Informácie podľa krajín - Rusko Späť na mapu

Rusko: Registrácia do mýtneho systému Platon

Rusko: Registrácia do mýtneho systému Platon

Na základe novej ruskej legislatívy už od 15. apríla 2016 nebude možné získať mýtny lístok bez registrácie do systému. To znamená, že každý dopravca alebo spoločnosť musia byť od uvedeného dátumu zaregistrované do systému Platon. Existujú tri možnosti na registráciu. Prvou je priama registrácia na zákazníckom centre stránky www.platon.ru, druhou je...
Zdroj: User Admin
Rusko: Zmeny v mýtnom systéme

Rusko: Zmeny v mýtnom systéme

Od 1. marca 2016 sa zmenila tarifa mýtnych poplatkov. Od tohto dátumu až do 31. decembra 2018 je základný poplatok násobený koeficientom 0,82. To znamená, že tarifa mýtneho  pre toto obdobie je 3,06 RUB/km. Od 15. apríla 2016 bude pre všetky vozidlá, ktoré užívajú spoplatnenú sieť, platiť povinnosť registrácie do...
Zdroj: User Admin
Rusko: Zníženie pokút za mýto

Rusko: Zníženie pokút za mýto

Prezident ruskej federácie Vladimír Putin podpísal zákon, ktorým sa znižujú pokuty za neplatenie poplatkov pri použití cestnej siete pre vozidlá nad 12t. Zákon zavádza tieto hlavné zmeny: - pokuta za prvé neuhradenie poplatku je znížená na sumu 5000 rubľov (pôvodne 450 000 rubľov) - pokuta za opakované neuhradenie poplatku je znížená...
Zdroj: User Admin
Rusko: Tranzit tovaru do Kazachstanu a Kirgizska

Rusko: Tranzit tovaru do Kazachstanu a Kirgizska

Od 01.01.2016 bolo členstvo Ukrajiny v EEÚ (Eurázijská ekonomická únia) anulované. Z tohto dôvodu preprava tovaru z Európy do Kazachstanu a Kirgizska je možná len cez územie Bieloruska a Ruskej federácie. Na hraniciach RF budú musieť byť prepravné obaly tovaru (kontajnery, návesy kamiónov, vagóny) vybavené povinným GPS sledovacím zariadením. Bez...
Zdroj: User Admin
Rusko: Embargo na turecký tovar

Rusko: Embargo na turecký tovar

I napriek oficiálnym vyhláseniam, že ruská strana neuvažuje nad zavedením embarga na dovoz tureckého tovaru, situácia bezprostredne po rusko-tureckom incidente je opačná. Na ukrajinsko-ruských hraničných prechodoch pred vstupom na územie do Ruskej federácie sa hromadia slovenské a zahraničné vozidlá, ktoré prepravujú turecký tovar a ruská strana ich nepúšťa na svoje...
Zdroj: User Admin
Rusko: Jednorázová platba ruského mýta - video návod

Rusko: Jednorázová platba ruského mýta - video návod

Na internetovej stránke sprostredkovateľa ruského mýta www.platon.ru je možné zakúpiť jednorazový lístok na prejazd spoplatnenými komunikáciami. Video návod s postupom, ako lístok objednať nájdete na nasledujúcom odkaze: http://platon.ru/ru/gallery/20-11-2015/4244/ Akceptované platobné karty: VISA, MasterCard, E100, DKV
Zdroj: User Admin
Rusko: Palubné jednotky, ktoré nezodpovedajú požiadavkam

Rusko: Palubné jednotky, ktoré nezodpovedajú požiadavkam

Palubné jednotky vydávané sprostredkovateľom mýta nezodpovedajú požiadavkám, ktoré stanovuje vyhláška ruskej federácie. Dopravcom odporúčame hradiť mýtne poplatky vopred pomocou prejazdných lístkov, ktoré si možné objednať po zjednodušenej registrácii na stránke www.platon.ru.
Zdroj: User Admin
Rusko: Chyby pri výpočte mýtneho

Rusko: Chyby pri výpočte mýtneho

Prevádzkovateľ systému ruského mýta na svojej internetovej stránke pripustil možnosť lokálnych chýb vo výpočte mýtneho. Problémy s výpočtom sa analyzujú a mali by byť odstránené v priebehu najbližších 3 pracovných dní. Užívatelia, ktorí sú v dôsledku chyby so záporným zostatkom na osobnom účte by nemali byť pokutovaní. Kontaktný e-mail: oplata@platon.ru
Zdroj: User Admin
Rusko: Mýtny systém

Rusko: Mýtny systém

Podľa informácie, ktorá bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva dopravy Ruskej federácie, majitelia nákladných vozidiel, ktorí od 15. novembra platia mýto, sú vyňatí z akýchkoľvek pokút pri jazde na federálnych cestách mimo moskovského regiónu, a to do 1. mája2016. Toto rozhodnutie bolo urobené na uspokojenie vysokého počtu žiadateľov a sťažností...
Zdroj: User Admin
Rusko/Poľsko: Práce na hraničnom priechode Mamonowo 2

Rusko/Poľsko: Práce na hraničnom priechode Mamonowo 2

V čase od 5. októbra 2015 do 31. januára 2016 prebieha rekonštrukcia jednotlivých úsekov ciest ruskej časti priechodu Mamonowo 2.Práce budú vykonávané v priebehu dňa. Z tohto dôvodu sa môžu v priebehu rekonštrukcie vyskytnúť problémy pri hraničných kontrolách na ruskej strane priechodu.
Zdroj: User Admin
Rusko: Mýtny systém pre nákladné vozidlá

Rusko: Mýtny systém pre nákladné vozidlá

Od 15. novembra 2015 nadobudne platnosť zákon o spoplatnení federálnych diaľnic ruskej federácie. Mýto sa bude týkať vozidiel nad 12 t a každé jedno vozidlo bude musieť zaplatiť za prejdený kilometer 3,73 rubľa, ako poplatok za opotrebenie komunikácie spôsobené nákladnými vozidlami. Na základe nedávneho vyhlásenia príslušných orgánov budú k dispozícií dva spôsoby...
Zdroj: User Admin
Rusko: Nový zákon o kontrolách v doprave

Rusko: Nový zákon o kontrolách v doprave

27. 11. 2014 bola zverejnená zmena ruského zákona o kontrolách v doprave. Zmena definuje nové pojmy, ale hlavne zvyšuje sankcie za priestupky až na 200000 RBL. Napr. za nesprávne vyplnené povolenie je pokuta od 100000 do 150000 RBL, u treťoštátnych od 150000 do 200000 RBL. Účinnosť tohto zákona je od 25. 2. 2015....
Zdroj: User Admin
Zákaz dovozu potravín do Ruskej federácie

Zákaz dovozu potravín do Ruskej federácie

Dňa 7. augusta 2014 nadobudla platnosť Vyhláška Ruskej federácie č. 778 „O opatreniach pri realizácii dekrétu prezidenta Ruskej federácie zo dňa 6. augusta 2014 č. 560“ , ktorá stanovuje použitie niektorých špeciálnych ekonomických opatrení na zaistenie bezpečnosti Ruskej federácie. Výsledkom týchto opatrení je, že sa z Európskej únie, USA, Kanady, Austrálie a Nórska...
Zdroj: User Admin
Rusko: Zákaz jazdy v letnom období

Rusko: Zákaz jazdy v letnom období

Podľa nariadenia č. 168 z 23. mája 2014 je v čase od 16. júna do 31. augusta zavedený dočasný zákaz jazdy na ruských cestách. Zákaz jazdy platí pre nákladné vozidlá iba v prípade ak teplota vzduchu presiahne 32 °C.  Obmedzenie sa týka iba ciest, ktoré sú uvedené v priloženom dokumente.
Zdroj: User Admin
Systém TIR v Rusku pokračuje

Systém TIR v Rusku pokračuje

Federálna colná služba Ruskej federácie dnes oficiálne oznámila, že predĺžila zmluvu s ruským záručným združením ASMAP do 1. júla 2014. V súlade s Dohovorom TIR musia ruské colné orgány  naďalej prijímať a vybavovať karnety TIR na svojom území aj po 1. decembri 2013. Vzhľadom na veľmi neskoré oznámenie zo strany FCS RF je veľmi...
Zdroj: User Admin