatívou(článok 93 Colného kódexu Ukrajiny; Nariadenie Colnej služby Ukrajiny č. 551z dňa...
Zdroj: User Admin
Ukrajina: uzávierka hraničného priechodu Medyka

Ukrajina: uzávierka hraničného priechodu Medyka

ZMPD, Poľsko, nás informovalo, z dôvoduvýpadku prúdu na Ukrajine bol uzavretý hraničný priechodMedyka pre všetky vozidlá. Združenie ZMPD odporúča používať ostatnéalternatívne poľsko- ukrajinské hraničné priechody.
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Oznam

Ukrajina: Oznam

Ukrajinské združenie dopravcov ASMAP informoval o novom zákaze jázd, ktorý vstúpi do platnosti od 1.mája 2008 pre nákladné vozidlá s celkovou váhou nad 4,5 tony na okružnej komunikácii okolo Kijeva. Tento zákaz bude platiť každý deň od 7. hodiny do 20. hodiny.
Zdroj: User Admin