Informácie podľa krajín


Dočasné uzavretie niektorých miest na vnútrozemských hraniciach vo Veľkej Británii

[Veľká Británia] - Dočasné uzavretie niektorých miest na vnútrozemských hraniciach vo Veľkej Británii

Ako nás informovalo Britské veľvyslanectvo v Prahe, budú v dňoch od 16. augusta do 19. augusta 2022 uzavreté viaceré  miesta na vnútrozemských hraniciach (Inland Border Facilities IBFs) Spojeného kráľovstva. Ide o Ebbsfleet, North Weald and Warrington Inland Border Facilities (IBFs), ktoré budú od 00:01 h 16. augusta do 23:59 h...
Zdroj: User Admin
Maďarsko zrušilo zákaz jazdy na nadchádzajúci víkend

[Maďarsko] - Maďarsko zrušilo zákaz jazdy na nadchádzajúci víkend

Z dôvodu extrémne vysokých horúčav v Maďarsku rozhodlo ministerstvo pre technológie a priemyslu o zrušení zákazu jazdy v krajine na sobotu 23. júla 2022 a nedeľu 24. júla 2022.
Zdroj: User Admin
Zákazy jázd v SR počas nadchádzajúceho víkendu ZRUŠENÉ

[Slovensko] - Zákazy jázd v SR počas nadchádzajúceho víkendu ZRUŠENÉ

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s extrémne vysokými horúčavami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na sobotu 23. júla a nedeľu 24. júla 2022. Výnimka sa týka dojazdu aj tranzitu, vnútroštátnej aj medzinárodnej nákladnej dopravy.
Zdroj: User Admin
Uzávierka diaľnice A45 v blízkosti mesta Lüdenscheid

[Nemecko] - Uzávierka diaľnice A45 v blízkosti mesta Lüdenscheid

Vzhľadom na to, že všetky obchádzkové trasy diaľnice A45 sú permanentne preťažené, boli vydané širšie obchádzkové trasy, ktoré sú vyznačené nižšie. Dôvodom je poškodenie mosta medzi križovatkami Lüdenscheid a Lüdenscheid-Nord na diaľnici A45. Nemecká diaľnica v spolkovej republike Severné Porýnie-Vestfálsko je uzavretá od konca roku 2021.
Zdroj: User Admin
Príležitosti na prepravy na Ukrajine

[Ukraina] - Príležitosti na prepravy na Ukrajine

V dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu a blokády ukrajinských námorných prístavov má Ukrajina problém s vývozom svojej produkcie. Dávame Vám do pozornosti, že Európska komisia spustila platformu s názvom EU-Ukraine Solidarity Laws Business Matchmaking Platform, ktorej cieľom je nájsť okamžité pragmatické riešenia na vývoz poľnohospodárskych, potravinárskych produktov a surovín z Ukrajiny. Platforma spája podniky v EÚ a na...
Zdroj: User Admin
Zapojenie Slovenska do obnovy povojnovej Ukrajiny

[Slovensko] - Zapojenie Slovenska do obnovy povojnovej Ukrajiny

V súvislosti so zapojením Slovenska do obnovy Ukrajiny uskutočňuje Úrad vlády SR prieskum, ktorý sa týka koordinácie slovenskej pomoci zo strany súkromného sektora. Cieľom prieskumu (dotazníku) je zistiť záujem slovenských podnikateľských subjektov, inštitúcií verejnej správy a mimovládnych organizácií o pôsobenie na ukrajinskom trhu, resp. realizáciu rozvojových aktivít, ktoré by mohli...
Zdroj: User Admin
Pozor na ukončenie výnimky pre Rusko

[Rusko] - Pozor na ukončenie výnimky pre Rusko

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine prijala Európska únia sankcie voči Ruskej federácií a Bielorusku. Nariadením Rady (EÚ) 2022/576 z 8. apríla 2022 sa rozšíril zoznam kontrolovaných položiek, ktoré by mohli prispieť k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti. Zaviedli sa aj...
Zdroj: User Admin
Dohoda medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o cestnej nákladnej doprave 

[Moldavsko] - Dohoda medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o cestnej nákladnej doprave 

Dňa 7.7.2022 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované Rozhodnutie Rady  (EÚ) 2022/1165 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o cestnej nákladnej doprave. Text rozhodnutia a dohody sa nachádza na nasledovnej adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2022%3A181%3ATOC Dohoda sa predbežne vykonáva od  29. júna 2022...
Zdroj: User Admin
Dohoda medzi Európskou úniou a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave 

[Ukraina] - Dohoda medzi Európskou úniou a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave 

Dňa 7. 7. 2022 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1158 z 27. júna 2022 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave. Text rozhodnutia a dohody sa nachádza na nasledovnej adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:179:TOC Dohoda sa predbežne vykonáva od 29.  júna 2022 do 30. júna...
Zdroj: User Admin
Rumunsko zaviedlo systém sledovania prepráv RO e-Transport

[Rumunsko] - Rumunsko zaviedlo systém sledovania prepráv RO e-Transport

Elektronický systém sledovania prepráv RO e-Transport slúži na sledovanie cestných prepráv tovaru s vysokým rizikom daňového úniku v Rumunsku. Povinnosť sa vzťahuje na vozidlá s celkovou hmotnosťou minimálne 3,5 t prepravujúcich tovar s vysokým rizikom daňového úniku s hmotnosťou nad 500 kg alebo s hodnotou nad 10 000 lei. Po...
Zdroj: User Admin
Výnimka zo zákazu jázd v Maďarsku

[Maďarsko] - Výnimka zo zákazu jázd v Maďarsku

Maďarské združenie MKFE nás informovalo o rozhodnutí  maďarského ministerstva technológii a priemyslu zrušiť zákaz jazdy pre nákladné vozidla s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t pre nadchádzajúci víkend 2. – 3. júla 2022 z dôvodu horúčav. Zákaz jazdy inak platný od soboty 2. júla 2022 15:00 h do nedele 3. júla...
Zdroj: User Admin
Poistné plnenie a asistenčné služby v Ruskej federácii a Bielorusku

[Rusko] - Poistné plnenie a asistenčné služby v Ruskej federácii a Bielorusku

Upozorňujeme dopravcov, ktorí budú podávať žiadosť o udelenie bieloruských alebo ruských víz pre svojich vodičov, že poisťovňa Generali neposkytne poistné plnenie ani asistenčné služby osobám a v krajinách, na ktoré boli uvalené medzinárodné sankcie. Zoznam týchto krajín a osôb nájdete na webstránke poisťovne Generali www.generali.sk Na danom zozname sa aktuálne nachádza aj Ruská...
Zdroj: User Admin
Francúzsko predĺžilo výnimku zo zákazov jázd pre humanitárne prepravy na Ukrajinu

[Francúzsko] - Francúzsko predĺžilo výnimku zo zákazov jázd pre humanitárne prepravy na Ukrajinu

Francúzsko predĺžilo výnimku zo zákazov jázd pre prepravu humanitárnej pomoci do 2. októbra 2022 (vrátane). Výnimka sa týka prepráv humanitárnej pomoci na Ukrajinu alebo do krajín susediacich s Ukrajinou s výnimkou Ruska a Bieloruska alebo smerujúcej do skladov vo Francúzsku. Do výnimky sú zahrnuté aj spätné prázdne jazdy súvisiace s vyššie spomínanými humanitárnymi prepravami....
Zdroj: User Admin
Mýto v ČR – rozšírenie siete spoplatnených komunikácií

[Česká republika] - Mýto v ČR – rozšírenie siete spoplatnených komunikácií

Od 1. júla 2022 dôjde k rozšíreniu siete spoplatnených komunikácií o úseky na cestách I. triedy I/16, I/22, I/27, I/34 a I/38. Zoznam novo spoplatnených úsekov I/16 Řevničov - Bezděčín, 88,4 km I/22 Vodňany - Klatovy, 75,2 km I/27 Plzeň, Litice - Klatovy, 38,8 km I/34 Havlíčkov Brod - Koclířov,...
Zdroj: User Admin
Oslobodenie od platenia mýta v Rumunsku pre humanitárne prepravy

[Rumunsko] - Oslobodenie od platenia mýta v Rumunsku pre humanitárne prepravy

Vozidlá, ktoré vykonávajú humanitárnu cestnú prepravu na území Rumunska alebo na tento účel ním prechádzajú, sú oslobodené od platenia mýta. Na získanie výnimky z mýta musia národné orgány štátov organizujúcich humanitárnu prepravu alebo medzinárodné organizácie zabezpečujúce prepravu zaslať žiadosť Ministerstvu pre mimoriadne situácie (DSU). Žiadosť je potrebné zaslať e-mailom na adresu...
Zdroj: User Admin
Nová platforma na vytváranie obchodných vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou

[Ukraina] - Nová platforma na vytváranie obchodných vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou

Cieľom systému je uľahčiť logistické operácie pre export a import tovaru z/do Ukrajiny. Členské štáty uľahčujú dovoz tovaru z Ukrajiny situáciou na hraničných priechodoch, ale dovoz potravín je limitovaný aj ďalšími faktormi, napríklad rôznou šírkou rozchodu koľají, keď ukrajinské vagóny nie sú kompatibilné s väčšinou železničnej siete EÚ. Vzniká tak...
Zdroj: User Admin