Informácie podľa krajín - Nemecko Späť na mapu

Respirátory FFP2 v Bavorsku

Respirátory FFP2 v Bavorsku

Nemecko sa rozhodla zaviesť prísnejšie opatrenia. Od 19. januára 2021 sú všetky osoby staršie ako 14 rokov povinné používať v obchodoch a verejnej doprave lekárske rúška. Používanie šatky alebo šálu už nie je akceptované. Na území Bavorska sú pravidlá ešte prísnejšie. Vyžaduje sa respirátor typu FFP2 alebo N95.
Zdroj: User Admin
Nemecko aktualizovalo rizikovosť krajín, Česko je vysoko rizikové

Nemecko aktualizovalo rizikovosť krajín, Česko je vysoko rizikové

V rámci protipandemických opatrení aktualizovalo Nemecko status rizikovosti niektorých krajín. Od nedele 24. januára 2021sa do zoznamu vysoko rizikových krajín zaradí aj Česká republika. V zozname sú aj nasledujúce krajiny: Egypt, Albánsko, Andorra, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Estónsko, Irán, Izrael, Kolumbia, Kosovo, Lotyšsko, Libanon, Litva, Mexiko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Palestína, Panama,...
Zdroj: User Admin
Vymáhanie náhrady neoprávneného navýšenia mýta v Nemecku

Vymáhanie náhrady neoprávneného navýšenia mýta v Nemecku

Aktualizácia 4. decembra 2020   Európsky súdny dvor (ESD) rozhodol 28. októbra 2020, že súčasná výška mýta v Nemecku porušuje európske zákony. Podľa smernice EÚ 1999/62/ES môžu byť vo výške mýta zahrnuté iba náklady na údržbu a rozvoj infraštruktúry. Nemecko však zahrnulo do výšky mýta aj náklady na dopravnú políciu....
Zdroj: User Admin
Vrátenie preplatku zo zaplateného mýta v Nemecku

Vrátenie preplatku zo zaplateného mýta v Nemecku

Vážení dopravcovia,radi by sme vás informovali o rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD) z 28. októbra 2020, z ktorého vyplýva, že Nemecko nesprávne účtovalo časť mýtnych poplatkov pre nákladné vozidlá, kde zahrnulo aj náklady na dopravnú políciu. Súdny dvor neobmedzil účinky svojho rozhodnutia iba do budúcnosti, ale aj spätne. To znamená,...
Zdroj: User Admin
Výnimka zo zákazu jázd Nemecko - Spolková krajina Severné Porýnie - Vestfáltsko

Výnimka zo zákazu jázd Nemecko - Spolková krajina Severné Porýnie - Vestfáltsko

Od 31. októbra 2020 do 18. januára 2021 udelila nemecká spolková krajina Severné Porýnie - Vestfátsko výnimku zo zákazu jázd. Výnimka sa vzťahuje na všetky prepravy vrátane jázd naprázdno. Naopak výnimka sa nevzťahuje na prepravy nadrozmerného nákladu. Kompletnú vyhlášku nájdete v prílohe.
Zdroj: User Admin
Zákazy jázd v Poľsku a Nemecku

Zákazy jázd v Poľsku a Nemecku

Na základe informácií od zahraničných združení nebudú v súvislosti so štátnym sviatkom dňa 6. januára 2018 uplatňovať pre nákladné vozidlá na území Poľska a Nemecka zákazy jázd.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zmena zákazu jazdy

Nemecko: Zmena zákazu jazdy

Nemecké združenie BGL nás informovalo o zmene zákazu jazdy počas štátneho sviatku dňa 31. októbra 2017. Zákaz jazdy nebude iba regionálny, ale bude platiť celoštátne od 0.00 hod. do 22.00 hod. Zákaz jazdy sa bude týkať všetkých nákladných vozidiel, ktorých celková hmotnosť je nad 7,5t a nákladných vozidiel s prívesmi alebo návesmi....
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zákaz týždenného odpočinku vo vozidle

Nemecko: Zákaz týždenného odpočinku vo vozidle

Nemecko je ďalšou krajinou, ktorá pod hrozbou pokút zavádza zákaz trávenia týždenného (45 hodinového) odpočinku vo vozidle. Účinnosť zákazu je od 25. 5. 2017. Odpočinok by mal byť trávený v sídle spoločnosti alebo na odpočinkových miestach, ktoré sú vybavené ubytovaním a sociálnym zariadením.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zavedenie hraničných kontrol

Nemecko: Zavedenie hraničných kontrol

Z dôvodu konania summitu G20 v meste Hamburg v dňoch 7. a 8. júla 2017 zavedie Nemecko bezpečnostné kontroly na hraničných priechodoch. Podrobné informácie o čase a mieste konania hraničných kontrol budú oznámené bezprostredne pred ich zahájením.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Elektronické formuláre pre potreby minimálnej mzdy

Nemecko: Elektronické formuláre pre potreby minimálnej mzdy

S účinnosťou od 1. januára 2017 sa budú registračné formuláre pre potreby minimálnej mzdy posielať elektronicky. On-line formuláre budú k dispozícii na internetovej stránke www.zoll.de pod Dienste und Datenbanken (Services and databases) alebo priamo na internetovej stránke www.meldeportal-mindestlohn.de. Prechodné obdobie, počas ktorého sa budú môcť posielať formuláre aj faxom končí 30. júna...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Rozšírenie spoplatnenia cestnej siete

Nemecko: Rozšírenie spoplatnenia cestnej siete

Nemecká spolková vláda schválila návrh zákona o rozšírení spoplatnenia pre vozidlá nad 7,5 t na všetky cesty druhej triedy (tzv. Bundesstraßen) od 1. júla 2018. So zavedením nového zákona bude sieť spoplatnených ciest rozšírená na 40 000 km. V súčasnosti je spoplatnených 15 000 km ciest a diaľnic. Do konca roka 2017 prebieha prieskum, či...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zmena vo formulári k minimálnej mzde

Nemecko: Zmena vo formulári k minimálnej mzde

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU nás informovala o zmene formulára pri nahlasovaní zamestnancov v Nemecku, ktorý je potrebné vypĺňať pre potreby zákona o minimálnej mzde. Na strane 2, kde je potrebné vypísať údaje o vodičovi pribudol stĺpec „ počet nasadení“. Sekretariát IRU požiadal nemecké orgány o vysvetlenie a objasnenie, ako nový formulár vyplniť. Tento formulár bol...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Registrácia vodičov

Nemecko: Registrácia vodičov

Pripomíname, že  zákon o minimálnej mzde v Nemecku (MiLoG) je stále v platnosti a je dôležité aby boli dodržané, všetky existujúce náležitosti a povinnosti. Preto pripomíname dopravcom povinnosť registrácie vodičov. Registrácia sa musí vykonať každých 6 mesiacov a preto tí, ktorí tak urobili začiatkom roka, musia tak spraviť znova. Registračný formulár nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.cesmad.sk/vseobecne-informacie/minimalna-mzda/
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zmeny v mýtnom systéme

Nemecko: Zmeny v mýtnom systéme

Medzinárodná únia dopravcov IRU nás informovala o zmenách mýtneho systému v Nemecku. Od 1. júla bude rozšírená spoplatnená cestná sieť o približne 1100km federálnych diaľnic. Zoznam a mapu novo spoplatnených úsekov siest nájdete v prílohe.  Od 1. októbra 2015 budú spoplatnené aj vozidlá s najvyššou povolenou hmotnosťou nad 7,5t. Prehľad nových sadzieb mýta nájdete na...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Komisia vyzvala k úprave zákona

Nemecko: Komisia vyzvala k úprave zákona

Združenie ČESMAD Slovakia prijalo správu, že Európska komisia včera začala konanie o nesplnení povinnosti proti Nemecku s ohľadom na použitie nemeckého zákona o minimálnej mzde v sektore dopravy. Po výmene informácií s nemeckými orgánmi a po dôkladnej právnej analýze nemeckých predpisov, Komisia poslala výzvu do Nemecka. Komisia zastáva názor, že...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zákon o minimálnej mzde na programe Európskeho parlamentu

Nemecko: Zákon o minimálnej mzde na programe Európskeho parlamentu

V stredu 25.3.2015 sa na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu pristúpilo aj k rokovaniu o súlade nemeckého zákona o minimálnej mzde s európskymi zákonmi  v odvetví dopravy. Prítomní boli aj zástupcovia Európskej komisie a komisárka pre oblasť dopravy Violeta Bulc. Na základe stretnutí a rozhovorov zástupcov združenia ČESMAD Slovakia s europoslancom Richardom Sulíkom sa pán Sulík aktívne zaoberá týmto problémom...
Zdroj: User Admin