Informácie podľa krajín - Bielorusko Späť na mapu

Bielorusko: Elektronický mýtny systém BelToll

Bielorusko: Elektronický mýtny systém BelToll

Komerčná prevádzka systému elektronického výberu mýta sa spustí 1. augusta 2013. Dňa 22. júla 2013, 10 dní pred uvedením elektronického mýtneho systému BelToll, počet registrácií do systému prekročil 27 000. Vodiči, ktorí sú povinní používať BelToll systém od 1. augusta, sa stále viac objavujú na zákazníckych, distribučných a kontaktných miestach v regionálnych centrách,...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Zavedenie elektronického výberu mýta

Bielorusko: Zavedenie elektronického výberu mýta

V Bielorusku bude od 1. júla 2013 zavedený elektronický výber mýta, tzv. BelToll. Mýtne bude zavedené pre všetky tuzemské aj zahraničné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti a osobné vozidlá z krajín mimo Euroázijskej Colnej únie (Bielorusko, Kazachstan, Rusko).Cestná sieť bude najskôr zahrňovať 815 km ciest, vrátane už spoplatnenej tranzitnej...
Zdroj: User Admin
Lotyšsko, Bielorusko: Znovuotvorenie hraničného priechodu

Lotyšsko, Bielorusko: Znovuotvorenie hraničného priechodu

Podľa dostupných informácií došlo k opätovnému otvoreniu lotyšsko-bieloruského hraničného priechodu Paternieki – Grigorovshchina, a to pre všetky druhy dopravy. Uvedený hraničný priechod bol z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie uzatvorený od 15. júla 2012 do 14. októbra 2012. Zdroj: ČESMAD BOHEMIA, október 2012
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Odporúčanie o priechode štátnych hraníc

Bielorusko: Odporúčanie o priechode štátnych hraníc

Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča slovenským občanom cestujúcim do Bieloruska, aby sa vyhýbali malým lokálnym hraničným priechodom, ako aj cestám do pohraničných pásiem s malým pohraničným stykom či nedovolených objektov. Zároveň upozorňuje, že pohyb cudzincov z krajín Európskej únie na území Bieloruska býva spravidla monitorovaný a kontrolovaný aj neuniformovanými bezpečnostnými...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Obmedzenie zaťaženia náprav

Bielorusko: Obmedzenie zaťaženia náprav

S účinnosťou od 15. marca 2012 do 15. apríla 2012 došlo v Bielorusku k zavedeniu obmedzenia zaťaženia náprav pri vozidlách jazdiacich po národných diaľniciach. V súlade s vyhláškou č. 10 Ministerstva dopravy a spojov Bieloruskej republiky zo 17. februára 2012 sa v období od 15. marca 2012 do 15. apríla 2012 zaviedlo dočasné...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Sezónne obmedzenia max. povolených hmotností

Bielorusko: Sezónne obmedzenia max. povolených hmotností

Aktualizácia sezónnýchobmedzení týkajúcich sa maximálnejpovolenej hmotnosti v Bielorusku nájdete v sekcii Informácie pre dopravcov.
Zdroj: User Admin