Informácie podľa krajín - Bielorusko Späť na mapu

Bielorusko-ruské hraničné predpisy a obmedzenia

Bielorusko-ruské hraničné predpisy a obmedzenia

Aktualizácia 19.1.2024 Po konzultáciách medzi Ministerstvom zahraničných vecí Bieloruska a Ruska bola dosiahnutá dohoda, že prekročenie rusko-bieloruskej hranice profesionálnymi vodičmi nákladnej dopravy, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov SNS (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Kazachstan,  Moldavska, Tadžikistan a Uzbekistan), a tiež aj Čína, Irán a Turecko. Tí môžu využívať hraničný priechod Lobok...
Zdroj: User Admin
Modrá karta nahradí zelenú

Modrá karta nahradí zelenú

Medzi Bieloruskom a Ruskom začal fungovať systém povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (OSAGO), tzv. „Modrá karta“. Členstvo Bieloruského úradu pre poistenie dopravy (BBTS) a Ruskej únie poisťovateľov motorových vozidiel (RSA) bolo v rámci medzinárodného poistného systému „Zelená karta“ od 30. júna 2023 zo sankčných dôvodov pozastavené....
Zdroj: User Admin
Poľsko obmedzuje premávku na ďalšom hraničnom priechode s Bieloruskom

Poľsko obmedzuje premávku na ďalšom hraničnom priechode s Bieloruskom

Dňa 20. februára 2023 poľská vláda rozhodla o obmedzení nákladnej medzinárodnej dopravy na hraničnom priechode Kukuryki (PL) – Kozlovichi (BY). Obmedzenia sa nevzťahujú na osobnú dopravu na hraničnom priechode Terespol – Brześć. Obmedzenia pri odbavení nákladných vozidiel sa nebudú vzťahovať na vozidlá registrované v členských štátoch Európskej únie, Európskom združení voľného obchodu...
Zdroj: User Admin
Tranzit Bieloruskom sa neustále komplikuje

Tranzit Bieloruskom sa neustále komplikuje

Nariadenie Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 604 zo 14. septembra 2022, ktoré vstúpilo do platnosti 3 dni po jeho oficiálnom zverejnení, okrem iného dopĺňa povinnosti požadované pri prepravách tovarov v cestnej doprave: Ak sa prepravujú hotové lieky vrátane voľne ložených, zdravotnícke pomôcky, ich náhradné diely, suroviny, komponenty na výrobu liekov a...
Zdroj: User Admin
Zastavenie dopravy cez Most kráľovnej Lujzy k hranici s Litvou

Zastavenie dopravy cez Most kráľovnej Lujzy k hranici s Litvou

Od 28. apríla 2022 je pozastavená doprava z dôvodu rekonštrukcie na Moste kráľovnej Lujzy cez rieku Neman na 61. kilometri federálnej cesty A-216 (Gvardejsk – Neman) k hranici s Litvou v Kaliningradskej oblasti. Termín ukončenia prác nie je stanovený. Kaliningradská regionálna colnica odporúča zohľadniť uvedenú informáciu, pretože môžu nastať problémy pri presune vozidiel cez...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Zavedenie povinnej dezinfekcie vozidiel na hraničných priechodoch

Bielorusko: Zavedenie povinnej dezinfekcie vozidiel na hraničných priechodoch

Prezident Bieloruska Alexander Lukašenko podpísal Dekrét č. 154 „O povinnej dezinfekcii dopravných prostriedkov“. Dekrét bol prijatý s cieľom znížiť riziko dovozu patogénov nebezpečných infekcií a baktérií do krajiny. Bielorusko uskutočnilo na základe vyhlášky prezidenta Bieloruska v období od 1. júla 2021 do 1. marca 2022 experiment s povinnou dezinfekciou vozidiel (autobusy, osobné...
Zdroj: User Admin
Na určené miesta na prekládku tovarov v Bielorusku potrebné vstupné víza

Na určené miesta na prekládku tovarov v Bielorusku potrebné vstupné víza

Pri preprave tovarov do Bieloruska na špeciálne miesta zriadené na operácie s tovarom a prekládky tovarov nepostačujú tranzitné víza, vodič musí disponovať vstupnými bieloruskými vízami. Informáciu sme overovali na konzulárnom oddelení Bieloruského veľvyslanectva v SR, Štátnej pohraničnej služby Bieloruska ako aj prostredníctvom Zastupiteľského úradu Slovenského veľvyslanectva v Minsku. Za porušenie vízovej povinnosti hrozí vodičovi...
Zdroj: User Admin
Zákaz vstupu dopravcov z EÚ do Euroázijskej ekonomickej únie

Zákaz vstupu dopravcov z EÚ do Euroázijskej ekonomickej únie

Aktualizácia 21. apríl 2022 Bielorusko rozšírilo zoznam tovarov, na ktoré sa nevzťahuje zákaz vstupu a tranzitu. Od 16. apríla 2022 sa nevzťahuje zákaz vstupu a tranzitu územím Bieloruska vozidlami registrovanými v krajinách EÚ na tovary: poštové zásielky živé zvieratá nadrozmerný tovar humanitárny tovar vyžadujúci špeciálne prepravné podmienky. Tieto tovary je možno prepravovať...
Zdroj: User Admin
Obmedzenia na niektoré druhy tovarov do Bieloruska

Obmedzenia na niektoré druhy tovarov do Bieloruska

Vlády niekoľkých krajín zaviedli obmedzenia na prepravu určitých druhov tovaru do, z Bieloruska alebo na použitie v Bielorusku. Tieto obmedzenia sa týkajú najmä vojenského tovaru a tovaru s dvojakým použitím, produktov chloridu draselného, ropných produktov alebo tovaru používaného pri výrobe alebo spracovaní tabakových produktov. Dopravcovia musia pred prijatím akéhokoľvek nákladu...
Zdroj: User Admin
Bielorusko stanovilo dočasný zákaz a obmedzenie vývozu určitých druhov tovaru

Bielorusko stanovilo dočasný zákaz a obmedzenie vývozu určitých druhov tovaru

Bielorusko predstavilo dočasný zákaz a obmedzenia na vývoz určitých druhov tovarov pokiaľ  ide o:- vývoz do členských štátov Euroázijskej únie (EAEU), bez ohľadu na krajinu pôvodu tovaru,- vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EAEU, vykonávaných v rámci colného režimu ,,vývoz“, ,,dočasný vývoz“, ,,spracované mimo colného územia“ a ,,spätná vývoz“. Zoznamy...
Zdroj: User Admin
Návrat vodičov z Ruskej federácie cez Bielorusko

Návrat vodičov z Ruskej federácie cez Bielorusko

Ministerstvo dopravy a spojov v Bielorusku informuje o zavedení bezvízového vstupu na územie Bieloruska z Ruskej federácie, následný tranzit a výstup do Lotyšska, Litvy a Poľska na obdobie do 31. marca 2021 pre cestných nákladných dopravcov – občanov z Rakúska, Bulharska, Maďarska, Grécka, Poľska, Rumunska, Slovenska a Českej republiky. Tento krok umožní dopravcom, ktorí vstúpili...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Obmedzenie dovozu určitých kategórií tovarov od 1. januára 2022

Bielorusko: Obmedzenie dovozu určitých kategórií tovarov od 1. januára 2022

Dekrétom prezidenta Bieloruskej republiky č. 128 zo dňa 30. marca 2021 a Uzneseniami Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 240 zo dňa 23. apríla 2021 a č. 622 zo dňa 2. novembra 2021 bolo zavedené embargo na dovoz a predaj určitých skupín tovarov (vrátane tovarov konkrétnych výrobcov: „LIQUI MOLY“, „SKODA AUTO“ a „BEIERSDORF“, a...
Zdroj: User Admin
Rozšírenia používania navigačných pečatí v Bielorusku

Rozšírenia používania navigačných pečatí v Bielorusku

Povinné používanie navigačných pečatí zaviedlo Bielorusko tento rok 30. augusta 2021 pre nákladné vozidlá prepravujúce tovar z Litvy pri dvojstranných prepravách alebo tranzite. Od 8. decembra 2021 bola povinnosť používania navigačných pečatí rozšírená na nákladné vozidlá prepravujúce tovar z Poľska, a to Uznesením Rady ministrov Bieloruskej republiky zo 6. decembra...
Zdroj: User Admin
Povinnosť navigačných plomb pri vstupe do Bieloruska z Litvy

Povinnosť navigačných plomb pri vstupe do Bieloruska z Litvy

Bieloruská vláda vydala nariadenie č. 439, ktoré ukladá povinnosť používať navigačné plomby pri vstupe do Bieloruska z Litvy po ceste a to v prípade bilaterálnych prepráv ako aj tranzitu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na tovar prepravovaný v režime colného tranzitu z ruského Kaliningradského regiónu do Bieloruska tranzitujúceho cez Litvu, ako aj na nadmerné a nadrozmerné prepravy,...
Zdroj: User Admin
Zavedenie navigačných plomb pri preprave tovaru z Litvy

Zavedenie navigačných plomb pri preprave tovaru z Litvy

Štátny colný výbor Bieloruska zaviedol opatrenia týkajúce sa tovarov vstupujúcich na územie Bieloruska z Litvy, vrátane tranzitných prepráv. Dňa 30. augusta 2021 nadobúda účinnosť Uznesenie Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 439 zo dňa 28. júla 2021, ktorým sa zavádza povinné používanie navigačných plomb pri cestnom dovoze tovarov do Bieloruskej republiky z územia...
Zdroj: User Admin
Dezinfekcia vozidiel vstupujúcich do Bieloruska

Dezinfekcia vozidiel vstupujúcich do Bieloruska

Na základe dekrétu č. 162 bude v rámci experimentu založeného na zabránení šírenia infekčných chorôb ľudí a zvierať prebiehať na hraničnom priechode Nová Guta dezinfekcia vozidiel od 1. júna do 1. októbra 2021. V rámci projektu budú povinne dezinfikované nákladné vozidlá, autobusy a aj osobné vozidlá registrované s krajinou registrácie v Bielorusku a v zahraničí. Postup dezinfekcie...
Zdroj: User Admin