Informácie podľa krajín - Rusko Späť na mapu

Ruská federácia: Úhrada pokút zahraničných dopravcov na hranici

Ruská federácia: Úhrada pokút zahraničných dopravcov na hranici

Zahraniční dopravcovia, ktorí neuhradili pokutu za porušenie dopravných predpisov na území Ruskej federácie, budú povinní ju uhradiť na hranici. Agentúre TASS to oznámil Štátny dopravný inšpektorát. „Teraz, ak pri vstupe vozidla patriaceho zahraničnému dopravcovi do Ruskej federácie, sa na hraničnom priechode cez štátnu hranicu zistí, že nebola uhradená pokuta vymeraná...
Zdroj: User Admin
Ruská federácia: Poplatok za vydanie povolenia na prepravu nebezpečného nákladu a na prepravu ťažkých a nadrozmerných vozidiel

Ruská federácia: Poplatok za vydanie povolenia na prepravu nebezpečného nákladu a na prepravu ťažkých a nadrozmerných vozidiel

Odbor štátnej politiky v oblasti automobilovej a mestskej hromadnej dopravy Ministerstva dopravy Ruskej federácie informoval o zmenách v daňovej legislatíve Ruskej federácie. V súlade s novelizáciou bodu 111 Článku 1. druhej časti Daňového zákona Ruskej federácie, Federálny zákon zo dňa 23. novembra 2020 č. 374-FZ „O zmenách v 1. a 2. časti Daňového zákona Ruskej federácie a ďalších legislatívnych...
Zdroj: User Admin
Ruská federácia: Podmienky vykonávania prepráv bez prepravných povolení

Ruská federácia: Podmienky vykonávania prepráv bez prepravných povolení

Podmienky vykonávania bilaterálnych a tranzitných medzinárodných cestných prepráv bez prepravných povolení   Ak medzinárodná zmluva s Ruskou federáciou v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy (ďalej len „medzinárodná dohoda“) ustanovuje vykonávanie bilaterálnych a tranzitných medzinárodných cestných prepráv vozidlami patriacimi zahraničným dopravcom (ďalej len „preprava“) bez ruských prepravných povolení, vykoná sa takáto preprava na základe medzinárodného nákladného...
Zdroj: User Admin
Rusko - Poplatok za vydanie povolenia na prepravu nebezpečného nákladu a na prepravu ťažkých a nadrozmerných vozidiel

Rusko - Poplatok za vydanie povolenia na prepravu nebezpečného nákladu a na prepravu ťažkých a nadrozmerných vozidiel

Odbor štátnej politiky v oblasti automobilovej a mestskej hromadnej dopravy Ministerstva dopravy Ruskej federácie informoval o zmenách v daňovej legislatíve Ruskej federácie. V súlade s novelizáciou bodu 111 Článku 1. druhej časti Daňového zákona Ruskej federácie, Federálny zákon zo dňa 23. novembra 2020 č. 374-FZ „O zmenách v 1. a 2. časti Daňového zákona Ruskej federácie a ďalších legislatívnych...
Zdroj: User Admin
Predkladanie Certifikátu TIR

Predkladanie Certifikátu TIR

Upozorňujeme, že ruské a bieloruské colne organy začali požadovať predloženie Certifikátu TIR aj k vozidlám, ktoré nevykonávajú prepravu na podklade karnetov TIR v režime TIR. V opačnom prípade nariaďujú platený sprievod a udeľujú pokuty. Pokým sa situácia nevyrieši a s cieľom predchádzať problémom na hraničných priechodoch Eurázijskej colnej únie, odporúčame...
Zdroj: User Admin
Víza do Ruskej federácie

Víza do Ruskej federácie

Oznamujeme záujemcom o vystavenie víz do Ruskej federácie, že nakoľko je ruské vízové centrum pre verejnosť od 16. marca 2020 uzavreté, budú sa žiadosti o víza podávať priamo na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave, Maróthyho 3, 811 06 Bratislava. Z tohto dôvodu žiadame záujemcov, aby v elektronickom vízovom dotazníku uvádzali ako miesto...
Zdroj: User Admin
Víza do Ruskej federácie – upozornenie

Víza do Ruskej federácie – upozornenie

Ruské vízové centrum v Bratislave oznámilo, že z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 budú úradné hodiny pre verejnosť od 17. do 27. marca 2020 zrušené. V tomto období nebude možné podávať žiadosti o vystavenie ruských víz. Pasy s hotovými vízami, o vystavenie ktorých združenie požiadalo v predchádzajúcom období, budú združeniu vydané v piatok, 20. marca 2020...
Zdroj: User Admin
Nové pravidlá pre tranzitnú dopravu

Nové pravidlá pre tranzitnú dopravu

Vláda Ruskej federácie schválila pravidlá pre tranzitnú dopravu, ktorá sa uskutočňuje s použitím plomb založených na technológii GLONASS. Dňa 7. januára 2020 nadobudla účinnosť Vyhláška Vlády Ruskej federácie č. 1877 zo dňa 27. decembra 2019 „ O opatreniach na vykonanie Vyhlášky Prezidenta Ruskej federácie č. 290“  zo dňa 24. júna 2019 „O...
Zdroj: User Admin
Rusko: O umiestnení tovaru na dočasné uskladnenie v mieste dodania

Rusko: O umiestnení tovaru na dočasné uskladnenie v mieste dodania

V súlade s ustanovením článku 152 Colného kódexu Eurázijskej hospodárskej únie, musí deklarant (dovozca) do 8 hodín pracovného času od okamihu, keď colný orgán určenia zaregistruje tranzitné vyhlásenie alebo karnet TIR podané dopravcom, umiestniť tovar do príslušného colného režimu alebo do režimu dočasného uskladnenia. V prípade, ak deklarant nevykonal vyššie uvedené, je dopravca...
Zdroj: User Admin
Rusko: Vláda schválila zoznam tovarov, ktorých doba skladovania nesmie prekročiť 24 hodín od okamihu zadržania colnými orgánmi

Rusko: Vláda schválila zoznam tovarov, ktorých doba skladovania nesmie prekročiť 24 hodín od okamihu zadržania colnými orgánmi

Zodpovedajúce Uznesenie kabinetu ministrov č. 994 „O zozname tovarov podliehajúcich rýchlemu znehodnoteniu, ktorých doba skladovania nesmie prekročiť 24 hodín od zadržania zo strany colných orgánov“ zo dňa 1. augusta 2019, nadobudne účinnosť 6. septembra 2019. Zoznam výrobkov podliehajúcich skaze zahŕňa nielen čerstvé a chladené mäso, ale aj mrazené mäso, ryby, mäkkýše,...
Zdroj: User Admin
Rusko: Výška pokút za nedodržanie režimu práce a odpočinku porastie až do 50 tisíc rubľov

Rusko: Výška pokút za nedodržanie režimu práce a odpočinku porastie až do 50 tisíc rubľov

Maximálna výška pokút za zistené porušenie režimu práce a odpočinku vodičov sa v Rusku zvýši pre právnické osoby do 50 tisíc rubľov a pre fyzické osoby - podnikateľov do 25 tisíc rubľov. Balík príslušných zmien a doplnení Kódexu RF o administratívnych priestupkoch bol schválený 16. júla 2019 poslancami Štátnej dumy v druhom čítaní. Podľa tlačovej služby...
Zdroj: User Admin
Zamietnutie vstupu na územie Ruskej federácie

Zamietnutie vstupu na územie Ruskej federácie

Vstup na územie Ruskej federácie môže byť zamietnutý v prípade spáchania opakovaných priestupkov voči legislatíve Ruskej federácie. Upozorňujeme dopravcov na zákon Ruskej federácie z 15. augusta 1996 č. 114-FZ „ Postup pre výstup z Ruskej federácie a vstup do Ruskej federácie“, článok 26, odstavec 4, v ktorom sa uvádza, že vstup na územie Ruskej federácie...
Zdroj: User Admin
Prepravy na Krym

Prepravy na Krym

Vstup na územie Krymu je v súčasnosti možný iba trajektom. Podľa oznámenia Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU a ruského záručného združenia ASMAP je možné na územie Krymu vstúpiť po ceste z územia Ukrajiny. Avšak ukrajinské orgány z politických dôvodov uzavreli prístup na územie Krymu. Jedinou možnosťou dostať sa na územie Krymu je použiť...
Zdroj: User Admin
Rusko: Nové pravidlá pre colné vyhlásenia

Rusko: Nové pravidlá pre colné vyhlásenia

Nové pravidlá pre colné vyhlásenie v Rusku Od roku 2015 spustila Federálna colná služba Ruskej federácie (FCS RF) experiment s elektronickým vyhlásením pre colný režim tranzit. Realizácia experimentu sa uskutočnila na základe vyhlášky FCS RF č. 62-p zo dňa 18. 2. 2015. Podľa tohto dokumentu môžu niektoré colné úrady v Rusku akceptovať...
Zdroj: User Admin
Rusko: Zvýšenie sadzby mýta

Rusko: Zvýšenie sadzby mýta

Zvýšenie sadzby mýta Od polovice apríla 2017 Ruská federácia zvyšuje sadzbu mýta o 100 %. Vláda Ruskej federácie sa koncom januára 2017 dohodla na zvýšení mýtneho poplatku za kilometer z 1,53 RUB na 3,06 RUB. Toto zvýšenie vstúpi do platnosti od 15. apríla 2017. Zdroj: Platon.ru
Zdroj: User Admin
Ekonomické sankcie Ruska voči Turecku - aktualizácia

Ekonomické sankcie Ruska voči Turecku - aktualizácia

Podľa nového Nariadenia vlády Ruskej federácie zo dňa 9. októbra 2016 (č. 1020) sú nasledujúce poľnohospodárske produkty vylúčené zo zoznamu zakázaných výrobkov pre dovoz z Turecka:  čerstvé alebo sušené pomaranče (colný kód 0805 10); čerstvé alebo sušené mandarínky (colný kód 0805 20); čerstvé marhule (colný kód 0809 10); čerstvé broskyne, vrátane...
Zdroj: User Admin