Informácie podľa krajín - Rusko Späť na mapu

Rusko: O umiestnení tovaru na dočasné uskladnenie v mieste dodania

Rusko: O umiestnení tovaru na dočasné uskladnenie v mieste dodania

V súlade s ustanovením článku 152 Colného kódexu Eurázijskej hospodárskej únie, musí deklarant (dovozca) do 8 hodín pracovného času od okamihu, keď colný orgán určenia zaregistruje tranzitné vyhlásenie alebo karnet TIR podané dopravcom, umiestniť tovar do príslušného colného režimu alebo do režimu dočasného uskladnenia. V prípade, ak deklarant nevykonal vyššie uvedené, je dopravca...
Zdroj: User Admin
Rusko: Vláda schválila zoznam tovarov, ktorých doba skladovania nesmie prekročiť 24 hodín od okamihu zadržania colnými orgánmi

Rusko: Vláda schválila zoznam tovarov, ktorých doba skladovania nesmie prekročiť 24 hodín od okamihu zadržania colnými orgánmi

Zodpovedajúce Uznesenie kabinetu ministrov č. 994 „O zozname tovarov podliehajúcich rýchlemu znehodnoteniu, ktorých doba skladovania nesmie prekročiť 24 hodín od zadržania zo strany colných orgánov“ zo dňa 1. augusta 2019, nadobudne účinnosť 6. septembra 2019. Zoznam výrobkov podliehajúcich skaze zahŕňa nielen čerstvé a chladené mäso, ale aj mrazené mäso, ryby, mäkkýše,...
Zdroj: User Admin
Rusko: Výška pokút za nedodržanie režimu práce a odpočinku porastie až do 50 tisíc rubľov

Rusko: Výška pokút za nedodržanie režimu práce a odpočinku porastie až do 50 tisíc rubľov

Maximálna výška pokút za zistené porušenie režimu práce a odpočinku vodičov sa v Rusku zvýši pre právnické osoby do 50 tisíc rubľov a pre fyzické osoby - podnikateľov do 25 tisíc rubľov. Balík príslušných zmien a doplnení Kódexu RF o administratívnych priestupkoch bol schválený 16. júla 2019 poslancami Štátnej dumy v druhom čítaní. Podľa tlačovej služby...
Zdroj: User Admin
Zamietnutie vstupu na územie Ruskej federácie

Zamietnutie vstupu na územie Ruskej federácie

Vstup na územie Ruskej federácie môže byť zamietnutý v prípade spáchania opakovaných priestupkov voči legislatíve Ruskej federácie. Upozorňujeme dopravcov na zákon Ruskej federácie z 15. augusta 1996 č. 114-FZ „ Postup pre výstup z Ruskej federácie a vstup do Ruskej federácie“, článok 26, odstavec 4, v ktorom sa uvádza, že vstup na územie Ruskej federácie...
Zdroj: User Admin
Prepravy na Krym

Prepravy na Krym

Vstup na územie Krymu je v súčasnosti možný iba trajektom. Podľa oznámenia Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU a ruského záručného združenia ASMAP je možné na územie Krymu vstúpiť po ceste z územia Ukrajiny. Avšak ukrajinské orgány z politických dôvodov uzavreli prístup na územie Krymu. Jedinou možnosťou dostať sa na územie Krymu je použiť...
Zdroj: User Admin
Rusko: Nové pravidlá pre colné vyhlásenia

Rusko: Nové pravidlá pre colné vyhlásenia

Nové pravidlá pre colné vyhlásenie v Rusku Od roku 2015 spustila Federálna colná služba Ruskej federácie (FCS RF) experiment s elektronickým vyhlásením pre colný režim tranzit. Realizácia experimentu sa uskutočnila na základe vyhlášky FCS RF č. 62-p zo dňa 18. 2. 2015. Podľa tohto dokumentu môžu niektoré colné úrady v Rusku akceptovať...
Zdroj: User Admin
Rusko: Zvýšenie sadzby mýta

Rusko: Zvýšenie sadzby mýta

Zvýšenie sadzby mýta Od polovice apríla 2017 Ruská federácia zvyšuje sadzbu mýta o 100 %. Vláda Ruskej federácie sa koncom januára 2017 dohodla na zvýšení mýtneho poplatku za kilometer z 1,53 RUB na 3,06 RUB. Toto zvýšenie vstúpi do platnosti od 15. apríla 2017. Zdroj: Platon.ru
Zdroj: User Admin
Ekonomické sankcie Ruska voči Turecku - aktualizácia

Ekonomické sankcie Ruska voči Turecku - aktualizácia

Podľa nového Nariadenia vlády Ruskej federácie zo dňa 9. októbra 2016 (č. 1020) sú nasledujúce poľnohospodárske produkty vylúčené zo zoznamu zakázaných výrobkov pre dovoz z Turecka:  čerstvé alebo sušené pomaranče (colný kód 0805 10); čerstvé alebo sušené mandarínky (colný kód 0805 20); čerstvé marhule (colný kód 0809 10); čerstvé broskyne, vrátane...
Zdroj: User Admin
Rusko: Prekročenie limitu ručenia na karnet TIR

Rusko: Prekročenie limitu ručenia na karnet TIR

Upozorňujeme dopravcov, ktorí vykonávajú prepravy TIR do Ruskej Federácie, že prekročenie limitu ručenia na karnet TIR už nie je možné z kapacitných dôvodov riešiť konvojom. V prípade prekročenia ručenia TIR (60.000,- EUR) ruské colné orgány odmietnu karnet TIR a budú požadovať zabezpečenie národnej záruky na celú výšku colnej hodnoty prepravovaného...
Zdroj: User Admin
Podmienky prepravy tovarov z Ukrajiny do Kazachstanu

Podmienky prepravy tovarov z Ukrajiny do Kazachstanu

Putin podpísal výnos o preprave tovarov z Ukrajiny do Kazachstanu Preprava tovarov z Ukrajiny do Kazachstanu cez územie Ruska sa bude uskutočňovať iba z územia Bieloruska a za podmienky použitia systému GLONASS. Uvedený výnos prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina bol zverejnený v piatok, 6. mája 2016 na oficiálnom internetovom portáli právnych informácií:  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604080009?index=0&rangeSize=1Podobná preprava tovarov sa...
Zdroj: User Admin
Rusko: Registrácia do mýtneho systému Platon

Rusko: Registrácia do mýtneho systému Platon

Na základe novej ruskej legislatívy už od 15. apríla 2016 nebude možné získať mýtny lístok bez registrácie do systému. To znamená, že každý dopravca alebo spoločnosť musia byť od uvedeného dátumu zaregistrované do systému Platon. Existujú tri možnosti na registráciu. Prvou je priama registrácia na zákazníckom centre stránky www.platon.ru, druhou je...
Zdroj: User Admin
Rusko: Zmeny v mýtnom systéme

Rusko: Zmeny v mýtnom systéme

Od 1. marca 2016 sa zmenila tarifa mýtnych poplatkov. Od tohto dátumu až do 31. decembra 2018 je základný poplatok násobený koeficientom 0,82. To znamená, že tarifa mýtneho  pre toto obdobie je 3,06 RUB/km. Od 15. apríla 2016 bude pre všetky vozidlá, ktoré užívajú spoplatnenú sieť, platiť povinnosť registrácie do...
Zdroj: User Admin
Rusko: Zníženie pokút za mýto

Rusko: Zníženie pokút za mýto

Prezident ruskej federácie Vladimír Putin podpísal zákon, ktorým sa znižujú pokuty za neplatenie poplatkov pri použití cestnej siete pre vozidlá nad 12t. Zákon zavádza tieto hlavné zmeny: - pokuta za prvé neuhradenie poplatku je znížená na sumu 5000 rubľov (pôvodne 450 000 rubľov) - pokuta za opakované neuhradenie poplatku je znížená...
Zdroj: User Admin
Rusko: Tranzit tovaru do Kazachstanu a Kirgizska

Rusko: Tranzit tovaru do Kazachstanu a Kirgizska

Od 01.01.2016 bolo členstvo Ukrajiny v EEÚ (Eurázijská ekonomická únia) anulované. Z tohto dôvodu preprava tovaru z Európy do Kazachstanu a Kirgizska je možná len cez územie Bieloruska a Ruskej federácie. Na hraniciach RF budú musieť byť prepravné obaly tovaru (kontajnery, návesy kamiónov, vagóny) vybavené povinným GPS sledovacím zariadením. Bez...
Zdroj: User Admin
Rusko: Embargo na turecký tovar

Rusko: Embargo na turecký tovar

I napriek oficiálnym vyhláseniam, že ruská strana neuvažuje nad zavedením embarga na dovoz tureckého tovaru, situácia bezprostredne po rusko-tureckom incidente je opačná. Na ukrajinsko-ruských hraničných prechodoch pred vstupom na územie do Ruskej federácie sa hromadia slovenské a zahraničné vozidlá, ktoré prepravujú turecký tovar a ruská strana ich nepúšťa na svoje...
Zdroj: User Admin