Informácie podľa krajín - Bielorusko Späť na mapu

Funkčnosť aplikácie TIR EPD v Bielorusku

Funkčnosť aplikácie TIR EPD v Bielorusku

Ako sme už informovali, od začiatku augusta 2019 došlo k obnoveniu funkčnosti aplikácie TIR EPD na území Bieloruska. Prerušenie bolo spojené s prechodom na platený systém, ktorý sa v Bielorusku stal povinný pre zasielanie všetkých elektronických vyhlásení, nielen súvisiacich so systémom TIR. Pre zasielanie elektronických informácií (vyhlásení) prostredníctvom aplikácie TIR EPD bola...
Zdroj: User Admin
TIR-EPD v Bielorusku obnovené

TIR-EPD v Bielorusku obnovené

Elektronická výmena dát s bieloruskými colnými orgánmi sa obnovila. Predbežné informácie o tovare sa bieloruským colným orgánom zasielajú po uhradení stanoveného poplatku, ktorý sa netýka iba systému TIR, treba ho uhradiť pri všetkých colných vyhláseniach. V súlade s novou vnútroštátnou legislatívou sa predkladanie EPI bieloruským colným orgánom vykonáva iba na platenej platforme. Podľa Medzinárodnej...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Aktualizácia zoznamu tovarov prednostne vybavovaných colnou správou

Bielorusko: Aktualizácia zoznamu tovarov prednostne vybavovaných colnou správou

Štátny colný výbor Bieloruskej republiky na svojej webovej stránke zverejnil aktualizovaný zoznam tovarov, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu (rýchlo sa kaziace tovary), v súlade s článkom 81 Colného kódexu Eurázijskej hospodárskej únie. Tieto tovary sú colnou správou prednostne vybavované. Aktualizovaný zoznam nájdete na: http://www.customs.gov.by/ru/pervoocherednoy_poradok-ru/
Zdroj: User Admin
Predkladanie predbežných informácií počas nefunkčnosti systému TIR EPD v Bielorusku

Predkladanie predbežných informácií počas nefunkčnosti systému TIR EPD v Bielorusku

Informujeme, že do obnovenia systému TIR EPD v Bielorusku, môžu byť predbežné informácie (EPI) o preprave na podklade karnetov TIR predložené colným orgánom Bieloruska prostredníctvom colných zástupcov nachádzajúcich sa v registri osôb vykonávajúcich činností v oblasti ciel. Predbežné informácie musia zodpovedať štruktúre a formátu údajov špecifikovaných v Rozhodnutí Rady Eurázijskej hospodárskej únie č. 194 zo dňa...
Zdroj: User Admin
Informácie o prácach a opravách na diaľniciach cestnej siete Bieloruskej republiky

Informácie o prácach a opravách na diaľniciach cestnej siete Bieloruskej republiky

V súčasnosti na území Bieloruskej republiky prebiehajú viaceré práce na niektorých úsekoch diaľnic: Názov cesty Úsek cesty (v km), druh práce Časové obmedzenie do: Р-65 Zaslavľ – Dzeržinsk – Ozero 1,886 31.7.2019 oprava nadjazdov Р-43 Hranica RF – Kričev – Bobrujsk – Ivaceviči 407,782 30.8.2019 údržba mosta Prístup do Dzeržinsk z...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Prekročenie limitu ručenia v systéme TIR

Bielorusko: Prekročenie limitu ručenia v systéme TIR

S účinnosťou od 8. júla 2016 nebudú bieloruské colné orgány v tranzite prijímať karnety TIR, ak clo a dane prepravovaného tovaru budú prevyšovať sumu ručenia 60.000,- EUR, a to na základe ustanovenia článku 201.1 Colného kódexu Colnej únie. V týchto prípadoch colné orgány uvedú do odstavca "pre úradnú potrebu" na...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Rozšírenie spoplatnenej cestnej siete

Bielorusko: Rozšírenie spoplatnenej cestnej siete

Od 1. 11. 2015 bolo v Bielorusku spoplatnených ďalších 323,5 kilometrov ciest. Toto spoplatnenie sa týka rôznych ciest po celej krajine. Spoplatnenie sa najviac dotkne úsekov ciest P99, P23 a P21 a tiaž národných diaľnic M-5 a M-6. Celkovo je spoplatnených viac ako 1500 kilometrov. Nové úseky spoplatnených komunikácií: Cesta Cestný úsek, km Dĺžka...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Mýtne sadzby od októbra 2014

Bielorusko: Mýtne sadzby od októbra 2014

Podľa rozhodnutia bieloruského Ministerstva dopravy budú od 1. októbra navýšené mýtne poplatky za prejdený kilometer pre nákladné vozidlá a autobusy. Sadzby pre vozidlá do 3,5t ostávajú nezmenené. Nové sadzby mýtneho platné od 1. októbra 2014 Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5t 0,04 EUR/km Nákladné vozidlá/autobusy s celkovou hmotnosťou do 3,5...
Zdroj: User Admin
Povolenie CEMT do Bieloruska, Ruska a Kazachstanu

Povolenie CEMT do Bieloruska, Ruska a Kazachstanu

Situácia ohľadne používania povolení CEMT do Colnej únie Bieloruska, Ruska a Kazachstanu sa vyriešila. Slovenský dopravcovia môžu naďalej využívať povolenia CEMT pri jazde do týchto krajín.  
Zdroj: User Admin
Bielorusko - podávanie predbežných colných vyhlásení

Bielorusko - podávanie predbežných colných vyhlásení

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU upozorňuje, že mnoho  dopravcov predkladá bieloruským colným orgánom karnety TIR bez predloženia predbežných informácií formou predbežného colného vyhlásenia. Elektronické informácie pre tieto karnety TIR mnohí dopravcovia priamo podávajú až na bieloruských hraničných priechodoch, čo spôsobuje predlžovanie čakacích lehôt. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme upozorniť...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Nepriaznivé počasie

Bielorusko: Nepriaznivé počasie

Na základe informácie z bieloruského združenia upozorňujeme na nepriaznivú predpoveď počasia na piatok 6. 12. 2013, ktorá varuje pred snehovou búrkou spojenou s hustým snežením a poľadovicou. Vietor môže dosiahnuť rýchlosť 15-24 km/h a naviať na diaľnicu vrstvu snehu. Vodičom, ktorý cestujú do Bieloruska, sa odporúča postupovať s maximálnou opatrnosťou, pretože pred týždňom podobné podmienky...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Elektronický mýtny systém BelToll

Bielorusko: Elektronický mýtny systém BelToll

Komerčná prevádzka systému elektronického výberu mýta sa spustí 1. augusta 2013. Dňa 22. júla 2013, 10 dní pred uvedením elektronického mýtneho systému BelToll, počet registrácií do systému prekročil 27 000. Vodiči, ktorí sú povinní používať BelToll systém od 1. augusta, sa stále viac objavujú na zákazníckych, distribučných a kontaktných miestach v regionálnych centrách,...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Zavedenie elektronického výberu mýta

Bielorusko: Zavedenie elektronického výberu mýta

V Bielorusku bude od 1. júla 2013 zavedený elektronický výber mýta, tzv. BelToll. Mýtne bude zavedené pre všetky tuzemské aj zahraničné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti a osobné vozidlá z krajín mimo Euroázijskej Colnej únie (Bielorusko, Kazachstan, Rusko).Cestná sieť bude najskôr zahrňovať 815 km ciest, vrátane už spoplatnenej tranzitnej...
Zdroj: User Admin
Bielorusko - elektronický výber mýta

Bielorusko - elektronický výber mýta

Informácia o elektronickom výbere mýta na niektorých cestách  v Bieloruskej republike   Dňom 1. júla 2013 bude v Bielorusku uvedený do prevádzky elektronický systém výberu mýta.   Dňa 1. júla 2013 začína v Bielorusku prevádzka národného elektronického systému výberu mýta registrovaného pod obchodným názvom BelToll, ktorý nahradí manuálne systémy výberu mýta brániace v plynulej dopravnej...
Zdroj: User Admin
Lotyšsko, Bielorusko: Znovuotvorenie hraničného priechodu

Lotyšsko, Bielorusko: Znovuotvorenie hraničného priechodu

Podľa dostupných informácií došlo k opätovnému otvoreniu lotyšsko-bieloruského hraničného priechodu Paternieki – Grigorovshchina, a to pre všetky druhy dopravy. Uvedený hraničný priechod bol z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie uzatvorený od 15. júla 2012 do 14. októbra 2012. Zdroj: ČESMAD BOHEMIA, október 2012
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Odporúčanie o priechode štátnych hraníc

Bielorusko: Odporúčanie o priechode štátnych hraníc

Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča slovenským občanom cestujúcim do Bieloruska, aby sa vyhýbali malým lokálnym hraničným priechodom, ako aj cestám do pohraničných pásiem s malým pohraničným stykom či nedovolených objektov. Zároveň upozorňuje, že pohyb cudzincov z krajín Európskej únie na území Bieloruska býva spravidla monitorovaný a kontrolovaný aj neuniformovanými bezpečnostnými...
Zdroj: User Admin