Nové pravidlá pre tranzitnú dopravu

Nové pravidlá pre tranzitnú dopravu

Vláda Ruskej federácie schválila pravidlá pre tranzitnú dopravu, ktorá sa uskutočňuje s použitím plomb založených na technológii GLONASS.

Dňa 7. januára 2020 nadobudla účinnosť Vyhláška Vlády Ruskej federácie č. 1877 zo dňa 27. decembra 2019 „ O opatreniach na vykonanie Vyhlášky Prezidenta Ruskej federácie č. 290“  zo dňa 24. júna 2019 „O zmene a doplnení niektorých dekrétov Prezidenta Ruskej federácie“.

Vyhláškou boli schválené:

  • pravidlá vykonávania medzinárodnej cestnej dopravy tranzitom cez územie Ruskej federácie do tretích krajín pri preprave určitých druhov poľnohospodárskych výrobkov, surovín a potravín s použitím identifikačných prostriedkov (plomb) fungujúcich na základe technológie GLONASS;
  • pravidlá vydávania registračných kupónov;
  • požiadavky na plomby GLONASS;
  • zoznamy hraničných priechodov cez štátnu hranicu Ruskej federácie, stacionárnych a mobilných kontrolných stanovíšť , cez ktoré sa vykonávajú vyššie uvedené prepravy.

Ministerstvo dopravy Ruskej federácie bolo poverené v lehote 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky schváliť:

  • pravidlá informačnej interakcie;
  • požiadavky na prevádzkovateľov plombovania a postup schvaľovania prevádzkovateľov plombovania;
  • požiadavky na systém spracovania informácií a dát používaného prevádzkovateľmi plombovania.

Zdroj: ASMAP, Rusko

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020