Informácie podľa krajín


Webinár: Správa vozového parku v JISCD

[Slovensko] - Webinár: Správa vozového parku v JISCD

Register prevádzkovateľov v jeho neverejnej časti obsahuje správu vozového parku. Predmetná správa musí byť vždy aktuálna, čo je povinnosťou dopravcu. Nižšie môžete nájsť záznam z webinára, kde sa dôzviete všetky informácie, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy a celý priebeh hromadného nahrávania údajov o vozidlách do registra krok po kroku. Prednášajúcim...
Zdroj: User Admin
Služba OSMNA v inteligentných tachografoch druhej verzie

[Slovensko] - Služba OSMNA v inteligentných tachografoch druhej verzie

Od 21. augusta 2023 majú dopravcovia povinnosť v novo registrovaných vozidlách využívať inteligentné tachografy druhej verzie. Nové tachografy budú využívať otvorenú službu systému Galileo na autentifikáciu navigačných správ (Galileo Open Service Navigation Message Authentication, ďalej len „služba OSNMA“) s cieľom umožniť autentifikáciu polôh zaznamenávaných tachografom prostredníctvom globálneho navigačného satelitného systému Galileo (GNSS).Služba...
Zdroj: User Admin
Zmeny v zákazoch jázd v Maďarsku

[Maďarsko] - Zmeny v zákazoch jázd v Maďarsku

Ministerstvo dopravy modifikovalo zákazy jázd pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t počas nadchádzajúcich dní. Zákazy jázd sa budú v Maďarsku uplatňovať v nasledujúcom rozsahu: v nedeľu 28. mája od 6.00 h do 22.00 h, v pondelok 29. mája od 6.00 h do 22.00 h.
Zdroj: User Admin
Nulová tolerancia pri prekročení povolenej maximálnej rýchlosti

[Maďarsko] - Nulová tolerancia pri prekročení povolenej maximálnej rýchlosti

S platnosťou od 1. mája 2023 došlo v Maďarsku k zrušeniu tolerancie pri prekročení povolenej maximálnej rýchlosti. Maďarská polícia doteraz uznávala korekciu rýchlosti nameranej policajnými radarmi o plus 3 km/h pre rýchlosti do 100 km/h a na rýchlostných komunikáciách pre rýchlosti nad 100 km/h bola nameraná hodnota korigovaná 3 % v prospech vodiča....
Zdroj: User Admin
Pasy pre Ukrajincov aj na ambasáde

[Ukraina] - Pasy pre Ukrajincov aj na ambasáde

Na základe informácií z Veľvyslanectva Ukrajiny v SR informujeme, že občania Ukrajiny, ktorým končí platnosť pasu, si môžu tento cestovný doklad obnoviť priamo na veľvyslanectve v Bratislave. Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti je uvedený na webovej stránke veľvyslanectva: https://slovakia.mfa.gov.ua/konsulski-pytannya/pasportni-diji/phuvk/osobam-starshe-16-rokiv. Termín na podanie žiadosti je možné si rezervovať prostredníctvom elektronického systému...
Zdroj: User Admin
Rezervačný systém eCherha

[Ukraina] - Rezervačný systém eCherha

Ministerstvo pre rozvoj obcí, území a infraštruktúry Ukrajiny uviedlo do prevádzky elektronický rezervačný systém «eCherha» na 16-tich ukrajinských hraničných priechodoch v západnom smere. Uvedený systém slúži na registráciu v poradí pred príchodom na konkrétny hraničný priechod. Po registrácii v systéme «eCherha» dostane používateľ oznámenie o mieste v poradí, jeho priebehu a čase príchodu na hraničný...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 1. a 8. mája 2023. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej...
Zdroj: User Admin
Zmeny v zákazoch jázd v Maďarsku

[Maďarsko] - Zmeny v zákazoch jázd v Maďarsku

Ministerstvo dopravy modifikovalo zákazy jázd pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t počas nadchádzajúcich dní. Zákazy jázd sa budú v Maďarsku uplatňovať v nasledujúcom rozsahu: v nedeľu 30. apríla od 6.00 h do 22.00 h, v pondelok 1. mája od 6.00 h do 22.00 h.
Zdroj: User Admin
Zmeny v poľskom elektronickom systéme SENT

[Poľsko] - Zmeny v poľskom elektronickom systéme SENT

Ministerstvo financií Poľska aktualizovalo vyhlášku týkajúcu sa monitorovacieho systému pre cestnú dopravu (SENT). Od 21. apríla 2023 platí povinnosť nahlasovať do systému SENT prepravy obilia, vajec, hydinového mäsa a včelích produktov. Preprava vyššie uvedených produktov je v systéme SENT upravená podľa Nariadenia (EÚ) č. 1308/2013  - viď. uvedené odseky prílohy I: obilie,...
Zdroj: User Admin
Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

[Rakúsko] - Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Rakúske združenie cestných dopravcov AISÖ nás informovalo o dodatočných zákazoch jázd na nasledujúce obdobie na území Rakúska.Kategória vozidiel - Zákazy jázd budú v platnosti pre vozidlá a návesové súpravy s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t a vozidlá s prívesmi, pri ktorých je celková hmotnosť oboch častí súpravy vyššia ako 7,5 t.Zákaz...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 7. apríla 2023. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky...
Zdroj: User Admin
Rozsiahly štrajk v Nemecku

[Nemecko] - Rozsiahly štrajk v Nemecku

Dva nemecké odborové zväzy zastrešujúce pracovníkov v doprave (ver.di a EVG) ohlásili spoločný štrajk, ktorý sa uskutoční v pondelok 27. marca 2023 od 00.00 h do 24.00 h. V tomto čase je potrebné počítať s rozsiahlymi obmedzeniami. Štrajk ovplyvní najmä verejnú osobnú dopravu a očakáva sa, že v jeho dôsledku nastane prudký...
Zdroj: User Admin
Rekonštrukčné práce v tuneli Mont Blanc

[Francúzsko] - Rekonštrukčné práce v tuneli Mont Blanc

Plánované rekonštrukčné práce na vozovke a klenbe tunela obmedzia premávku v tuneli Mont Blanc od polovice apríla do polovice júna a od začiatku septembra do polovice decembra 2023.  Rekonštrukčné práce budú vyžadovať: 25 nočných uzávierok medzi 17. aprílom a 13. júnom 2023 v čase od 19:30 do 6.00 hodiny; jednu predĺženú uzávierku v trvaní...
Zdroj: User Admin
Ukončenie vydávania prepravných povolení na hraničných priechodoch Azerbajdžanu

[Azerbajdžan] - Ukončenie vydávania prepravných povolení na hraničných priechodoch Azerbajdžanu

Agentúra pozemnej dopravy Ministerstva digitálneho rozvoja a dopravy Azerbajdžanskej republiky oznámila, že v blízkej budúcnosti ukončí vydávanie prepravných povolení pre medzinárodnú cestnú dopravu na hraničných priechodoch Azerbajdžanskej republiky.
Zdroj: User Admin
Zmena zákazu jazdy počas sviatku v Maďarsku

[Maďarsko] - Zmena zákazu jazdy počas sviatku v Maďarsku

Maďarské združenie cestných dopravcov MKFE nás informovalo o rozhodnutí tamojšieho ministerstva dopravy a výstavby o úprave zákazu jazdy v Maďarsku v stredu 15. marca 2023, ktorý bude pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t v platnosti v čase od 6.00 h do 22.00 h.
Zdroj: User Admin