Informácie podľa krajín - Nemecko Späť na mapu

Zákazy jázd v Poľsku a Nemecku

Zákazy jázd v Poľsku a Nemecku

Na základe informácií od zahraničných združení nebudú v súvislosti so štátnym sviatkom dňa 6. januára 2018 uplatňovať pre nákladné vozidlá na území Poľska a Nemecka zákazy jázd.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zmena zákazu jazdy

Nemecko: Zmena zákazu jazdy

Nemecké združenie BGL nás informovalo o zmene zákazu jazdy počas štátneho sviatku dňa 31. októbra 2017. Zákaz jazdy nebude iba regionálny, ale bude platiť celoštátne od 0.00 hod. do 22.00 hod. Zákaz jazdy sa bude týkať všetkých nákladných vozidiel, ktorých celková hmotnosť je nad 7,5t a nákladných vozidiel s prívesmi alebo návesmi....
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zákaz týždenného odpočinku vo vozidle

Nemecko: Zákaz týždenného odpočinku vo vozidle

Nemecko je ďalšou krajinou, ktorá pod hrozbou pokút zavádza zákaz trávenia týždenného (45 hodinového) odpočinku vo vozidle. Účinnosť zákazu je od 25. 5. 2017. Odpočinok by mal byť trávený v sídle spoločnosti alebo na odpočinkových miestach, ktoré sú vybavené ubytovaním a sociálnym zariadením.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zavedenie hraničných kontrol

Nemecko: Zavedenie hraničných kontrol

Z dôvodu konania summitu G20 v meste Hamburg v dňoch 7. a 8. júla 2017 zavedie Nemecko bezpečnostné kontroly na hraničných priechodoch. Podrobné informácie o čase a mieste konania hraničných kontrol budú oznámené bezprostredne pred ich zahájením.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Elektronické formuláre pre potreby minimálnej mzdy

Nemecko: Elektronické formuláre pre potreby minimálnej mzdy

S účinnosťou od 1. januára 2017 sa budú registračné formuláre pre potreby minimálnej mzdy posielať elektronicky. On-line formuláre budú k dispozícii na internetovej stránke www.zoll.de pod Dienste und Datenbanken (Services and databases) alebo priamo na internetovej stránke www.meldeportal-mindestlohn.de. Prechodné obdobie, počas ktorého sa budú môcť posielať formuláre aj faxom končí 30. júna...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Rozšírenie spoplatnenia cestnej siete

Nemecko: Rozšírenie spoplatnenia cestnej siete

Nemecká spolková vláda schválila návrh zákona o rozšírení spoplatnenia pre vozidlá nad 7,5 t na všetky cesty druhej triedy (tzv. Bundesstraßen) od 1. júla 2018. So zavedením nového zákona bude sieť spoplatnených ciest rozšírená na 40 000 km. V súčasnosti je spoplatnených 15 000 km ciest a diaľnic. Do konca roka 2017 prebieha prieskum, či...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zmena vo formulári k minimálnej mzde

Nemecko: Zmena vo formulári k minimálnej mzde

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU nás informovala o zmene formulára pri nahlasovaní zamestnancov v Nemecku, ktorý je potrebné vypĺňať pre potreby zákona o minimálnej mzde. Na strane 2, kde je potrebné vypísať údaje o vodičovi pribudol stĺpec „ počet nasadení“. Sekretariát IRU požiadal nemecké orgány o vysvetlenie a objasnenie, ako nový formulár vyplniť. Tento formulár bol...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Registrácia vodičov

Nemecko: Registrácia vodičov

Pripomíname, že  zákon o minimálnej mzde v Nemecku (MiLoG) je stále v platnosti a je dôležité aby boli dodržané, všetky existujúce náležitosti a povinnosti. Preto pripomíname dopravcom povinnosť registrácie vodičov. Registrácia sa musí vykonať každých 6 mesiacov a preto tí, ktorí tak urobili začiatkom roka, musia tak spraviť znova. Registračný formulár nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.cesmad.sk/vseobecne-informacie/minimalna-mzda/
Zdroj: User Admin