Informácie podľa krajín - Dánsko Späť na mapu

Minimálna mzda v Dánsku

Minimálna mzda v Dánsku

Dánsko sa stáva ďalšou krajinou, ktorá zavádza pravidlá pre vysielaných zamestnancov. Pre dopravcov to znamená, registrácie, administratívu a pod., tak ako je to v prípadoch Nemecka, Rakúska, Francúzska, Holandska ... Z prijatých pravidiel vyplýva, že zahraniční dopravcovia vykonávajúci kabotážne operácie a cestnú časť kombinovanej dopravy na území Dánska budú mať od 1. januára 2021...
Zdroj: User Admin
Dánsko sprísňuje výklad pravidiel EÚ ku kabotáži autobusov

Dánsko sprísňuje výklad pravidiel EÚ ku kabotáži autobusov

Od prvého novembrového dňa budú mať zahraničné autobusy povolené na území Dánska vykonávať kabotážne prepravy maximálne po dobu 7 po sebe idúcich dní počas jedného kalendárneho mesiaca. Obmedzenie sa nebude vzťahovať na miestne prepravy usporadúvané v rámci medzinárodnej príležitostnej dopravy. Teda tie jazdy, keď vozidlo registrované v zahraničí vstúpi na územie Dánska...
Zdroj: User Admin
Dánsko – Švédsko: Dočasné kontroly na hraničných priechodoch

Dánsko – Švédsko: Dočasné kontroly na hraničných priechodoch

Od 4. januára 2016 zaviedlo Dánsko kontroly totožnosti na hraničných priechodoch s Nemeckom. Toto opatrenie má platiť 10 dní pričom táto doba môže byť predĺžená na ďalších 20 dní. Hraničné kontroly sa budú zameriavať hlavne na identifikovanie osôb, prepravy tovaru by sa tieto kontroly mali dotknúť iba okrajovo. Čakacie lehoty na hraničných...
Zdroj: User Admin
Dánsko: Öresund: Pravidlá na prepravu nebezpečných vecí

Dánsko: Öresund: Pravidlá na prepravu nebezpečných vecí

Nebezpečné veci sa môžu prepravovať cez most Öresund, existujú však určité obmedzenia, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej dopravy a pracovníkov mosta. Podľa nových pravidiel ADR 2009, cestné tunely, na ktoré platia obmedzenia na prepravu nebezpečných vecí, musia byť od 1. januára 2010 zaradené do jednej z piatich...
Zdroj: User Admin
Dánsko: Pokuty za nelegálnu jazdu v nízkoemisnej zóne

Dánsko: Pokuty za nelegálnu jazdu v nízkoemisnej zóne

Súd Frederiksberg uložil prvé pokuty autodopravcom a vodičov, ktorí porušili pravidlá o nízkoemisných zónach v Kodani/Frederiksbergu. Pokuta za jazdu v starom nákladnom vozidle bez filtra častíc a bez etikety nízkoemisnej zóny bola vo výške 15.000 DKK pre dopravcu a 5.000 DKK pre vodiča. Ak je vozidlo vybavené filtrom, ale nemajú...
Zdroj: User Admin
Dánsko: Údržba ciest a mostov

Dánsko: Údržba ciest a mostov

ITD nás informovalo, že v nasledujúcich dvoch rokoch plánujedánske riaditelstvo ciest (DRD) investíciu vo výške 625 mil. DKK do opravy a údržbyciest a mostov. Vzhľadom k tomu, že práca na údržbe sú časovo náročné,a to aj z hľadiska cestnej premávky, väčšinou prebiehajú v obdobízníženej premávky (v letných mesiacoch). DRD z tohto dôvodu s predstihomupozorňuje vodičov na možné komplikácie v tomto...
Zdroj: User Admin
Dánsko: uzávierka mosta

Dánsko: uzávierka mosta

ITD Dánsko námoznámilo,že most Langeland bude uzatvorený od30.septembra od 3,30hod do 2.októbra 6,00hod.
Zdroj: User Admin
Dánsko: Obmedzenie

Dánsko: Obmedzenie

ITD, Dánsko informuje, že od 27. marca do septembra 2008 budú prebiehať údržbové práce na moste Storstrom. Vozidlá presahujúce šírku 2.8 m budú odklonené na most Faro. Tieto prepravy môžu byť tiež nahlásené telefonicky na policajné oddelenie Naestved (tel.: 0045/55311448) pred 15.00 deň pred plánovanou prepravou.
Zdroj: User Admin