Informácie podľa krajín - Rusko Späť na mapu

Rusko: Sprísnenie vstupu nákladných vozidiel do Moskvy

Rusko: Sprísnenie vstupu nákladných vozidiel do Moskvy

Od 1.  marca  2013 dôjde k sprísneniu doterajšieho zákazu jazdy pre nákladné vozidlá na moskovskom okruhu (MKAD). V súčasnosti platí pre kamióny s najvyššou povolenou hmotnosťou nad 12 t zákaz jazdy v dobe od 06:00 hod. do 22:00 hod.   Od 1. mája do 1. októbra 2013 bude platiť v priebehu piatkov, sobôt, nedieľ, v predvečer...
Zdroj: User Admin
Nové podmienky pre používanie ruských jednorázových prepravných povolení

Nové podmienky pre používanie ruských jednorázových prepravných povolení

Príslušné zákonodarné orgány Ruskej federácie prijali „Federálny zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o  štátnej kontrole pravidiel uskutočňovania medzinárodnej cestnej dopravy a o zodpovednosti za ich porušenie“.  Zákon nadobúda účinnosť 4. mája 2012. Zákon sprísňuje postihy najmä za nedodržiavanie pravidiel ustanovených  bilaterálnymi medzivládnymi dohodami o medzinárodnej cestnej doprave a...
Zdroj: User Admin
Rusko: Kontrola správneho použitia prepravných povolení

Rusko: Kontrola správneho použitia prepravných povolení

Kontrola správneho použitia prepravných povolení na území Ruskej Federácie   S účinnosťou od 4. mája 2012 vstupujú na území Ruskej Federácie do platnosti nové pravidlá, ktoré sú zamerané na kontrolu použitia prepravných povolení zahraničnými dopravcami. Upozorňujeme najmä na správne použitie prepravných povolení pri treťoštátnych prepravách. Zvyšujú sa aj sankcie za nedodržiavanie...
Zdroj: User Admin
Platnosť licencií CEMT na území Ruskej federácie

Platnosť licencií CEMT na území Ruskej federácie

Vážení kolegovia, sekretariát ITF/CEMT Vám oznamuje, že rozhodnutie Ruska o odstránení zákazu platnosti niektorých licencií CEMT na jeho území sa k 1. marcu 2011 odkladá, pretože sa nenaplnili podmienky uvedené v liste zo 14. februára 2011. Ďalšie informácie dostanete. Prosím, aby ste informovali slovenských dopravcov. S pozdravom Ing. Jozef Tisovský, PhD....
Zdroj: User Admin
POVOLENIA CEMT - Ruská Federácia

POVOLENIA CEMT - Ruská Federácia

Ruské ministerstvo dopravy oznámilo, že od 22. januára 2011 budú ako platné uznávať len tie povolenia CEMT, ktorých čísla slovenské (a z ostatných štátov) ministerstvo dopravy dopredu písomne oznámi do Moskvy. Nahlásenie číselných radov povolení bolo zabezpečené, nie je ale isté, či sa zoznamy dostanú včas z Moskvy na všetky...
Zdroj: User Admin
Rusko: Prepravy ADR s mimoriadnymi dôsledkami len s povolením

Rusko: Prepravy ADR s mimoriadnymi dôsledkami len s povolením

Upravený článok 4 Federálneho zákona z 24. júla 1998 č. 127-FZ „O štátnej kontrole  uskutočňovania medzinárodných automobilových prepráv a o zodpovednosti za porušenie postupu pri ich realizácii“, ustanovuje, že: Medzinárodné automobilové prepravy nebezpečných vecí, zaradené podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) k nebezpečným veciam s mimoriadnymi...
Zdroj: User Admin
Rusko: Moskovské colnice pre režim TIR

Rusko: Moskovské colnice pre režim TIR

V súlade s Nariadením Federálnej colnej službyRuska zo dňa 17.12.2008 bol vydaný nový zoznam colných úradov lokalizovaných voveľkej Moskovskej oblasti, ktoré sú otvorené pre procedúry TIR.
Zdroj: User Admin
Rusko: Zelená karta

Rusko: Zelená karta

Od 1. januára 2009 vstúpilo Rusko do medzinárodného systému poistenia zodpovednosti tzv. zelená karta. Z tohto dôvodu vozidlá registrované v iných krajinách, ktoré sú súčasťou tohto systému, musia mať pri sebe súvisiace dokumenty s platným označením pre Ruskú federáciu („RUS“).   Majitelia vozidiel, ktoré nepatria do systému zelenej karty, musia pri vstupe do...
Zdroj: User Admin
Rusko: Diaľničné poplatky

Rusko: Diaľničné poplatky

Podľa posledných informáciíbude od 1. februára 2009 v Ruskej federáciispoplatňované používanie diaľníc.Poplatkom budú podliehať vozidlá, registrované mimo územiaRuskej federácie, nad 3,5t.Výška poplatku bude závisieť na dĺžke pobytu na území Ruskej federácie. Pokiaľ bude táto doba prekročená,je vodič vozidla (ktorý je v tejto súvislosti považovaný za zástupcu firmy) povinný zaplatiťdodatočný poplatok,...
Zdroj: User Admin
Rusko: obmedzenia na hraničných priechodoch

Rusko: obmedzenia na hraničných priechodoch

IRU nás informovalo,že ruskávláda od 12.08.2008 dovolí prechod len občanom adopravným prostriedkom členským štátomspoločnstva a týka sa to aj železničnej dopravy z Lotyšska,Litvy, Estónska.Tieto krajiny nesmú prekročiť hranicuRuska s Azerbajčanom a Gruzínskom.
Zdroj: User Admin