Poistné plnenie a asistenčné služby v Ruskej federácii a Bielorusku

Poistné plnenie a asistenčné služby v Ruskej federácii a Bielorusku

Upozorňujeme dopravcov, ktorí budú podávať žiadosť o udelenie bieloruských alebo ruských víz pre svojich vodičov, že poisťovňa Generali neposkytne poistné plnenie ani asistenčné služby osobám a v krajinách, na ktoré boli uvalené medzinárodné sankcie. Zoznam týchto krajín a osôb nájdete na webstránke poisťovne Generali www.generali.sk

Na danom zozname sa aktuálne nachádza aj Ruská federácia a Bielorusko.

Z tohto dôvodu nemôžu konzulárne oddelenia Veľvyslanectva Ruskej federácie a Bieloruskej republiky v SR akceptovať poistenie uzavreté s poisťovňou Generali na poistenie liečebných nákladov v zahraničí.


Zdroj: MZV

Posledná aktualizácia: 11. 03. 2024