Informácie podľa krajín - Bielorusko Späť na mapu

Bielorusko: Obmedzenie dovozu určitých kategórií tovarov od 1. januára 2022

Bielorusko: Obmedzenie dovozu určitých kategórií tovarov od 1. januára 2022

Dekrétom prezidenta Bieloruskej republiky č. 128 zo dňa 30. marca 2021 a Uzneseniami Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 240 zo dňa 23. apríla 2021 a č. 622 zo dňa 2. novembra 2021 bolo zavedené embargo na dovoz a predaj určitých skupín tovarov (vrátane tovarov konkrétnych výrobcov: „LIQUI MOLY“, „SKODA AUTO“ a „BEIERSDORF“, a...
Zdroj: User Admin
Rozšírenia používania navigačných pečatí v Bielorusku

Rozšírenia používania navigačných pečatí v Bielorusku

Povinné používanie navigačných pečatí zaviedlo Bielorusko tento rok 30. augusta 2021 pre nákladné vozidlá prepravujúce tovar z Litvy pri dvojstranných prepravách alebo tranzite. Od 8. decembra 2021 bola povinnosť používania navigačných pečatí rozšírená na nákladné vozidlá prepravujúce tovar z Poľska, a to Uznesením Rady ministrov Bieloruskej republiky zo 6. decembra...
Zdroj: User Admin
Povinnosť navigačných plomb pri vstupe do Bieloruska z Litvy

Povinnosť navigačných plomb pri vstupe do Bieloruska z Litvy

Bieloruská vláda vydala nariadenie č. 439, ktoré ukladá povinnosť používať navigačné plomby pri vstupe do Bieloruska z Litvy po ceste a to v prípade bilaterálnych prepráv ako aj tranzitu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na tovar prepravovaný v režime colného tranzitu z ruského Kaliningradského regiónu do Bieloruska tranzitujúceho cez Litvu, ako aj na nadmerné a nadrozmerné prepravy,...
Zdroj: User Admin
Zavedenie navigačných plomb pri preprave tovaru z Litvy

Zavedenie navigačných plomb pri preprave tovaru z Litvy

Štátny colný výbor Bieloruska zaviedol opatrenia týkajúce sa tovarov vstupujúcich na územie Bieloruska z Litvy, vrátane tranzitných prepráv. Dňa 30. augusta 2021 nadobúda účinnosť Uznesenie Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 439 zo dňa 28. júla 2021, ktorým sa zavádza povinné používanie navigačných plomb pri cestnom dovoze tovarov do Bieloruskej republiky z územia...
Zdroj: User Admin
Dezinfekcia vozidiel vstupujúcich do Bieloruska

Dezinfekcia vozidiel vstupujúcich do Bieloruska

Na základe dekrétu č. 162 bude v rámci experimentu založeného na zabránení šírenia infekčných chorôb ľudí a zvierať prebiehať na hraničnom priechode Nová Guta dezinfekcia vozidiel od 1. júna do 1. októbra 2021. V rámci projektu budú povinne dezinfikované nákladné vozidlá, autobusy a aj osobné vozidlá registrované s krajinou registrácie v Bielorusku a v zahraničí. Postup dezinfekcie...
Zdroj: User Admin
Medzi Bieloruskom a Litvou boli otvorené tri hraničné priechody

Medzi Bieloruskom a Litvou boli otvorené tri hraničné priechody

Od pondelka 12. apríla 2021 boli uvedené do prevádzky tri hraničné priechody s určitými obmedzeniami medzi Bieloruskom a Litvou: Vidzy (BLR) - Tverečius (LTU) je možné využiť na prekročenie hranice osobami bez ohľadu na ich štátne občianstvo, prázdnymi nákladnými vozidlami a vozidlami osobnej dopravy s maximálnou povolenou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony s najviac...
Zdroj: User Admin
Zníženie cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz

Zníženie cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz

Od 2. júla 2020 dochádza k zníženiu cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz nasledovne: víza so štandardnou dobou vybavenia 5 pracovných dní: 50 EUR  (zníženie o 20 EUR) expresné víza s dobou vybavenia do 2 pracovných dní:   90 EUR  (zníženie o 40 EUR) Konzulárne oddelenie Bieloruského veľvyslanectva v Bratislave informovalo aj o zmenách vo vízovom dotazníku,...
Zdroj: User Admin
Znížená cena za podanie elektronického vyhlásenia TIR-EPD

Znížená cena za podanie elektronického vyhlásenia TIR-EPD

Vďaka neustálym rokovaniam IRU s príslušnými kompetentnými orgánmi Bieloruska za aktívnej účasti združenia BAMAP sa dosiahlo úspešné pripojenie aplikácie TIR-EPD k národnému automatizovanému informačnému systému (OAIS). Tým sa umožní prenos elektronických predbežných informácií (EPI) generovaných v aplikácii TIR-EPD priamo do informačného systému bieloruských colných orgánov. Výsledkom tejto zmeny je zníženie nákladov na jedno...
Zdroj: User Admin
Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Bieloruska v Bratislave dočasne uzavreté pre verejnosť

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Bieloruska v Bratislave dočasne uzavreté pre verejnosť

Od pondelka, 16. marca 2020 konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Bratislave zrušilo úradné hodiny pre verejnosť do odvolania. Opatrenie bolo prijaté v súvislosti so šírením vírusu COVID-19. Žiadosti o vystavenie bieloruských víz bude od vyššie uvedeného dátumu prijímať konzulárne oddelenie iba prostredníctvom pošty, osobné podania žiadostí sú vylúčené. Vízové dotazníky spolu s požadovanými...
Zdroj: User Admin
O postupe vykonávania kontroly vozidiel na cestných priechodoch cez štátnu hranicu Bieloruska od 1. januára 2020

O postupe vykonávania kontroly vozidiel na cestných priechodoch cez štátnu hranicu Bieloruska od 1. januára 2020

Vyhláška Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 973 z 28. decembra 2019 „O zmene a doplnení uznesení Rady ministrov“ , v znení neskorších predpisov, ustanovuje Nariadenie o postupe vykonávania kontroly vozidiel na cestných priechodoch cez štátnu hranicu Bieloruskej republiky (ďalej len „Nariadenie“). Nariadenie definuje zoznamy dokumentov a údajov, ktoré vlastníci (užívatelia) vozidiel predkladajú colnému úradníkovi pri...
Zdroj: User Admin
Rozšírenie siete spoplatnených ciest v Bieloruskej republike

Rozšírenie siete spoplatnených ciest v Bieloruskej republike

Prevádzkovateľ mýtneho systému BelToll upozorňuje na rozšírenie siete spoplatnených ciest v Bielorusku. Od 1. decembra 2019 sa v rámci realizácie dlhodobého programu vlády Bieloruskej republiky, týkajúceho sa rozširovania siete spoplatnených ciest, predlžuje ich dĺžka v dôsledku pripojenia nového spoplatneného úseku.  Nová etapa rozširovania siete spoplatnených ciest zahŕňa ďalších 62 km bieloruských ciest do...
Zdroj: User Admin
Funkčnosť aplikácie TIR EPD v Bielorusku

Funkčnosť aplikácie TIR EPD v Bielorusku

Ako sme už informovali, od začiatku augusta 2019 došlo k obnoveniu funkčnosti aplikácie TIR EPD na území Bieloruska. Prerušenie bolo spojené s prechodom na platený systém, ktorý sa v Bielorusku stal povinný pre zasielanie všetkých elektronických vyhlásení, nielen súvisiacich so systémom TIR. Pre zasielanie elektronických informácií (vyhlásení) prostredníctvom aplikácie TIR EPD bola...
Zdroj: User Admin
TIR-EPD v Bielorusku obnovené

TIR-EPD v Bielorusku obnovené

Elektronická výmena dát s bieloruskými colnými orgánmi sa obnovila. Predbežné informácie o tovare sa bieloruským colným orgánom zasielajú po uhradení stanoveného poplatku, ktorý sa netýka iba systému TIR, treba ho uhradiť pri všetkých colných vyhláseniach. V súlade s novou vnútroštátnou legislatívou sa predkladanie EPI bieloruským colným orgánom vykonáva iba na platenej platforme. Podľa Medzinárodnej...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Aktualizácia zoznamu tovarov prednostne vybavovaných colnou správou

Bielorusko: Aktualizácia zoznamu tovarov prednostne vybavovaných colnou správou

Štátny colný výbor Bieloruskej republiky na svojej webovej stránke zverejnil aktualizovaný zoznam tovarov, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu (rýchlo sa kaziace tovary), v súlade s článkom 81 Colného kódexu Eurázijskej hospodárskej únie. Tieto tovary sú colnou správou prednostne vybavované. Aktualizovaný zoznam nájdete na: http://www.customs.gov.by/ru/pervoocherednoy_poradok-ru/
Zdroj: User Admin
Predkladanie predbežných informácií počas nefunkčnosti systému TIR EPD v Bielorusku

Predkladanie predbežných informácií počas nefunkčnosti systému TIR EPD v Bielorusku

Informujeme, že do obnovenia systému TIR EPD v Bielorusku, môžu byť predbežné informácie (EPI) o preprave na podklade karnetov TIR predložené colným orgánom Bieloruska prostredníctvom colných zástupcov nachádzajúcich sa v registri osôb vykonávajúcich činností v oblasti ciel. Predbežné informácie musia zodpovedať štruktúre a formátu údajov špecifikovaných v Rozhodnutí Rady Eurázijskej hospodárskej únie č. 194 zo dňa...
Zdroj: User Admin
Informácie o prácach a opravách na diaľniciach cestnej siete Bieloruskej republiky

Informácie o prácach a opravách na diaľniciach cestnej siete Bieloruskej republiky

V súčasnosti na území Bieloruskej republiky prebiehajú viaceré práce na niektorých úsekoch diaľnic: Názov cesty Úsek cesty (v km), druh práce Časové obmedzenie do: Р-65 Zaslavľ – Dzeržinsk – Ozero 1,886 31.7.2019 oprava nadjazdov Р-43 Hranica RF – Kričev – Bobrujsk – Ivaceviči 407,782 30.8.2019 údržba mosta Prístup do Dzeržinsk z...
Zdroj: User Admin