Rusko: Vláda schválila zoznam tovarov, ktorých doba skladovania nesmie prekročiť 24 hodín od okamihu zadržania colnými orgánmi

Rusko: Vláda schválila zoznam tovarov, ktorých doba skladovania nesmie prekročiť 24 hodín od okamihu zadržania colnými orgánmi

Zodpovedajúce Uznesenie kabinetu ministrov č. 994 „O zozname tovarov podliehajúcich rýchlemu znehodnoteniu, ktorých doba skladovania nesmie prekročiť 24 hodín od zadržania zo strany colných orgánov“ zo dňa 1. augusta 2019, nadobudne účinnosť 6. septembra 2019.

Zoznam výrobkov podliehajúcich skaze zahŕňa nielen čerstvé a chladené mäso, ale aj mrazené mäso, ryby, mäkkýše, tuky, párky, vajcia, mlieko, konzervované potraviny, cibuľu, zemiaky, kapustu, mrkvu, strukoviny, orechy, med, živé rastliny a kvety, séra, vakcíny a iné.

Nevyžiadaný nezabavený tovar je po dni uskladnenia v colnom sklade predmetom predaja alebo zničenia.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020