Vojnový stav na Ukrajine

Vojnový stav na Ukrajine

Na Ukrajine je vyhlásený celoštátny výnimočný stav v dôsledku vojnovej situácie.

Informácie pre slovenských občanov, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine

Všetkým slovenským občanom odporúčame opustiť územie Ukrajiny.

 • Sledujte webovú stránku slovenského ministerstva zahraničných vecí (mzv.sk), kde sa pravidelne aktualizujú informácie v časti – Situácia na Ukrajine.
 • Sledujte miestne štátne médiá a orgány.
 • Počúvajte vyjadrenia najvyšších predstaviteľov Ukrajiny a riaďte sa ich pokynmi.
 • Riaďte sa priamymi pokynmi bezpečnostných zložiek v mieste, kde sa nachádzate.
 • Majte pri sebe cestovný pas alebo iné osobné doklady, na ktorých je vaša fotografia a z ktorých možno určiť vaše občianstvo.

Dôležité kontakty:
Veľvyslanectvo SR na Ukrajine: +380 674665618
Generálny konzulát SR v Užhorode: +380 503178719
Diplomatická služba MZVEZ SR: +421 2 5978 5978

Dopravcovia

Vjazd na Ukrajinu je odporúčaný iba s vozidlami, ktoré budú mať plnú nádrž. Odporúča sa tiež mať so sebou dostatočnú hotovosť, z dôvodu možného obmedzenia výberu z bankomatov.

Dopravcov upozorňujeme, že Ukrajina uzavrela hraničné priechody s Bieloruskom a Ruskom.

Ukrajinský prezident podpísal dekrét o všeobecnej mobilizácii. To znamená, že všetci muži s ukrajinským občianstvom vo veku od 18 do 60 rokov nesmú opustiť územie Ukrajiny. Toto opatrenie platí v čase platnosti stanného práva. Preto upozorňujeme dopravcov, ktorí majú na území Ukrajiny vodičov s ukrajinským občianstvom, aby počítali aj s touto komplikáciou.

Z viacerých hraničných priechodov máme informácie o výpadkoch informačných systémov colných orgánov. Očakávajú sa preto značné oneskorenia pri spracovaní údajov a postupoch colného odbavenia.

Aktuálne čakacie lehoty na ukrajinských hraniciach je možné nájsť na nasledujúcom odkaze: https://kordon.customs.gov.ua/sk . Upozorňujeme však, že tieto časy môžu byť orientačné, pretože dochádza k výpadkom systémov.

Treba počítať s nedostatkom PHM a obmedzením možnosti tankovať PHM.

Ukrajinské úrady zakázali dopravcom, ktorí prepravujú ruský a bieloruský tovar opustiť krajinu, vznikajú problémy so zadržiavaním vodičov, vozidiel alebo tovarov z dôvodu občianstva alebo pôvodu tovaru. V takomto prípade odporúčame obrátiť sa na partnerské združenie ASMAP UA.

Je potrebné predložiť nasledujúce údaje:

 • Kde sa vodič nachádza - hraničný prechod/ mesto
 • EČV vozidla a prípojného vozidla
 • Meno vodiča a číslo pasu
 • Bližšie špecifikácia nákladu (či ide o vozidlo prázdne alebo naložené; krajina pôvodu tovaru; krajina určenia)
 • Smer - hraničný priechod alebo mesto
 • Krajina určenia

Kontakt

Mykhailo Mezherytskyi
mm@asmap.org.ua (v kópii na hotline@iru.org, toth@cesmad.sk)
Tel.: +380672404942 (hovorí anglicky, rusky, ukrajinsky)

Hraničné priechody

Aktuálne čakacie lehoty na ukrajinských hraniciach je možné nájsť na nasledujúcom odkaze: https://kordon.customs.gov.ua/sk . Upozorňujeme však, že tieto časy môžu byť orientačné, pretože dochádza k výpadkom systémov.

Z viacerých hraničných priechodov máme informácie o výpadkoch informačných systémov colných orgánov. Očakávajú sa preto značné oneskorenia pri spracovaní údajov a postupoch colného odbavenia.

Upozorňujeme, že colné orgány na bielorusko-ruskej hranici zakázali prejazd vozidiel s európskymi evidenčnými číslami cez svoje hraničné priechody. Dopravcovia sú teraz nútení prejsť do Európskej únie cez Lotyšsko.

Humanitárna pomoc

Vytvárame a dopĺňame zoznam dopravcov a kapacít, ktorí po zaregistrovaní budú schopní podľa operatívnych potrieb okresných úradov a krízových štábov zabezpečovať prevozy utečencov, personálu (osobná doprava) medzi hranicou, záchytnými strediskami a ubytovacími kapacitami, resp. prestupnými uzlami na ďalšiu dopravu, a prevoz humanitárneho materiálu (nákladná doprava) zo skladov v rámci CR prípadne zo staníc/letísk na ukrajinskú hranicu.
 
Je zriadená e-mailová adresa ukrajina@cesmad.sk kde treba zaevidovať nasledovné:

 • Názov spoločnosti
 • Druh dopravy (osobná, nákladná)
 • Kontaktná osoba za spoločnosť (dôležité, aby bola dostupná 24/7 a uviesť telefón, email)
 • Počet vozidiel (pri každom uviesť typ a kapacitu osôb/nákladu)
 • Základňa vozidla (odkiaľ nastúpi na prepravu)
 • Disponibilita vozidla (reakčný čas, dostupnosť)

Prepravy po objednávke okresných úradov a krízových štábov budú preplácané. Komunikáciu so zaregistrovanými dopravcami bude zabezpečovať koordinačné centrum.

Colná správa

Humanitárna pomoc na Ukrajinu 28. februára 2022 smeruje výhradne cez hraničný priechod Vyšné Nemecké. Pre potreby kontroly ukrajinských colných orgánov je potrebné, aby organizácie pripravili súpis prepravovaného tovaru, ktorý je potrebný riadne precliť na Ukrajine. V záujme finančnej správy je, aby bol humanitárny tovar Ukrajine doručený čo najskôr a čo s najhladším priebehom.

Viac informácií tu: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_preprava-humanity-ts

Reštriktívne opatrenia pri dovoze z Ukrajiny – z Doneckej a Luhanskej oblasti

Zo strany EÚ bolo vydané nariadenie Rady (EÚ) 2022/263 [.pdf; 603 kB; nové okno] z 23. februára 2022 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a nariadenia nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí.

V súlade s článkom 2 ods.1 tohto nariadenia je zakázané dovážať do EÚ tovar z územia Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou.

Avšak v tomto článku v ods. 2 sú stanovené výnimky:

 • v písm. a) je výnimka zo zákazu dovozu, ak sa colnému orgánu, ktorý prepúšťa tovar do colného režimu, predloží obchodná zmluva (kontrakt) uzatvorená pred 23.02.2022, a to najmenej 10 pracovných dní vopred. Táto výnimka sa uplatňuje do 24.05.2022.
 • v písm. b) je výnimka zo zákazu dovozu naviazaná na predloženie sprievodného osvedčenia EUR.1 potvrdeného ukrajinskými colnými orgánmi v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (Dohoda). Ak vystavili poverené ukrajinské orgány sprievodné osvedčenie EUR.1, znamená to, že boli schopné vykonať všetky potrebné kontroly na zabezpečenie súladu s pravidlami pôvodu podľa Dohody. V takomto prípade sa zákaz dovozu neuplatní a tovaru je navyše možné poskytnúť aj preferenčné zaobchádzanie. K tejto téme bolo vydané aj oznámenie dovozcom 2022/C87 I/01 [.pdf; 345 kB; nové okno].

Reštriktívne opatrenia pri vývoze do Ruska

V súčasnosti stále platia reštriktívne opatrenia prijaté EÚ v roku 2014. Tieto sú ustanovené nariadením Rady (EÚ) č. 833/2014 [.pdf; 323 kB; nové okno] o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (konsolidované znenie k 09.07.2019). Aktuálne bolo zmenené nariadením Rady (EÚ) 2022/328 [.pdf; 1,30 MB; nové okno].

Všetky reštriktívne opatrenia týkajúce sa konkrétneho tovaru po zadaní jeho kódu nomenklatúry sú integrované v aplikácii vyhľadávania opatrení TARIC. Táto aplikácia je prístupná aj na portáli finančnej správy v časti Taric/Kvóta [nové okno], kde po otvorení tejto časti si zvolíte možnosť Taric SK.

Zákazy a obmedzenia pri dovoze z tretích krajín

Informácie v tejto časti nie sú konkretizované na situáciu s Ukrajinou a predkladané sú v nasledovnej štruktúre:


Zdroj: IRU

Posledná aktualizácia: 04. 03. 2022