Informácie podľa krajín - Rusko Späť na mapu

Rusko: Prepravy ADR s mimoriadnymi dôsledkami len s povolením

Rusko: Prepravy ADR s mimoriadnymi dôsledkami len s povolením

Upravený článok 4 Federálneho zákona z 24. júla 1998 č. 127-FZ „O štátnej kontrole  uskutočňovania medzinárodných automobilových prepráv a o zodpovednosti za porušenie postupu pri ich realizácii“, ustanovuje, že: Medzinárodné automobilové prepravy nebezpečných vecí, zaradené podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) k nebezpečným veciam s mimoriadnymi...
Zdroj: User Admin
Rusko: Moskovské colnice pre režim TIR

Rusko: Moskovské colnice pre režim TIR

V súlade s Nariadením Federálnej colnej službyRuska zo dňa 17.12.2008 bol vydaný nový zoznam colných úradov lokalizovaných voveľkej Moskovskej oblasti, ktoré sú otvorené pre procedúry TIR.
Zdroj: User Admin
Rusko: Zelená karta

Rusko: Zelená karta

Od 1. januára 2009 vstúpilo Rusko do medzinárodného systému poistenia zodpovednosti tzv. zelená karta. Z tohto dôvodu vozidlá registrované v iných krajinách, ktoré sú súčasťou tohto systému, musia mať pri sebe súvisiace dokumenty s platným označením pre Ruskú federáciu („RUS“).   Majitelia vozidiel, ktoré nepatria do systému zelenej karty, musia pri vstupe do...
Zdroj: User Admin
Rusko: Diaľničné poplatky

Rusko: Diaľničné poplatky

Podľa posledných informáciíbude od 1. februára 2009 v Ruskej federáciispoplatňované používanie diaľníc.Poplatkom budú podliehať vozidlá, registrované mimo územiaRuskej federácie, nad 3,5t.Výška poplatku bude závisieť na dĺžke pobytu na území Ruskej federácie. Pokiaľ bude táto doba prekročená,je vodič vozidla (ktorý je v tejto súvislosti považovaný za zástupcu firmy) povinný zaplatiťdodatočný poplatok,...
Zdroj: User Admin
Rusko: obmedzenia na hraničných priechodoch

Rusko: obmedzenia na hraničných priechodoch

IRU nás informovalo,že ruskávláda od 12.08.2008 dovolí prechod len občanom adopravným prostriedkom členským štátomspoločnstva a týka sa to aj železničnej dopravy z Lotyšska,Litvy, Estónska.Tieto krajiny nesmú prekročiť hranicuRuska s Azerbajčanom a Gruzínskom.
Zdroj: User Admin