Informácie podľa krajín - Rusko Späť na mapu

Rusko: Zvýšenie sadzby mýta

Rusko: Zvýšenie sadzby mýta

Zvýšenie sadzby mýta Od polovice apríla 2017 Ruská federácia zvyšuje sadzbu mýta o 100 %. Vláda Ruskej federácie sa koncom januára 2017 dohodla na zvýšení mýtneho poplatku za kilometer z 1,53 RUB na 3,06 RUB. Toto zvýšenie vstúpi do platnosti od 15. apríla 2017. Zdroj: Platon.ru
Zdroj: User Admin
Ekonomické sankcie Ruska voči Turecku - aktualizácia

Ekonomické sankcie Ruska voči Turecku - aktualizácia

Podľa nového Nariadenia vlády Ruskej federácie zo dňa 9. októbra 2016 (č. 1020) sú nasledujúce poľnohospodárske produkty vylúčené zo zoznamu zakázaných výrobkov pre dovoz z Turecka:  čerstvé alebo sušené pomaranče (colný kód 0805 10); čerstvé alebo sušené mandarínky (colný kód 0805 20); čerstvé marhule (colný kód 0809 10); čerstvé broskyne, vrátane...
Zdroj: User Admin
Rusko: Prekročenie limitu ručenia na karnet TIR

Rusko: Prekročenie limitu ručenia na karnet TIR

Upozorňujeme dopravcov, ktorí vykonávajú prepravy TIR do Ruskej Federácie, že prekročenie limitu ručenia na karnet TIR už nie je možné z kapacitných dôvodov riešiť konvojom. V prípade prekročenia ručenia TIR (60.000,- EUR) ruské colné orgány odmietnu karnet TIR a budú požadovať zabezpečenie národnej záruky na celú výšku colnej hodnoty prepravovaného...
Zdroj: User Admin
Podmienky prepravy tovarov z Ukrajiny do Kazachstanu

Podmienky prepravy tovarov z Ukrajiny do Kazachstanu

Putin podpísal výnos o preprave tovarov z Ukrajiny do Kazachstanu Preprava tovarov z Ukrajiny do Kazachstanu cez územie Ruska sa bude uskutočňovať iba z územia Bieloruska a za podmienky použitia systému GLONASS. Uvedený výnos prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina bol zverejnený v piatok, 6. mája 2016 na oficiálnom internetovom portáli právnych informácií:  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604080009?index=0&rangeSize=1Podobná preprava tovarov sa...
Zdroj: User Admin
Rusko: Registrácia do mýtneho systému Platon

Rusko: Registrácia do mýtneho systému Platon

Na základe novej ruskej legislatívy už od 15. apríla 2016 nebude možné získať mýtny lístok bez registrácie do systému. To znamená, že každý dopravca alebo spoločnosť musia byť od uvedeného dátumu zaregistrované do systému Platon. Existujú tri možnosti na registráciu. Prvou je priama registrácia na zákazníckom centre stránky www.platon.ru, druhou je...
Zdroj: User Admin
Rusko: Zmeny v mýtnom systéme

Rusko: Zmeny v mýtnom systéme

Od 1. marca 2016 sa zmenila tarifa mýtnych poplatkov. Od tohto dátumu až do 31. decembra 2018 je základný poplatok násobený koeficientom 0,82. To znamená, že tarifa mýtneho  pre toto obdobie je 3,06 RUB/km. Od 15. apríla 2016 bude pre všetky vozidlá, ktoré užívajú spoplatnenú sieť, platiť povinnosť registrácie do...
Zdroj: User Admin
Rusko: Zníženie pokút za mýto

Rusko: Zníženie pokút za mýto

Prezident ruskej federácie Vladimír Putin podpísal zákon, ktorým sa znižujú pokuty za neplatenie poplatkov pri použití cestnej siete pre vozidlá nad 12t. Zákon zavádza tieto hlavné zmeny: - pokuta za prvé neuhradenie poplatku je znížená na sumu 5000 rubľov (pôvodne 450 000 rubľov) - pokuta za opakované neuhradenie poplatku je znížená...
Zdroj: User Admin
Rusko: Tranzit tovaru do Kazachstanu a Kirgizska

Rusko: Tranzit tovaru do Kazachstanu a Kirgizska

Od 01.01.2016 bolo členstvo Ukrajiny v EEÚ (Eurázijská ekonomická únia) anulované. Z tohto dôvodu preprava tovaru z Európy do Kazachstanu a Kirgizska je možná len cez územie Bieloruska a Ruskej federácie. Na hraniciach RF budú musieť byť prepravné obaly tovaru (kontajnery, návesy kamiónov, vagóny) vybavené povinným GPS sledovacím zariadením. Bez...
Zdroj: User Admin
Rusko: Embargo na turecký tovar

Rusko: Embargo na turecký tovar

I napriek oficiálnym vyhláseniam, že ruská strana neuvažuje nad zavedením embarga na dovoz tureckého tovaru, situácia bezprostredne po rusko-tureckom incidente je opačná. Na ukrajinsko-ruských hraničných prechodoch pred vstupom na územie do Ruskej federácie sa hromadia slovenské a zahraničné vozidlá, ktoré prepravujú turecký tovar a ruská strana ich nepúšťa na svoje...
Zdroj: User Admin
Rusko: Jednorázová platba ruského mýta - video návod

Rusko: Jednorázová platba ruského mýta - video návod

Na internetovej stránke sprostredkovateľa ruského mýta www.platon.ru je možné zakúpiť jednorazový lístok na prejazd spoplatnenými komunikáciami. Video návod s postupom, ako lístok objednať nájdete na nasledujúcom odkaze: http://platon.ru/ru/gallery/20-11-2015/4244/ Akceptované platobné karty: VISA, MasterCard, E100, DKV
Zdroj: User Admin
Rusko: Palubné jednotky, ktoré nezodpovedajú požiadavkam

Rusko: Palubné jednotky, ktoré nezodpovedajú požiadavkam

Palubné jednotky vydávané sprostredkovateľom mýta nezodpovedajú požiadavkám, ktoré stanovuje vyhláška ruskej federácie. Dopravcom odporúčame hradiť mýtne poplatky vopred pomocou prejazdných lístkov, ktoré si možné objednať po zjednodušenej registrácii na stránke www.platon.ru.
Zdroj: User Admin
Rusko: Chyby pri výpočte mýtneho

Rusko: Chyby pri výpočte mýtneho

Prevádzkovateľ systému ruského mýta na svojej internetovej stránke pripustil možnosť lokálnych chýb vo výpočte mýtneho. Problémy s výpočtom sa analyzujú a mali by byť odstránené v priebehu najbližších 3 pracovných dní. Užívatelia, ktorí sú v dôsledku chyby so záporným zostatkom na osobnom účte by nemali byť pokutovaní. Kontaktný e-mail: oplata@platon.ru
Zdroj: User Admin
Rusko: Mýtny systém

Rusko: Mýtny systém

Podľa informácie, ktorá bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva dopravy Ruskej federácie, majitelia nákladných vozidiel, ktorí od 15. novembra platia mýto, sú vyňatí z akýchkoľvek pokút pri jazde na federálnych cestách mimo moskovského regiónu, a to do 1. mája2016. Toto rozhodnutie bolo urobené na uspokojenie vysokého počtu žiadateľov a sťažností...
Zdroj: User Admin
Rusko/Poľsko: Práce na hraničnom priechode Mamonowo 2

Rusko/Poľsko: Práce na hraničnom priechode Mamonowo 2

V čase od 5. októbra 2015 do 31. januára 2016 prebieha rekonštrukcia jednotlivých úsekov ciest ruskej časti priechodu Mamonowo 2.Práce budú vykonávané v priebehu dňa. Z tohto dôvodu sa môžu v priebehu rekonštrukcie vyskytnúť problémy pri hraničných kontrolách na ruskej strane priechodu.
Zdroj: User Admin
Rusko: Mýtny systém pre nákladné vozidlá

Rusko: Mýtny systém pre nákladné vozidlá

Od 15. novembra 2015 nadobudne platnosť zákon o spoplatnení federálnych diaľnic ruskej federácie. Mýto sa bude týkať vozidiel nad 12 t a každé jedno vozidlo bude musieť zaplatiť za prejdený kilometer 3,73 rubľa, ako poplatok za opotrebenie komunikácie spôsobené nákladnými vozidlami. Na základe nedávneho vyhlásenia príslušných orgánov budú k dispozícií dva spôsoby...
Zdroj: User Admin