Informácie podľa krajín


Rakúsko: Minimálna mzda

[Rakúsko] - Rakúsko: Minimálna mzda

Rakúsko je ďalšou krajinou, v ktorej od 1. januára 2017 platí povinnosť dodržiavať podmienky minimálnej mzdy, podobne ako tomu je v Nemecku alebo vo Francúzsku. Akékoľvek vyslanie do Rakúska predpokladá, že obvyklé pracovisko zamestnanca nie je v Rakúsku. Nie je rozhodujúce, či je objednávateľ/zadávateľ v Rakúsku, aj bez zadávateľa v Rakúsku môže...
Zdroj: User Admin
Holandsko: Minimálna mzda

[Holandsko] - Holandsko: Minimálna mzda

Podľa dostupných informácií by mal zákon o minimálnej mzde v Holandsku platiť od 1. 1. 2017. Pravidlá sa týkajú iba kabotážnej dopravy. Tranzitnej dopravy sa pravidlá netýkajú. Ostatné druhy prepráv budú zahrnuté až od roku 2018. Podľa predbežných informácií bude vyžadovaný zástupca na území Holandska, ale zatiaľ sa toto pravidlo uplatňovať nebude....
Zdroj: User Admin
Grécko - Macedónsko: Uzavretý hraničný priechod

[Grécko] - Grécko - Macedónsko: Uzavretý hraničný priechod

Colný úrad Evzoni (E75) je uzavretý z dôvodu protestnej akcie gréckych poľnohospodárov. Z tohto dôvodu je odporúčané, aby všetky vozidlá smerovali na colný úrad Doirani. Situáciu naďalej monitorujeme a budeme Vás o danej situácii priebežne informovať.
Zdroj: User Admin
Cestu I/18 popod hrad Strečno cez víkend neuzavrú

[Slovensko] - Cestu I/18 popod hrad Strečno cez víkend neuzavrú

Úplná uzávera cesty I/18 v strečnianskej úžine sa neuskutoční z dôvodu nevhodného počasia na vykonávanie sanačných prác podľa schváleného projektu. 
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Nízkoemisná plaketa

[Francúzsko] - Francúzsko: Nízkoemisná plaketa

V súvislosti so skvalitnením ovzdušia zaviedlo Francúzsko od 1.7.2016 systém označovania vozidiel s názvom CritAir. Jedná sa o identifikáciu vozidla príslušným certifikátom tzv. nízkoemisnou plaketou. Z označenia vozidla touto plaketou vyplývajú niektoré výhody v závislosti od farby, napr: lepšie parkovacie podmienky a zvýhodnenie sadzieb za parkovanie privilegované dopravné podmienky prístup do vyhradených zón podľa lokality...
Zdroj: User Admin
Belgicko: Nízkoemisná zóna v Antverpách

[Belgicko] - Belgicko: Nízkoemisná zóna v Antverpách

Od 1. februára 2017 bude zavedená nízkoemisná zóna v meste Antverpy. Nízkoemisná zóna bude zahŕňať centrum mesta a ľavý breh rieky Šelda. Zóna bude označená dopravným značením. Viac informácií TU. Nízkoemisná zóna bude v prevádzke nepretržite. Vozidlá kategórie M sú tiež zahrnuté do oblasti pôsobnosti (minibusy, autobusy a autokary) Kontroly budú vykonávané na základe...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Zrušené obmedzenie na skalnom brale Strečno

[Slovensko] - Slovensko: Zrušené obmedzenie na skalnom brale Strečno

Na základe rozhodnutia z operatívneho rokovania súvisiaceho s vykonávaním sanačných prác na skalnom brale Strečno nad cestou I/18 v Strečnianskej úžine nebude najbližší víkend 21. a 22. januára 2017 uzavretý úsek tejto cesty a prejazd bude možný bez obmedzenia.
Zdroj: User Admin
Bulharsko: Uzavreté cesty z dôvodu nepriaznivého počasia

[Bulharsko] - Bulharsko: Uzavreté cesty z dôvodu nepriaznivého počasia

Na území Bulharska boli vzhľadom k hustému sneženiu uzavreté nasledujúce cesty Obmedzenia na diaľniciach Diaľnica Trakia: úsek od križovatky Zimnitsa (blízko Yambol) do Burgasu je uzavretá pre všetky vozidlá Diaľnica Hemus: v regióne Sofia – zákaz jazdy pre vozidlá nad 12t; v regióne Shumen – zákaz jazdy pre vozidlá nad 3,5t; v regióne Varna...
Zdroj: User Admin
Slovinsko: Dodatočný štátny sviatok

[Slovinsko] - Slovinsko: Dodatočný štátny sviatok

Upozorňujeme dopravcov, že 2. 1. 2017 je v Slovinsku sviatok a zároveň aj zákaz jazdy od 8.00 h. do 21.00 h. Štátny sviatok nie je uvedený v časopise Kilometer ani v stolnom kalendári, pretože bol v decembri dodatočne schválený vládou Slovinska.
Zdroj: User Admin
Taliansko: Minimálna mzda

[Taliansko] - Taliansko: Minimálna mzda

Taliansko je ďalšou krajinou, ktorá zaviedla zákon o minimálnej mzde. Zákon je v platnosti od 23. júla 2016 a podľa dostupných informácií sa vzťahuje iba pre vozidlá vykonávajúce kabotážne prepravy. Vysielajúci podnik pri takomto druhu prepravy musí predložiť talianskemu ministerstvu práce informácie o počte vyslaných pracovníkov a miesto výkonu práce. Zákon stanovuje, aby každý dopravca...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Elektornická atestácia

[Francúzsko] - Francúzsko: Elektornická atestácia

S účinnosťou od 1. januára 2017 sa budú atestácie pre potreby minimálnej mzdy (Loi Macron) vypĺňať len elektronicky na internetovej stránke : https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https%3A%2F%2Fwww.sipsi.travail.gouv.fr%2FSipsiFO. Atestácie pre mobilných zamestnancov v sektore cestnej dopravy ešte nie sú zverejnené na uvedenej stránke, ale malo by sa tak stať 1. januára 2017. Atestácie vo forme PDF vyhotovené pred...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

[Slovensko] - Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 24. decembra 2016 a 6. januára 2017. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Uzávierka mostu cez priehradu Ružín

[Slovensko] - Slovensko: Uzávierka mostu cez priehradu Ružín

Z dôvodu havarijného stavu je uzavretý most, ktorý vedie ponad vodnú nádrž Ružín. Pre nákladnú dopravu začala uzávera v stredu 7. decembra a pre osobnú dopravu do 3,5 tony bude most uzavretý od pondelka 12. decembra. Most leží na ceste druhej triedy II/547 na trase medzi Košicami a Spišskou Novou Vsou. Podľa expertov...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Zmena v obmedzení pri prejazde Strečnom

[Slovensko] - Slovensko: Zmena v obmedzení pri prejazde Strečnom

Na základe rozhodnutia z operatívneho rokovania súvisiaceho s vykonávaním sanačných prác na skalnom brale Strečno nad cestou I/18 v Strečnianskej úžine nebude najbližší víkend 3. a 4. decembra 2016 uzavretý úsek tejto cesty a prejazd bude možný bez obmedzenia.
Zdroj: User Admin