Informácie podľa krajín - Moldavsko Späť na mapu

Povinnosť používať aplikáciu TIR-EPD do Moldavska

Povinnosť používať aplikáciu TIR-EPD do Moldavska

Upozorňujeme dopravcov vykonávajúcich prepravy na podklade karnetov TIR do Moldavska, že sú povinní podávať predbežné colné vyhlásenie TIR prostredníctvom elektronickej aplikácie TIR-EPD v predstihu, ešte pred príchodom na moldavský hraničný priechod. Uvedená povinnosť má urýchliť priebeh colných formalít na štátnych hraniciach Moldavska a platí tak pre prepravy tovarov vstupujúcich do Moldavska, ako...
Zdroj: User Admin
Podávanie predbežného colného vyhlásenia pred vstupom do Moldavska

Podávanie predbežného colného vyhlásenia pred vstupom do Moldavska

Za účelom zrýchlenia vybavenia tovaru na hraniciach moldavské colné orgány predstavili povinnosť pre domácich aj zahraničných dopravcov podať predbežné colné vyhlásenie colnej správe cez TIR-EPD elektronický systém predtým ako tovar vstúpi na štátne hraničné priechody. Táto povinnosť rovnakoplatí pre vstup tovaru do Moldavska ako aj export. Viac informácií TU.
Zdroj: User Admin
Dohoda medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o cestnej nákladnej doprave 

Dohoda medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o cestnej nákladnej doprave 

Dňa 7.7.2022 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované Rozhodnutie Rady  (EÚ) 2022/1165 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o cestnej nákladnej doprave. Text rozhodnutia a dohody sa nachádza na nasledovnej adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2022%3A181%3ATOC Dohoda sa predbežne vykonáva od  29. júna 2022...
Zdroj: User Admin
Moldavsko: Aktualizovaný zoznam colných úradov pre systém TIR

Moldavsko: Aktualizovaný zoznam colných úradov pre systém TIR

ČESMAD Slovakia uverejňuje aktualizovaný zoznam colných úradov pre systém TIR v Moldavsku. Zoznam je k dispozícii v priloženom súbore.
Zdroj: User Admin
Systém TIR v Moldavsku

Systém TIR v Moldavsku

V Kilometri č. 7 sme Vás informovali o colnýchúradoch schválených pre režim TIR na území Moldavskej republiky.Opätovne pripomíname, že ak dopravca vykonáva do alebo cez Moldavsko prepravu napodklade karnetu TIR, aj na vstup dokrajiny musí použiť iba colné úrady schválené pre režim TIR. Špecifickásituácia je na území separatistického Podnesterska. Napätý...
Zdroj: User Admin