Informácie podľa krajín - Kazachstan Späť na mapu

Nové sadzby colných poplatkov v Kazachstane

Nové sadzby colných poplatkov v Kazachstane

Podľa nariadenia č. 631 príde s platnosťou od 15. septembra 2023 k zmene sadzieb colných poplatkov súvisiacich s prechádzaným tovarom, colným konvojom a ďalšími vstupmi. Novelizované nariadenie ďalej umožní vyberať colné poplatky pri vpustení tovaru do colného režimu colného tranzitu. V tomto prípade by colný poplatok predstavoval 6 MCI alebo 20 700 KZT (≈...
Zdroj: User Admin
Zavedenie elektronického poradia na hraničných priechodoch Kazachstanu

Zavedenie elektronického poradia na hraničných priechodoch Kazachstanu

Pilotný projekt bol spustený  26. 7. 2021 na cestnom hraničnom priechode s Uzbekistanom. Vodiči sa môžu pre príjazd na cestný hraničný priechod s Uzbekistanom B. Konysbaev registrovať, a to v on-line aplikácii na stránke: https://www.e-border.kz/ O úspešnej registrácii je vodič informovaný prostredníctvom sms správy a e-mailu. Po príchode na hraničný...
Zdroj: User Admin
Obnovenie vízovej povinnosti v Kazachstane

Obnovenie vízovej povinnosti v Kazachstane

Ministerstvo zahraničných vecí Kazašskej republiky oznámilo, že v súlade s nariadením vlády Kazašskej republiky zo dňa 30. októbra 2020 č. 727 sa pozastavuje bezvízový režim pre občanov 57 krajín do 1. mája 2021. Výnimku majú iba občania Spojených arabských emirátov, Kórejskej republiky a Tureckej republiky, s ktorými má Kazachstan uzatvorené bilaterálne dohody o bezvízovom režime...
Zdroj: User Admin
Kazachstan: Zrušenie vízovej povinnosti od 1. januára 2017

Kazachstan: Zrušenie vízovej povinnosti od 1. januára 2017

Od 1. januára 2017 sa zrušila vízová povinnosť do Kazachstanu pre občanov 45 krajín, vrátane občanov Slovenskej republiky na pobyty nepresahujúce 30 dní. Vodiči musia mať pri vstupe do Kazachstanu nasledujúce doklady: -  prepravné povolenie na vstup do Kazachstanu; -  kópiu povolenia na vykonávanie medzinárodnej dopravy; -  vodičský preukaz ako...
Zdroj: User Admin