Informácie podľa krajín - Bielorusko Späť na mapu

Bielorusko: Prekročenie limitu ručenia v systéme TIR

Bielorusko: Prekročenie limitu ručenia v systéme TIR

S účinnosťou od 8. júla 2016 nebudú bieloruské colné orgány v tranzite prijímať karnety TIR, ak clo a dane prepravovaného tovaru budú prevyšovať sumu ručenia 60.000,- EUR, a to na základe ustanovenia článku 201.1 Colného kódexu Colnej únie. V týchto prípadoch colné orgány uvedú do odstavca "pre úradnú potrebu" na...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Rozšírenie spoplatnenej cestnej siete

Bielorusko: Rozšírenie spoplatnenej cestnej siete

Od 1. 11. 2015 bolo v Bielorusku spoplatnených ďalších 323,5 kilometrov ciest. Toto spoplatnenie sa týka rôznych ciest po celej krajine. Spoplatnenie sa najviac dotkne úsekov ciest P99, P23 a P21 a tiaž národných diaľnic M-5 a M-6. Celkovo je spoplatnených viac ako 1500 kilometrov. Nové úseky spoplatnených komunikácií: Cesta Cestný úsek, km Dĺžka...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Mýtne sadzby od októbra 2014

Bielorusko: Mýtne sadzby od októbra 2014

Podľa rozhodnutia bieloruského Ministerstva dopravy budú od 1. októbra navýšené mýtne poplatky za prejdený kilometer pre nákladné vozidlá a autobusy. Sadzby pre vozidlá do 3,5t ostávajú nezmenené. Nové sadzby mýtneho platné od 1. októbra 2014 Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5t 0,04 EUR/km Nákladné vozidlá/autobusy s celkovou hmotnosťou do 3,5...
Zdroj: User Admin
Povolenie CEMT do Bieloruska, Ruska a Kazachstanu

Povolenie CEMT do Bieloruska, Ruska a Kazachstanu

Situácia ohľadne používania povolení CEMT do Colnej únie Bieloruska, Ruska a Kazachstanu sa vyriešila. Slovenský dopravcovia môžu naďalej využívať povolenia CEMT pri jazde do týchto krajín.  
Zdroj: User Admin
Bielorusko - podávanie predbežných colných vyhlásení

Bielorusko - podávanie predbežných colných vyhlásení

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU upozorňuje, že mnoho  dopravcov predkladá bieloruským colným orgánom karnety TIR bez predloženia predbežných informácií formou predbežného colného vyhlásenia. Elektronické informácie pre tieto karnety TIR mnohí dopravcovia priamo podávajú až na bieloruských hraničných priechodoch, čo spôsobuje predlžovanie čakacích lehôt. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme upozorniť...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Nepriaznivé počasie

Bielorusko: Nepriaznivé počasie

Na základe informácie z bieloruského združenia upozorňujeme na nepriaznivú predpoveď počasia na piatok 6. 12. 2013, ktorá varuje pred snehovou búrkou spojenou s hustým snežením a poľadovicou. Vietor môže dosiahnuť rýchlosť 15-24 km/h a naviať na diaľnicu vrstvu snehu. Vodičom, ktorý cestujú do Bieloruska, sa odporúča postupovať s maximálnou opatrnosťou, pretože pred týždňom podobné podmienky...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Elektronický mýtny systém BelToll

Bielorusko: Elektronický mýtny systém BelToll

Komerčná prevádzka systému elektronického výberu mýta sa spustí 1. augusta 2013. Dňa 22. júla 2013, 10 dní pred uvedením elektronického mýtneho systému BelToll, počet registrácií do systému prekročil 27 000. Vodiči, ktorí sú povinní používať BelToll systém od 1. augusta, sa stále viac objavujú na zákazníckych, distribučných a kontaktných miestach v regionálnych centrách,...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Zavedenie elektronického výberu mýta

Bielorusko: Zavedenie elektronického výberu mýta

V Bielorusku bude od 1. júla 2013 zavedený elektronický výber mýta, tzv. BelToll. Mýtne bude zavedené pre všetky tuzemské aj zahraničné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti a osobné vozidlá z krajín mimo Euroázijskej Colnej únie (Bielorusko, Kazachstan, Rusko).Cestná sieť bude najskôr zahrňovať 815 km ciest, vrátane už spoplatnenej tranzitnej...
Zdroj: User Admin