Rusko: Výška pokút za nedodržanie režimu práce a odpočinku porastie až do 50 tisíc rubľov

Rusko: Výška pokút za nedodržanie režimu práce a odpočinku porastie až do 50 tisíc rubľov

Maximálna výška pokút za zistené porušenie režimu práce a odpočinku vodičov sa v Rusku zvýši pre právnické osoby do 50 tisíc rubľov a pre fyzické osoby - podnikateľov do 25 tisíc rubľov. Balík príslušných zmien a doplnení Kódexu RF o administratívnych priestupkoch bol schválený 16. júla 2019 poslancami Štátnej dumy v druhom čítaní.

Podľa tlačovej služby dolnej komory parlamentu cieľom nového zákona je zvýšiť zodpovednosť dopravných spoločností za nedodržiavanie režimu práce a oddychu vodičov. Zodpovedné osoby, ktoré vyslali vozidlo s poškodeným tachografom alebo bez tachografu, zaplatia pokutu od 7 do 10 tisíc rubľov (v súčasnosti je výška pokuty v rozmedzí od 5 do 10 tisíc rubľov). Pre samotných vodičov sa pokuta za jazdu bez tachografu alebo za jeho zablokovanie zvýši od 3 do 5 tisíc rubľov.

Takisto, fyzické osoby - podnikatelia budú pokutované v sume od 15 do 25 tisíc rubľov a ešte väčšia zodpovednosť vznikne právnickým osobám, a to vo výške od 20 do 50 tisíc rubľov. Okrem toho hrozí možnosť pozastavenia činnosti na obdobie do 90 dní. (V súčasnom zákone nie je zodpovednosť právnických a fyzických osôb osobitne stanovená.) Pokiaľ ide o samotných vodičov, pokuta za jazdu bez tachografu alebo za jeho blokovanie sa zvýši z 1 až 3 tisíc rubľov na 3 až 5 tisíc rubľov.

Podľa predsedu Štátnej dumy Vyacheslava Volodina zvýšenie zodpovednosti vlastníkov dopravných spoločností za absenciu tachografov,  má predovšetkým slúžiť na ochranu pracovných práv vodičov. „Posilňujeme administratívnu zodpovednosť za jazdu vozidla bez tachografu alebo s poškodeným (odpojeným) tachografom. Povinne musia byť tachografmi vybavené všetky nákladné vozidlá“, povedal.

Vyacheslav Volodin tiež vysvetlil, že ak dnes, podľa súčasnej legislatívy, pokutu za podobné priestupky fakticky znáša sám vodič, nové legislatívne zmeny ukladajú túto zodpovednosť predovšetkým právnickým a fyzickým osobám, to znamená vlastníkom dopravných spoločností.

„Týmto sa zvýši bezpečnosť, aby dopravné spoločnosti v hone za rýchlym zárobkom, nemali pokušenie vysielať na cesty unavených vodičov“, dodal predseda Štátnej dumy.

Iniciátorom prijatia uvedených zmien do Kódexu RF o administratívnych priestupkoch bola vláda RF.

Je tiež potrebné dodať, že v súčasnosti sú tachografy povinné pre všetky nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t vo vlastníctve právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.

Od 1. novembra 2019 sa táto požiadavka bude vzťahovať aj na vlastníkov vozidiel tejto kategórie, ktorými sú fyzické osoby – nepodnikatelia.

Od roku 2025 sa plánuje dodržiavanie režimu práce a odpočinku monitorovať na diaľku pomocou automatického systému riadenia tachografov (AIST).


Zdroj: BAMAP

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020